Закуси със Саша Безуханова: За новото време и хората, които го създават

Статия - Закуси със Саша Безуханова: За новото време и хората, които го създават

Сутрешна закуска с една изключителна дама, дигитален лидер на България, инвеститор, ментор, защитник и модератор на европейските теми за България на европейско ниво. Тя е Саша Безуханова – създател на дигиталната платформа MOVE.BG. Работи усилено и в Българския център на жените в технологиите, където борбата е за равноправие между половете в IT сектора и платформата EDIT, която е пряко свързана със стартъп екосистемата, и е един от най-сериозните радетели на зелената тема и зеленото развитие на България и иновациите, свързани с околната среда. По време на сутрешната ни среща с нея, си говорихме за новото време и това как да се приспособим към него.

За MOVE.BG и първите стъпки

Срещата със Саша Безуханова се проведе в навечерието на 7-годишнината от платформата MOVE.BG, с което тя слага край на дългогодишната си кариера в Hewlett Packard. Целта ѝ е да създаде платформа, чрез която да стимулира България в посока развитие на дигиталните технологии и новите решения. В този период тези идеи тепърва си проправят път, но все още не са утвърдени.

В същото време, 2013-а година е белязана от редица масови протести в България. Импулс, наблюдаван по много места по света в рамките на 3-4 години. Тези пламъци на пробуждащите се общества, провокират Саша и тя напуска работата си в Hewlett Packard, където управлява регион от 67 държави за две от бизнес линиите. Тогава за нея и не само, става ясно видимо нещо, което дълги години стоеше под повърхността и, по думите ѝ – все още не е преодоляно – зависимостта то силите, които определят една линия на живот на българите, под стандартите на това, което средата може да осигури.

Тази платформа среща и събира създаващите, градивните хора, които са обединени от общи ценности, затова да допринасят за общественото развитие, да споделят опита си, да се колаборират в името на това да се случват градивни идеи в техния бизнес, в помощ също на другите хора, но и за обществото като цяло.

През първите две години работят основно по теми, свързани с фундамента на демократичния процес в България по иновативен начин. Създават YouTube канал, който се явява и като своеобразна непрофесионална телевизия. Към днешна дата, този канал има над 1500 различни формата.

Светът на пулсиращите общности

Тенденциите в световен мащаб са хората да се сдружават по интереси. И ако едни хора принадлежат на една кауза днес, то същите хора могат да се включат в друга общност, утре. И това е глобален процес, който преди 7 години е малко по-разпознаваем. В съвремието ни има ясна линия на това, че дигиталните технологии събират хората и дават възможност да се сдружават да участват в различен тип формати. В бизнеса вече не е напълно необходимо да победиш конкурента си, за да правиш пари. Днес, бизнесът печели, ако заедно със своите конкуренти, на обща платформа, предоставиш своя бизнес.

Тоест ние имаме една фундаментална трансформация в света, която е обвързана с дигиталната свързаност, с демократизацията в достъпа до информация и с нарушения баланс човек-природа. Всички тези три фактора, създават изцяло нова динамика на света.

Модерният Ренесанс

Машината на Гутенберг, създадена през 16-и век, позволява ръкописите вече да се печатат. Това е революционен акт във времето си, защото позволява много по-бързо да се разпространява информацията. Това е период, през който се създават пътища, навлиза технологията, комуникацията се улеснява, феодалите искат да се еманципират от църквата, която е държала канона.

Днес протича подобен процес, в който технологичното развитие и създаването на една нова достъпност до информацията, провокира осъзнаването за различната мисия и функция на бизнеса.

Към днешна дата всеки си дава сметка, че в света се случва фундаментална трансформация и тя се манифестира във всеки един аспект от живота ни. 
В бизнеса, стартиращите компании на по 2-3 години, с онлайн маркетинг и малък бюджет, но с познание, приложено по ефективен начин, успяват да застанат в конкурентна позиция с големите корпорации, брандовете и дори да ги изместят. В политическата среда, се забелязва сериозен натиск върху конвенционалните партии, които до скоро предлагаха идеология и концепция за света. А съвременните технологии позволяват всеки да лансира политически идеи и да обединява хора около тезите си. Така се създава контрапункт на вчерашното партийно.

 


Прочети още: Закуси вкъщи с Георги Стоев: Рискът е синоним на възможност (Дори по време на криза)


 

Образованието е другата сфера от живота, която претърпява трансформация. Ако до вчера училищата и университетите бяха храмовете на образованието, сега то е навсякъде и за всеки. Пред компютъра, имайки достъп до цялото знание на света.

Светът е комплексен, цялостен, холистичен и ако България има перспектива за своето развитие, тя стъпва върху три аспекта – дигиталното развитие, което е част от грамотността на съвременния човек, включително и в традиционните индустриални сегменти.

