Външен търговски отдел: всичко, което НЕ знаем за него

Външен търговски отдел: всичко, което НЕ знаем за него

Готов ли е бизнесът ни да премине в нов етап от своето развитие?

Ако искаме да разраснем своята компания или да достигнем нови пазари, аутсорсингът на търговските ни дейности може да ни помогне в постигането на нашите цели.

За съжаление, прекалено често разглеждаме аутсорсинга в контекста на кол-центровете и IT бизнесите и пропускаме възможностите, които той би донесъл в областта на маркетинга и продажбите. Всъщност, по данни на Deloitte за 2018 г., аутсорсинг услугите помагат на компании от всяка индустрия да повишат ефективността си и да стимулират имплементирането на нови, автоматизирани и значително по-добри търговски и маркетинг процеси в своя бизнес модел.

Какво е външен търговски отдел?

Аутсорсингът на търговските дейности ни позволява да увеличим броя на постъпилите запитвания и количеството сделки, без да инвестираме време и ресурси в изграждането и обучението на нови търговци. Вместо това избираме външен партньор за онези дейности, за които нямаме вътрешен капацитет, като паралелно с това оптимизираме максимално работата на вътрешния търговски екип и наблягаме на неговите силни страни.

Какви са предимствата на външния търговски отдел?

Външният търговски отдел ни помага да навлезем на нови пазари

Всяка компания, независимо от своята големина, се затруднява в покриването на различни пазарни територии или индустрии най-често заради недостиг на търговски представители. Това си проличавай най-силно, когато постъпилите запитвания са в изобилие и не разполагаме с достатъчно ресурс, за да се възползваме напълно от предоставените пазарни възможности.

В тази ситуация външният търговски отдел може да:

 • да се фокусира върху специфични територии или пазарни сегменти, които са важни за нашия бизнес, като обработва постъпилите запитвания и намира нови потенциални клиенти
 • да тества нови търговски подходи или продукти и да анализира постигнатите резултати
 • да валидира нашето търговско предложение на нов или съществуващ пазар, като по този начин ни дава информация за потенциалния успех на нашите продукт

Външният търговски отдел ни помага да подобрим ангажираността на нашите потенциални клиенти във всички наши канали за продажби

Всички приемаме онлайн комуникациите за даденост, но някои търговски мениджъри тепърва осъзнават потенциала, които те крият за нашия бизнес. Външният търговски отдел може да изследва и анализира ефекта на дигиталните канали (като уебсайт, онлайн чатове, имейл маркетинг или социални мрежи) върху резултатите в нашите канали за продажби и след това да обучи вътрешния ни екип да използва тези дигитални инструменти.

 

Външният търговски отдел ни помага да обогатим своето ноу-хау и да трансформираме бизнес процесите си

Все още екипите и отделите в много компании не работят в колаборация помежду си, а се фокусират върху самостоятелна работа по глобалните бизнес цели. Това означава, че организациите не се възползват от пълния потенциал на своя човешки ресурс и не подхожда към своите предизвикателства холистично.

Външният търговски отдел много често трансформира не само търговските ни процеси, но и начина, по който комуникираме в рамките на своята компания. Ааутсорснатият sales екип може да комуникира с множество наши отдели, като по този начин обогатява разбиранията им за бизнес процесите и разширява техните познания за предизвикателствата, които организацията ни среща. От своя страна, новото ноу-хау ни дава и нов поглед върху бизнес процесите и ни помага да ги подобрим.

Що се отнася до вътрешния ни търговски екип, той често е най-облагодетелстван, тъй като чрез пряката комуникация с външните специалисти черпи изключително много идеи и нови знания, обогатява своите търговски техники и „сверява часовника“ си, като сравнява своите настоящи умения с тези на колегите извън нашата организация.

Външният търговски отдел ни помага да обогатим своето разбиране за пазара и клиентите

За да можем да постигаме все по-добри търговски резултати, се нуждаем не само от дигитални инструменти, с които да анализираме всичко, което се случва в продажбите и маркетинга, но и от търговски специалисти, които знаят как да извличат максимума от тях.

