Корпоративна социална отговорност. Модел от бъдещето: не просто CSR, а създаване на споделена стойност

Събитие на тема Модел от бъдещето: не просто CSR, a shared value creation с Пенка Коркова и Невена Давидова от denkstatt България

Настъпи и последната ни среща от 3-модулното ни обучение, посветено на корпоративната социална отговорност. Тя се поведе на 7.11 в Limacon Event Center, като този път темата беше Модел от бъдещето: не просто CSR, a shared value creation.

Пенка Коркова и Невена Давидова от denkstatt България споделиха с участниците в практическото обучение изобилие от полезна информация. Представиха изчерпателен преглед върху световните тенденции и бъдещото развитие на корпоративната социална отговорност. Акцент обаче поставиха върху новия модел, който успешно се налага през последните години, създаването на споделена стойност (creating shared value).

Защо компаниите все повече търсят нови подходи към CSR кампании? Защото…

 • Инвеститорите все по-често изискват не само брилянтно финансово представяне, а и социална ангажираност
 • Бюджетите и времето са ограничени и много трудно се измерва възвръщаемостта за компанията, като това трудно оправдава направената инвестиция
 • Липсата на интеграция води до трудно споделяне на идеите от различни служители, отдели, хора
 • Потребителите и служителите очакват от компаниите високи ценности, както в собствените производства, така и от фирмите-партньори по цялата следваща линия на дистрибуция

Пенка Коркова и Невена Давидова от denkstatt България. Моделът на бъдещето: Creating Shared Value (CSV)

Моделът на бъдещето: Creating Shared Value (CSV)

Идеята за сътрудничество между обществото и различни бизнеси не е нова, но концепцията за CSV е разработена едва през 2011 г. от Майкъл Портър, професор в Harvard Business School и изпълнителен директор на FSG Марк Крамър.

Той определя създаването на споделена стойност като подход, при който компанията търси нови възможности за развитие на бизнеса в социалните и екологичните каузи, които подкрепя. В следствие на което се намират решения на належащи проблеми за обществото, а за компанията се създават нови пазари и стратегическа преднина пред конкуренцията.

CSR vs. CSV: Каква е разликата?

 • Различни първоизточници – CSR често е породен от външен натиск, докато създаването на споделена стойност е вътрешен за компанията процес
 • Различни финансови аспекти – CSR не носи печалба за бизнеса, даже се разглежда като разход, докато CSV има за цел именно да максимизира финансовите и социални ползи за бизнеса
 • Различни цели – за разлика от CSR, където фокусът е към неутрализиране на вредите, които бизнесът оказва, при създаването на споделена стойност нуждите на обществото се разглеждат като потенциални възможности
 • Различни резултати – при CSV стремежът е да се подкрепи местното развитие, като създава стойност, и тази стойност да остане самостоятелна и да продължи да се развива сама в обществото; CSR създава финансова зависимост между фирмата и каузата, което пречи на продължаването ú след края на кампанията

2 Пенка Коркова и Невена Давидова от denkstatt България. Моделът на бъдещето: Creating Shared Value (CSV)

На практическата част от обучението гостите ни обсъдиха стъпките, по които се изгражда ефективна кампания с цел създаване на споделена стойност. А от своя страна участниците дискутираха актуалните предизвикателства в индустриите си, споделиха опит, добри практики и стратегии за успех и дадоха идеи за подобряване и развитие на предстоящите си CSV кампании.

Как да създадем споделена стойност в 5 стъпки?

 1. Вкореняване на социална цел – обикновено се прави първо на високо ниво, за да имат всички служители обща визия за ценностите на компанията
 2. Дефиниране на социална нужда – отговаряме на въпроса: какво наистина ще бъде полезно за хората в общността
 3. Създаване на оптимална структура за иновации – така че да е от полза за всички замесени, но и с оптимална инвестиция на средства и време
 4. Въвличане на външни заинтересовани страни – за да допринесат и те за подобрението на общото благосъстояние
 5. Измерване и оценка на ползите – изчисляваме колко разходи са спестени за обществото и как ще продължи развитието на инициативата

Пенка Коркова и Невена Давидова от denkstatt България. Моделът на бъдещето: Creating Shared Value (CSV)

Отново благодарим на приятелите ни от denkstatt България, че проведоха своето тримодулно практическо обучение при нас, както и на всички, които участваха в него. Вярваме, че всеки е научил по нещо ново и ще се превърне в инициатор неговата компания да стане по-дейна в изграждането и реализирането на стратегия за Корпоративна социална отговорност.

Очакваме ви и на следващите ни обучения и семинари в Пловдив, които Limacon Event Center организира. За да не пропуснете нито едно от тях, абонирайте се за нашия имейл бюлетин на welcome@limacon.bg и не следете новостите, които публикуваме в социалните мрежи: Facebook, Instagram, LinkedIn.

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.