Въпросът за  eco friendly съществуването е важен от гледна точка на дисбалансирания свят, поради множеството човешки интервенции. Природата все повече напомня, че твърде много сме навлезли, с дейността си, в територията ѝ. Ето защо създаването на зелени икономически продукти е изключително важно. А креативността е основен фактор.

Защото ние живеем в много бързо динамично променящ се свят в който на всеки от нас в бизнес или в индивидуален план се налага да взима решения в интензивно променяща се среда. Това може да се случи само ако ти мислиш парадоксално, отворено, ако можеш да реагираш бързо.

За стартъп екосистемата

През 2014-а година Саша Безуханова и нейните сподвижници, провеждат изследване на всички 400 000 компании в България, без значение от техния мащаб. Проследява се експортния потенциал на българската икономика.

Резултатът показа, че едва 18% от българските фирми имат експортен потенциал – произвеждат продукти, които са конкуренти на световни пазари и могат да бъдат изнасяни. Това означава, че 80% от българската индустрия зависи от държавните поръчки, зависи от характеристиките на българската пазарна среда и от размера на този пазар. Това е моментът, в който MOVE.BG решават, че ще работят за активно икономическо развитие. 80% от българските активни производители, зависят от динамиката, почтеността и добрите практики в българската държава. За сравнение в стартъп екосистемата, която изследват вече 4 поредни години, 57% от компаниите развиват продукти, които са със световна иновация. 26% от тях имат своя търговска марка.

В България се работи по най-високите тенденции. Това са FinTech (финансови технологии) решения. Решения с изкуствен интелект. GreenTech компании,  E-Tech компании и други.

Ако ние съумеем от тези млади компании да създадем корпорации, които растат от България, ние ще променим портрета на българката икономика в такава с добавена стойност. Това означава да има ресурс за образование, инфраструктура, култура, социални фондове, който се произвежда от България. Тогава България ще аутсорсва своя дейност към съседни държави, а не ние да бъдем аутсорс център и таланта на българските инженери, на младите хора, да отива в една индустрия, която отваря работни места, но носи добавения си продукт някъде извън страната. В България все няма голямо осъзнаване според мен затова до колко аутсорсинг индустрията е полезна и до колко представлява бариера.

Аутсорсинга в България

През 2005-а година Саша Безуханова управлява HP и заедно с колегите си, създава първия аутсорс център в страната. Прогресивен акт, тъй като чрез навлизането на чужди компании, интензивно се транспортира знание и опит, който българската индустрия няма как да роди тогава. 15 години по-късно, над 500 български компании работят по най-високите стандарти в различни сектори. И в същото време страната ни продължава да кани хора, които да откриват свои аутсорс центрове, особено с ниските услуги. Това е контрапродуктивно за развитието на българската икономика. Важно за страната ни е да бъдем в тази верига на доставки. Да помагаме за високи инженерингови решения и R&D решения в колаборация с големите компании, но това е въпрос на смяна на политиката на държавата.

Имаме нужда от това талантът на България да влиза в производства, в дейности които са качествени и подкрепят български предприятия. Мина времето затова да извършваме нископлатен труд. Не ни е това ролята. Ние сме член на най-елитния икономически и политически клуб на света – ЕС. Има изключително много ресурси за развитие особено в този момент, когато Европа също се пренарежда.

Разделителната линия в света на бизнеса

Най-голямата разделителна линия е това кои хора имат уменията – дигитални, социални, професионални, затова да участват в един нов социален процес и кои нямат. Изключително важна е ролята на управлението, което трябва да помогне и да създаде максимално добри условия.

Неравенството се задълбочава не само в България, но и в цял свят. Разделителните линии между хората, които имат перспектива и тези, които изостават са нови. В този етап на фундаментална трансформация в света има нужда от нов тип знание и от това всички хора – млади и стари, да овладеят инструментариума на новото време.

В момента в Европа има над 700 хил. отворени инженерни работни места, които чакат своите адресати. Това е свързано с тази трансформация на икономиката по посока на дигитализиране и възможността за дистанционна работа, също глътва много от този капитал, който предприятията чакат. Младите хора искат да имат своята свобода.  Учат цял живот и го правят дистанционно. И ако едно предприятие не влезе в манталитета на тази нова генерация хора и гъвкавостта, която те очакват, ще бъде трудно да достъпи до този ресурс. 

Накъде да гледаме?

Страната ни има нужда от хора, които заедно застават зад идеи. 

Ние трябва да сме наясно какво искаме да развиваме като държава и да използваме по адекватен начин ресурса, който ни е заделено от ЕС (а не да гледаме само като на едни пари и по този начин да говорим за икономиката).

COVID кризата ускори някои процеси и посочи ясна пътека за развитие на повечето индустрии. А сегашното време е на хора, които репликират градивно статуквото.

 Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.