АДД България

АДД България предлага цялостна технология за дистанционно управление на свързани устройства, пренос и анализ на данни в областта на енергийния и индустриалния сектор. Има дългогодишен опит във внедряването и поддържането на системата ADDAX – решение за усъвършенствано управление на измервателна инфраструктура. Компанията е инсталирала над 1.5 милиона умни електромера на територията на България и Северна Македония. Дългогодишният опит, датиращ от 2006-а година, намира своето приложение в разработването на софтуерно и хардуерно решение за дистанционно, интелигентно управление и наблюдение на ресурси, устройства и инсталации, под името ARISTA.

quotes Explore the unknown side of the infrastructure

Предизвикателства

Решенията на компанията предоставят възможност за изграждане на интелигентно улично осветление, модернизиране и осъвременяване на съществуващата инфраструктура за измерване на ресурси при пристанища, бизнес и търговски обекти и мониторинг на електрическата инфраструктура. Амбицията на АДД България е да навлезе в редица международни пазари, предлагайки своите решения ARISTA, както и да се превърне в един от разпознаваемите партньори за изпълнение на проекти за модернизация. За постигане на тези цели беше необходимо да изградим цялостна стратегия за маркетинг дейността на компанията, както и портфолио от разнообразни маркетингови материали за всяко едно от решенията. Развитието на социалните канали и разпознаваемостта на бранда също бяха от съществено значение. В допълнение сайтът и съдържанието му имаха нужда от осъвременяване. Съществено при АДД България беше, че те се нуждаеха от дигитализация и централизация на клиентската база данни, интегриране на единна платформа за маркетингови и търговски нужди, както и по-добра проследимост на клиентските взаимоотношения. 

Стратегия

За да вникнем в същността, спецификата и нуждите на АДД България проведохме стратегически уъркшоп с клиента. След него, екипът ни направи анализ, като дефинирахме правилните клиентски профили, разработихме цялостната контент стратегия за развитие и определихме търговските цели и стратегия. 

Изградихме изключително добър маркетинг и sales alignment, благодарение на който търговците разполагат с богат набор от инструменти, които да подпомагат връзката с клиенти и да предизвикват интерес. 

Нашият подход

Визуална идентичност

Визуална идентичност

АДД България имат екип от изключителни професионалисти, с които работихме при изграждането на визуалната идентичност на всеки от рекламните материали. Екипът ни създаде визуалния облик на социалните мрежи, като разработихме пакет от банери, подходящи да се използват при публикуването на всеки вид маркетингово съдържание. По този начин създадохме консистентност на профилите в социалните медии и спомогнахме за по-добрата разпознаваемост на бранда. 

Рекламни материали

За подпомагане на една от целите на компанията за навлизане на международни пазари с решенията ARISTA, трябваше да осъвременим корпоративната брошура на компанията, както и да създадем такива за две от най-новите им разработки – ARISTA Retrofit и ARISTA EIM. 

Създадохме и 6 брошури с успешните истории от реализираните проекти на компанията. В тях представихме предизвикателствата, пред които е била изправена компанията за реализацията на съответния проект. Обърнахме внимание на подходите, които са довели до успешното им осъществяване и резултатите след тяхното реализиране.

Рекламни материали

Уебсайт

След направения анализ от екипа ни, бяха установени основно пропуски и грешки в SEO състоянието на уебсайта, както и в структурата му (UX). За да подобрим потребителското изживяване и представянето на сайта в търсещите машини, актуализирахме и оптимизирахме съдържанието. Отново в тясно сътрудничество с екипа на АДД България оптимизирахме по SEO показатели и подобрихме скоростта на зареждане. 

Видеа и статии

Маркетинг стратегията на АДД България включва създаването на качествено онлайн съдържание. С него даваме полезна информация за специфични теми, засягащи сферата на дейност на компанията и решенията, които предлага. В тази връзка създадохме 14 статии и съдействахме за създаването на продуктови видеа, представящи две от най-новите решения на компанията. За тяхното реализиране АДД България се довериха на studiorubik. 

Социални медии

Две са социалните медии, които са подходящи за разпространение на маркетинговите материали с цел информиране и ангажиране на аудиторията – Facebook и LinkedIn. И в двете публикуваме регулярно разнообразно съдържание като продуктови постове, видеа, статии, motion graphics, брошури и други. LinkedIn обаче използваме и за генериране на лийдове към компанията, посредством специално разписани сценарии и възможностите за комуникация, които платформата предоставя. 

Заедно с това управляваме и рекламните бюджети на АДД България във Facebook, за да се уверим, че аудиторията им получава точното съдържание във всеки етап от потребителската пътека. 
 

Интеграция и имплементация на HubSpot

Интеграция и имплементация на HubSpot

За да задоволим нуждите на АДД България от централизиране на клиентската база данни, интегриране на единна платформа за маркетингови нужди и по-добро проследяване на клиентските взаимоотношения, предложихме да осъществим интеграция на HubSpot. Процесът премина в няколко стъпки като първо анализирахме досегашните маркетинг и търговски процеси. Оптимизирахме клиентския профил в платформата и изградихме правилната търговска фуния. 

 

 

Резултати

30 800

30 800

Reach

13

13

Engagement rate

4

4

Campaigns and Webinars

30 800

2020

Work Period