Когато нашият екип все още не може да се справи с подобна задача, външният търговски отдел ще ни помогне да разбираме по-добре нуждите и очакванията на нашите потенциални клиенти, като ни предоставя полезни изводи за пазара и целевите клиенти, базирани върху пълна проследимост на търговските процеси и детайлен анализ на постъпилите данни от всяка една търговска или маркетингова активност.

Също така, по-добрият инсайт, който външният търговски отдел ни предоставя, ни помага:

 • да трансформираме или оптимизираме своите търговски процеси
 • да генерираме повече и по-качествени лийдове
 • да идентифицираме подходящите потенциални клиенти по-бързо
 • да заключваме сделки с тях по-ефективно, като оптимизираме търговския цикъл
 • да изпълним поставените цели и да увеличим оборота и печалбата си

За кои компании е подходящ външният търговски отдел?

Наемането на външен търговски отдел не е (и не трябва да бъде) спонтанно решение. Преди да го добавим към своя бизнес арсенал, трябва да вземем предвид бизнес модела на нашата компания, както и предлаганите от нас продукт или услуга.

Всяка компания може да се възползва от предимствата на подобен тип услуга, но съществуват 3 вида бизнеси, за които външният търговски отдел може да добави най-голяма стойност:

 1. Стартъпи и технологични бизнеси

Компаниите, които са част от стартъп екосистемата обикновено имат ограничен бюджет за маркетинг и продажби. Те непрестанно трябва да балансират между това да покажат висока ефективност пред инвеститорите, като междувременно обезпечават своите бизнес нужди с наличните финансови средства. 

Външният търговски отдел помага на стартъп компаниите да се разраснат по-бързо и да изпълнят своята бизнес фуния с множество потенциални клиенти без това да натежава на бюджета им.

 1. Бизнеси със сложни продукти или услуги

Не всички решения за покупка са лесни – особено в областта на B2B продажбите, където цикълът за заключване на сделка може да отнеме няколко месеца. Ситуацията се усложнява и от броя хора, които могат да участват във взимането на подобно решение. Според Harvard Business Review, за да може една компания да закупи продукт или услуга, тя се нуждае от мнението на 5 човека в своя екип.

Външният търговски отдел може да привлече, ангажира и насърчава по-голям брой лийдове, като по този начин увеличи шансовете за повече и по-успешни продажби.

 1. Бизнеси, които искат да навлязат на нови пазари

Стъпването на нов пазар обикновено е свързано с намирането на подходящия екип от хора, които познават нагласите, очакванията и културата на местните купувачи, а това носи след себе си значителни разходи. Понякога става дума за наемане на локални екипи от търговци, а в други ситуации можем да предпочетем да релокираме съществуващ човешки ресурс в съответната държава. Но и при двата варианта губим време, финансови ресурси и поемаме риск, който може да се окаже необснован.

Външният търговски отдел може помогне на всяка компания да навлезе на нов пазар по-бързо, поемайки по-малък риск, тъй като предоставя екип от специалисти, който разбира местния бизнес климат и може по-бързо да адаптира и имплементира търговската стратегия съобразно местното потребителско поведение. 

Limacon е вашият външен търговски отдел

В съвременната бизнес среда, фокусът, бързината и ефективността при взимане на бизнес решения е ключово за осигуряване на по-добри търговски резултати. Limacon помага на компаниите от България и чужбина да разгърнат своя пълен потенциал, като им предоставя екип от търговски специалисти, обучен да работи с най-новите похвати и дигитални инструменти за успешни продажби. Зад гърба си имаме над 40 успешни проекта за дигитализация, имплементация и оптимизация та търговски и бизнес процеси, които помогнаха на няколко В2В компании да реализират продажби на обща стойност над 3 млн. лева.


Разберете повече за нашите услуги и как те помагат на вашия бизнес ТУК


 

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.