Време е да променим начина на управление в компаниите. Защо и как научихме на конференцията Reinventing Organizations 2018

Reinventing Conference Валентина Куцева

Една история може да вдъхнови мнозина. Една среща може да постави началото на нещо грандиозно…

Една книга може да преобърне целия ни свят

Знаете ли книгата Reinventing Organizations на Фредерик Лалу? Чели ли сте я? Тя е световен феномен. Мнозина дори я определят за най-влиятелната книга от сферата на мениджмънта, която се е появявала през последното десетилетия.

Тази книга е източник на вдъхновение за много мениджъри. Тя ги е накарала не просто да поискат промяна, а реално да я направят. Накара е мнозина мениджъри да станат по-добри и да създават условия, в които организациите им реално да пораснат. Да разцъфнат като красиви пеперуди.

…Но книгата на Фредерик Лалу е вдъхновител и на едноименната конференция, която тази година се проведе за 3-път в България и за първи път в Пловдив. На 23 и 24 ноември в х-л Империал се състоя Reinventing Organizations 2018: Управленски практики за успех, като Limacon Event Center беше съ-организатор на това мащабно събитие заедно със STOOS Newtork България, а в ролята на водещ влезе нашата прекрасна Валентина Куцева.

Валентина Куцева беше лектор на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

Над 100 мениджъри от цяла България, мнозина HR специалисти и още гости от страната посетиха конференцията в търсене на по-добрите мениджърски практики. Такива, които да приложат още от следващия ден. Такива, които ще направят фирмата им по-добра, по-успешна и по-желана като място за работа. Такива, които да направят компанията лидер в своя бранш.

В рамките на 2 дни гостите на конференцията се срещнаха с лектори от България, САЩ, Швейцария, Белгия, Финландия и Англия. Имаха достъп до 9 лекции, 2 уъркшопа, възможност да зададат своите въпроси по време на отворените дискусии, както и да направят ценни нови запознанства. Гостите с VIP билети бяха поканени на гала вечеря, където разговаряха лично с лекторите и се възползваха максимално от техния ценен опит.

Конференцията беше разделена на 4 панела като обхвана следните теми: Привличане и задържане на таланти, Практики за благосъстояние и ангажираност, Lean култура, Гъвкави организации.

КАК ДА СЪЗДАДЕМ АНГАЖИРАЩО РАБОТНО МЯСТО, КОЕТО ПРИВЛИЧА И ЗАДЪРЖА ТАЛАНТИ?

Това беше темата на Пол Хер, първи лектор на конференцията Reinventing Organizations 2018. Пол е известен автор, изследовател и експерт по управление на хората. След задълбочено изследване на социално и неврологично ниво той разкрива „кода“ на мотивацията и го публикува в книгата си „Primal management“.

Пол започна своята презентация с препратки към най-добрия и най-лошия мениджър, които е имал, и накара всички гости да се замислят по темата. Интересно е, че реши да постави начало на цялата конференция именно с упражнение, което не веднъж сме виждали Equinox Partners да правят в началото на своите обучения за успешна комуникация (виж и 8 ключови умения за успешни мениджъри).

Защо е важно да опишем качествата на най-лошия си мениджър? За да не бъдем като него, разбира се.

Според изследване на Gallup 75% от хората напускат не заради компанията, а заради мениджъра или прекия си ръководител. За да бъдат нашите служители сред останалите 25%, е важно да изграждаме сигурна работна среда, в която те да се чувстват добре и ангажирани. В изграждането на такава среда ключова роля играят емоциите, защото 80% от решенията, които взимаме са базирани на емоции, а само 20% на рационализма. Включително и на работните ни места.

