Корпоративна социална отговорност: как и защо да управляваме взаимоотношенията със заинтересованите страни?

Събитие Практическото обучение: От CSR до създаване на споделена стойност Втори модул

Вече сме осъзнали нуждата и ползите от това да имаме КСО политика. Да бъдем корпоративно социално отговорна фирма.

Имаме визия и знаем как да планираме КСО кампанията си. Въпросът, на който респективно трябва да потърсим решение на следващия етап, е: Как да управляваме взаимоотношенията си със заинтересованите страни.

В търсене на неговите отговори се впуснаха участниците във втория модул от Практическото обучение: От CSR до създаване на споделена стойност. То се проведе на 23.10 в Limacon Event Center, а гост лектор беше Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България.

Основните теми, които засегнахме, бяха:

 • Кои са заинтересованите страни в нашата КСО кампания? Какви типове са те? Как да ги идентифицираме?
 • Защо е важно да управляваме взаимоотношенията си с тях? Защо е важно да работим заедно? Какво губим, ако не го правим? Какви подходи да използваме?
 • Какви Принципи на управление да приложим?
 • Как да идентифицираме и определим най-добрия подход?

В търсене на неговите отговори се впуснаха участниците във втория модул от Практическото обучение: От CSR до създаване на споделена стойност. То се проведе на 23.10 в Limacon Event Center, а гост лектор беше Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България.

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ?

Да управляваме успешно взаимоотношенията със заинтересованите страни има редица ползи. Най-важните сред тях са:

 • Поддържане на социален лиценз
 • Стимулиране на говорене за компанията в обществото
 • Споделяне на личен опит
 • Стартиране на нов проект по-лесно
 • Създаване на положителна нагласа за компанията
 • Превръщането на фирмата в предпочитан работодател и др.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Има Стандарт за управление на заинтересованите страни? В него стоят 3 основни Принципа за ангажиране на ЗС:

 • Inclusivity – Включване: даване възможност на ЗС да се включват в идентифицирането на проблеми и потенциални решения
 • Materiality – Фокус: избиране на вай-важните теми за организацията и за ЗС
 • Responsiveness – Последваща реакция: по всяка от важните теми да бъде взето решение, предприети действия и комуникация със съответните ЗС за процеса и резултатите

В търсене на неговите отговори се впуснаха участниците във втория модул от Практическото обучение: От CSR до създаване на споделена стойност. То се проведе на 23.10 в Limacon Event Center, а гост лектор беше Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България.

КАКЪВ ПОДХОД ДА СЛЕДВАМЕ ПРИ АНГАЖИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ?

Стъпка 0: Въвличане на различни отдели от компанията

… Защото Управлението на взаимоотношенията със ЗС е бизнес процес. Той се управлява от човек в компанията, който има активен контакт със ЗС, но всички отговорни служители също трябва да са запознати с процеса и обучени за изпълнението му. Неслучайно този процес е посочен като нулев, защото той е предпоставка, трамплин, от който да отскочим и да поставим силно начало на кампанията си.

Стъпка 1: Идентифициране на Заинтересованите страни

… Всъщност няма правило откъде трябва да започнем, но има препоръки, които можем да следваме. Идентифицирането на заинтересованите страни може да се направи като отговорим на следните два въпроси: 1) Какви са влиянията и дейностите на компанията спрямо ЗС? 2) С кои от тях ще работим?

Стъпка 2: Оценка на Заинтересованите страни

… Най-важното през този етап е да се научим да приоритизираме. Трябва да изберем критерии, по които да класифицираме нашите заинтересовани страни. Двата най-важни такива са: степен на влияние на ЗС и заинтересованост на ЗС.

На база на тях може да се направи Матрица за оценка на ЗС. Именно такава и по конкретен казус направиха участниците в CSR обучението ни. Разделени на две групи, те изготвиха по една детайлна Матрица – за Голяма верига за бързо оборотни стоки и за Дървопреработвателна компанияПърво, определиха своите ЗС, след което направиха план за управлението на взаимоотношенията с най-ключовите от тях.

В търсене на неговите отговори се впуснаха участниците във втория модул от Практическото обучение: От CSR до създаване на споделена стойност. То се проведе на 23.10 в Limacon Event Center, а гост лектор беше Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България.

Стъпка 3: Свързване на Заинтересованите страни с важните за тях теми

… За всяка заинтересована страна предварително трябва да определим и да вземем под внимание няколко фактора: нагласата към компанията (позитивна или негативна), най-важните теми за тези ЗС, най-често изразяваните притеснения от тази ЗС, очаквания към компанията, желание за взаимодействие с компанията, бариери пред въздействието, взаимовръзка с други ЗС и т.н.

Стъпка 4 : Създаване на специфичен план към Заинтересованите страни

… Защото всяка ЗС изисква специфичен подход и начин на комуникация, за да бъдат успешни отношенията ú с фирмата.

Стъпка 5: Изпълнение, мониторинг и корекция

… И накрая, но не на последно място. Винаги трябва да имаме предварително поставена цел и реален измерител при изпълнението на дадена задача или кампания. Тази цел трябва да е реално постижима и за да бъде съгласувана с отпуснатия бюджет.

Специалистът по Връзки с обществеността или друг човек, пряко обвързан със CSR кампанията, трябва да се ангажира с мониторинг и да следва правилен механизъм за обратна връзка.

В търсене на неговите отговори се впуснаха участниците във втория модул от Практическото обучение: От CSR до създаване на споделена стойност. То се проведе на 23.10 в Limacon Event Center, а гост лектор беше Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България.

Благодарим на приятелите ни от denkstatt България за поредното интересно и много полезно обучение, което проведоха в Limacon Event Center. Очакваме и следващата ни среща с тях на 7 ноември, когато ще се проведе и последния, 3-ти модул от обучението Модел от бъдещето: не просто CSR, a shared value creation.

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.