Силата на социалния капитал и краят на индивидуализма

Социален капитал

Как най-често хората си намират работа? Чрез приятели и познати. Когато избираш ресторант, място за почивка или марка за дрехи, на чия преценка и препоръка вярваш най-много? На приятелите и познатите. Когато оформяш своя светоглед и политически предпочитания, кой за теб има най-голямо значение какво мисли по темата? Приятели и познати. Вярваш ли, че живеем в развито, солидарно и обединено общество? Не.

Много малко хора биха възразили срещу горните твърдения. И предполагам разбирате намека, който правя с въпроса за обществото и отговора, който най-често даваме. Защо толкова много вярваме и се доверяваме на приятелите, познатите, медиите и социалните мрежи, а имаме все пак усещането, че обществото, в което живеем, не ни разбира, не създава средата, в която да се чувстваме щастливи и ни потиска да се развиваме? Дали причината за недоволството от обществото ни, не се крие в самите нас, а не в хората наоколо? Дали не избягваме да си признаем, че всъщност не успяваме да комуникираме добре с хората и да използваме всеки контакт и познанство ползотворно? Може би не сме толкова отворени и дружелюбни, както искаме да бъдат към нас?

Аз съм убеден, че всичкото ни негодувание като личности към обществото, в което живеем, се дължи на липсата на развит и осъзнат социален капитал. Дължи се на честата неспособност да изграждаме връзки и познанства на базата на взаимно доверие и полза. Дължи се на все още криво разбраният индивидуализъм, който най-често е просто едно недодялано, егоистично обществено поведение.

Ето защо изконната мисия за нас в Limacon ще бъде да помагаме на хора и общности да изграждат и развиват своя социален капитал. А какво е социален капитал?

Социалният капитал са всъщност всичките ресурси, които придобиваме чрез нашите лични и професионални контакти и отношения. Това са например: информация, идеи, бизнес възможности, финансов и човешки капитал, влияние, доверие, емоционална подкрепа, приятелство и сътрудничество. Но думата „социален“ в социален капитал е изключително ключова, за да разберем нещо много важно – тези ресурси не са и никога няма да бъдат ваши вечни, лични придобивки. Никой отделен човек не може да ги притежава завинаги. Ресурсът на социалния капитал се гради и намира в мрежите ни от връзки и отношения с другите.

Ако разбираме човешкия капитал като сбор от знания и способности, които можем да придобием – тоест ‚какво знаем и можем‘,  то достъпът до социалния капитал зависи от това ‚кого познаваме‘  – мащабът, разнообразието и качеството на нашите лични и професионални познанства и връзки.  Но също така нашият социален капитал се изгражда и от хората, които не познаваме, но сме свързани с тях косвено, чрез нашите мрежи и общности, в които живеем, работим и се развиваме.

И да, щом и тук говорим за капитал, както и при човешкия и финансов, така и при социалния имаме нещо, което ни дава ползи: той ни кара да живеем чрез ценности, да успяваме в много повече начинания и да постигаме мечтите си в живота. Никой не може да е истински успешен, ако не осъзнае силата и ползата от социалния капитал. Хората не могат да са щастливи, ако средата, в която живеят не ги прави такива. Не всеки може да замени просто средата си с друга. Но всеки може да се опита да я промени. И това става чрез развитие на социален капитал. Силните връзки  в едно общество, изградени на базата на доверие и сътрудничество, са най-важната сплав, която дава не само качество, но и смисъл на общностното развитие.

Но днес, не само в България, а и в много други общества, все още има много хора, които не осъзнават важността на добре изградения и развит социален капитал. Те все още виждат ключа към успеха в индивидуализма. В това да правиш нещата сам и в грешното разбиране, че твоят успех и твоето щастие зависят само и единствено от теб и твоите способности и амбиции.

За това аз и хората, които вярват в силата на социалния капитал, твърдим: истинският успех се крие в осъзнатото развиване на социалния капитал и баланса между него и другите два – финансов и човешки.

Защото успехът е социално явление и той се обуславя от средата ни. Той зависи от нашето отношение и връзки с хората около нас. Всичките характеристики на успеха, които ние смятаме, че са плод на нашата индивидуалност – талант, интелигентност, образование, постижения, дори късмет – всъщност зависят най-вече от нашата среда и нашите връзки с околните. Този нов поглед върху дефиницията за успех ни кара да осъзнаем колко е важно да се отучим от уроците за индивидуалните постижения и да ревизираме нашето разбиране за света около нас и как той днес функционира. Смяната на светогледа ще ни помогне да разберем свързаността, в която живеем и да открием потенциалите на обществото ни.

И ако сте съгласни с мен и вече разбирате поне малко защо социалният капитал е важен за вас и вашето благоденствие, сега идва най-трудната част по пътя към развиване и обогатяване на вашия социален капитал: Трябва да се извадите от уравнението!

Какво имам предвид –  всеки, който се опита да преследва успеха и щастието директно и самоцелно, ще се провали. Щастието не може да е целта. То е краен резултат от осъзнат, достоен и смислен начин на живот. И ако човек иска да развива своя социален капитал, той трябва е готов да даде. Да е готов да инвестира в хората около него, с цялото съзнание, че инвестицията е рискова. Както и на капиталовите пазари ние решаваме да инвестираме във фирма или проект, защото на базата на определени критерии вярваме, че ще ни донесе повече от инвестираното, така и в отношенията ни с хората ние поемаме този риск, като никога не можем да разчитаме на задължителна възвращаемост на „инвестицията“ ни. И хората, които искат да имат много и здрави социални връзки, трябва да са наясно с това.

Ето защо е важно да се извадите от уравнението, да дадете преди да поискате. А как може да го правите, без да се „раздадете“ и никой да не оцени това, ние в Limacon ще се стремим да ви покажем и заедно да изграждаме смислени връзки, базирани на взаимно доверие. Но това е тема на друга статия.

Днес е важно да разберем какво е социален капитал, и че той е в основата на добре функциониращо и полезно за хората в него общество. Той ни помага не само да сме успешни и щастливи в личен план, но и да сме много по-добри като общност.

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.