И тук опираме до същинския въпрос: Как мениджърите да активират положителни емоции у служителите си, за да се чувства те по-удовлетворени и щастливи на работа? Тайната за това се крие в т.нар. Drivel Model. Иначе казано в задоволяването на социалните потребности на всеки човек: потребност от изследване и учене на нови неща, от компетентност, от постижения, изграждане на качествени взаимоотношения и от защита. Ако тези потребности, заедно с всички биологични (храна, сън, въздух, защита и репродуктивност) бъдат удовлетворени, сме направили решаваща крачка в създаването на по-ангажирана работна среда. Припомняме ви, че на подобна тема беше и Закуската с Таня Бояджиева  преди няколко месеца.

Пол Хер беше лектор на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

КАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ И ЗАДЪРЖИМ ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ?

Ако методът на Пол е по-широкообхватен, то следващият лектор, Ренета Василева, насочи погледите само и единствено към дигиталното поколение – милениумите, родени между 1980 и 1995. Ренета е бизнес консултант и коуч в областта на развитието на човешките ресурси. От 3 г. е част от международната група OSM International Group.

Защо е важно да привлечем дигиталното поколение?

Защото до 2020 г. 50% от работната сила в България ще са именно милениуми. В същото време се наблюдава тенденция тези хора да сменят работата си 2 пъти по-често, както и тенденция, че 97% от добрите кадри не търсят работа. А дори да го правят, не е по традиционния начин. Защото, първо, тези хора са в социалните мрежи и ги използват като неизчерпаем източник на информация. И второ, защото парадигмата се обръща: вече не фирмите търсят таланти, а талантите търсят компанията или мениджъра, в който да се припознаят. И тях ги привличат най-вече фактори като: лоялност и прозрачност, споделени ценности, работа в екип, възможности за обучения, интелигентно работно време, качества на лидера, възможности за себеизразяване и др.

Вярно е, че днешното дигитално поколение има различни навици. Някои ги определят като непродуктивни и себеобсебени, но в същото време те са по-адаптивни, по-големи ентусиасти и опортюнисти. Те са хората, които ще изведат вашата компания до следващото технологично ниво и ще въведат технологиите в процесите на работа.

Ренета Василева беше лектор на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

КАКВА Е ВЪРЗКАТА МЕЖДУ НЕВРОНАУКАТА И АНГАЖИРАНОСТТА НА ХОРАТА?

Джон Стайфи откри панела Практики за благосъстояние и ангажираност със своята тема Независимост: По-добър начин на живот и работа. Джон е бизнес консултант, коуч, обучител и публичен лектор. През последните 20 години прилага невронауката в коучинга и обучението на хора.

Според него фокусът на невронауката трябва да е върху това да помага хората да станат по-независими и да имат по-добър начин на живот чрез подобряване на продуктивността им у дома и на работа. Едно от най-големите предизвикателства към нашата независимост е връзката ни със средата, която ни заобикаля.

По време на презентацията си Джон илюстрира как неправилният мултитаскинг вреди на хората и е основна причина за т.нар. прегряване или бърнаут. Проблем, за който чуваме все по-често в днешно време. Джон обаче успя да илюстрира как можем да сме хем гъвкави, хем многозадачни, хем ефективни.

Джон Стайфи беше лектор на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

КОИ 6 МИТА ЗА АНГАЖИРАНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ РАЗБИХМЕ НА ПУХ И ПРАХ?

Дебра Кори беше следващият лектор, който посвети презентацията си на темата за ангажираността. Дебра притежава над 30-годишен опит в областта на човешките ресурси. Тя е експерт по комуникация със служителите и управление на възнагражденията. Нейни екипи са спечелили множество награди за свои иновативни решения, а през 2012 г. Дебра е обявена за „Employee Benefits Professional“.

Ето кои 6 мита за ангажираността на работното място Дебра разби на пух и прах.

Мит 1: Трябва да криете истината, за да „предпазите“ хората.

Мит 2: Трябва да създавате корпоративни (глупави и скучни) ценности.

Мит 3: Трябва да създавате политики, за да „защитите“ компанията от служители, които не следват правилата.

Мит 4: Трябва да давате много парични награди като признание, за да накарате хората да се чувстват значими.

Мит 5: Програмите за придобивки трябва да се съставят само в съответствие с пазарните практики.

Мит 6: Бонусите и програмите за придобивки водят до по-добро представяне от страна на служителите.

Защо това са митове? Защото според проучване на Reword Gateway: 72% от хората твърдят, че едно просто „благодаря“ ги кара да се чувстват по-мотивирани и морално подкрепяни. За да научите повече как Reword Gateway правят своите служители по-ангажирани, припомнете си за техния Мост на ангажираността.

Дебра Кори беше лектор на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

Първият ден от конференцията Reinventing Organizations приключи с уъркшоп LEGO® SERIOUS PLAY® с Николай Тинков. Това е улеснена техника за мислене, комуникация и решаване на проблеми. Тя се основава на обширни изследвания в областта на бизнеса, организационното развитие, психологията и ученето и стъпва на концепцията за „ръчно знание“. Целта на метода LEGO® SERIOUS PLAY® е да създаде смислени срещи, при които участниците са ангажирани 100% от времето и допринасят със 100% от своите прозрения, знания, мнения, идеи и ангажираност.

LEGO SERIOUS PLAY workshop на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

LEAN КУЛТУРАТА И КАК СЕ ТРАНСФОРМИРА ЕДНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЯ?

Lean културата беше основна тема по време на третия панел от конференцията. Първи презентатор беше Едвин ван Флиберге, с когото осъществихме видео връзка.

Допреди две години Едвин е бил главен изпълнителен директор на фабриката за производство на железопътни транспортни средства на Bombardie в Белгия с 900 души. Сега е управител на Глобалната верига за доставки и поръчки на Bombardier Transportation, отговарящ за 15 000 души. За кратко време той успява да трансформира заедно с колегите си нископроизводителната фабрика на железопътни транспортни средства в модерна Lean фабрика със силна култура за сътрудничество. Фабриката се превръща в най-продуктивния обект в семейството на Bombardier.

По време на своята презентация Едвин акцентира върху 5 неща, благодарение на които е постигнал успехите си. Фокус върху здравето и сигурността на хората, защото това е най-лесният начин да ги накараме да се чувстват добре. Дефиниране на обща мечта. Даване възможност на хората да допринесат за нея, както и да се включат в изготвянето на цялостна стратегия. Визуализация и споделяне на постигнатите резултати. Празнуване на успеха.

Едвин беше лектор на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

БЪЛГАРСКИЯТ ПРИМЕР В ИЗГРАЖДАНЕТО НА LEAN КУЛТУРА

Йордан Ламбрев също сподели своя опит от внедряването на Lean културата, но този път в българска среда. Йордан е управител на най-голямата фабрика за ски в света, разположена в Чепеларе, България, с над 700 човека персонал. След приобщаването на фирмата в структурата на „Амер Спортс Корпорация“, той ръководи трансформацията на фабриката от класическа производствена структура от края на ХХ век в стройна и бързо реагираща организация, способна да отговори на бързо променящото се търсене и нужди на клиентите. В резултат на отличните резултати в началото на 2018 г. фирмата стартира ново производство и наема още около 100 човека за новия продукт високо технологични карбонови шини за велосипеди.

4-те основни преимущества, които компанията регистрира като lean фабрика, са: елиминиране на загубите, намаляване на разходите, подобряване на ефективността и подобряване на качеството.

Как се постига това? Чрез много работа, която можем да обобщим в следното изречение. Прилагане на научен подход за обучение и действия чрез ежедневна практика на работното място върху реални бизнес проблеми, като мениджърите са учители и лидери, а първоначално е нужно те самите да бъдат обучени. Повече за работата в Амер Спортс и техните добри практики може да прочетете в Закуската с Йордан Ламбрев.

Йордан Ламбрев беше лектор на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

LEAN Е ЗА ВСЕКИ. LEAN Е ПРОСТА. ТОВА Е МИСЛЕНЕ В ДВА ЦВЯТА – ЗЕЛЕН И ЧЕРВЕН

С тази мисъл Реми Борел затвори панела за lean културата у нас и по света.

Реми е директор на завода на „Шнайдер Електрик България“ в Пловдив. Има богат опит в областта на Supply Chain и Lean, заемал е позиции като консултант, водил е проекти по трансформация и е управлявал големи екипи в организацията. Вълнува се от управление на емоциите и развитие на хората. През последните две години води Лийн Академията на Schneider Electric в България. За него lean е начин на мислене и водещ фактор при създаване на култура на високо представяне.

Реми Борел беше лектор на конференцията Reinventing Organizations в Пловдив

КАКВО ПРАВИ ЕДНА КОМПАНИЯ ГЪВКАВА?

Темата за гъвкавостта беше акцент в последния панел на конференцията. Специално от Финландия да говори по темата пристигна Киммо Туомайнен. Негова тема беше „Лидерството като услуга“.

Киммо е дигитален треньор по лидерство в компания Vincit. През 2016 г. тя печели титлата „Най-добър европейски работодател на годината” и 3 пъти е избирана за най-добро работно място във Финландия. Киммо играе ключова роля в разработването на уникален лидерски модел, който използва дигиталната LAAS услуга, за да приложи принципите на Vincit на практика. Моделът на ръководство на компанията води до високо ниво на доверие и ангажираност в компанията.

5-те основни неща, които отличават Vincit от другите фирми, са: основната ú дейност е предоставяне на дигитални услуги, много голяма гъвкавост на управление, отвореност към експерименти, избягване на научкването, холистичен подход към целта.

Компанията следва някои основните принципи на управление. Всеки е важен, колкото изпълнителния директор. Всеки може да се свърже с всеки. Вяра в споделеното лидерство. Липса на шефове.

По време на своята презентация Киммо представи иновативен HR модел, който разработват във  Vincit към момента и който ще функционира като уеб магазин с услуги. През него буквално ще можете да си поръчате „бизнес обяд с изпълнителния директор“ (например).

Ивана Ганчева беше последният лектор на ROconf2018. Нейна тема беше работата в екип, а от презентацията ú запомнихме 2 основни поуки. Те са са:

Първо, пазете екипите си и не ги разкъсвайте. Ценно е те да са заедно, защото тогава са стабилни и нещата се случват до 60% по-добре.

Второ, ако екипите останат с едни и същи хора прекалено дълго време, те могат да станат затворени. Тогава, за да „рестартираме“ екипа, неща добавим в него нов член. Това може да се случи чрез наемане на нов човек в компанията, но и чрез движението на хората между различни екипи вътре във фирмата.

Вторият ден от конференцията приключи с уъркшоп на тема: Изкуството на смислените разговори с водещи Биляна Георгиева и Атанас Генков.


Благодарим на всички, които дойдоха на конференцията. През 2016 г. казахме, че е време да трансформираме начина, по който работим заедно. През 2017 поставихме въпроса как създаваме ангажираща работна среда с фокус върху решенията, а тази година потърсихме най-успешните управленски практики. Вярваме, че всеки от гостите ни е открил по нещо полезно за своята практика и че вече прави първите крачки към превръщането на неговата фирма в по-добро място за работа.

Благодарим и на генералните спонсори на конференцията, без чиято подкрепа тя нямаше да се състои. Това са КЦМ 2000 АД, Liebherr, BTL Industries, Multisport и Lemon Utility.

Съ-организирането на толкова мащабно събитие беше предизвикателство за нашия екип. Вярваме, че се справихме добре, но ще се радваме на всякаква обратна връзка. Пишете ни и кажете дали присъствахте, харесва ли ви и бихте ли посетили конференцията през 2019-та година.

Всички нови събития, които организираме, може да следите на сайта на Limacon Event Center. Абонирайте се за нашия имейл бюлетин на welcome@limacon.bg и следете новостите, които публикуваме в социалните мрежи: FacebookInstagramLinkedIn. Само така ще се сигурни, че не изпускате нищо ценно.

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.