Корпоративна социална отговорност. Как да планираме следващата си кампания?

Събитие Корпоративна социална отговорност

Как да изградим успешна стратегия за корпоративна социална отговорност? Как да изберем кой проект да подкрепим? Как да отсеем важните за нашия бизнес теми? Как да направим оценка на възвръщаемостта?

Тези и още теми дискутирахме по време на първата ни среща от 3-модулното обучение в Пловдив на тема От CSR към създаване на Споделена стойност: Как да планираме и управляваме работеща корпоративна социална отговорност.

Специален гост-лектор на CSR обучението беше Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt (Денкщат) България. Тя работи по проекти на големи международни и български компании от хранителната индустрия, търговските вериги, телекоми и компании от минната индустрия. Занимава се основно с изготвяне на доклади за устойчиво развитие, ангажиране на заинтересовани страни, създаване на CSR политики, въвеждане на системи за управление на качеството, социално-икономически оценки.

В обучението участваше също Боян Рашев, един от водещите експерти по устойчиво развитие в България. От 2007 г. е управляващ партньор в denkstatt. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, управление на природните ресурси.

събитие denkstatt ксо

Съвременната бизнес среда става все по-конкурентна, изискванията на хората към компаниите се покачват. Все повече бизнеси обръщат своя поглед към подобряване на стратегията си за корпоративна социална отговорност. Почти няма компания, която да не отделя средства за реализирането на различни КСО инициативи, малки или големи. Темата е позната на компаниите, но на практика твърде малко от тях имат реална и работеща стратегия.

Много бизнесите се питат: Сигурни ли сме, че инвестираме своето време, пари и материални ресурси по ефективен начин? Имаме ли поставени цели и постигаме ли ги така, че да влияем положително на репутацията на компанията?

В стремежа ни да отговорим на тези въпроси организирахме 3-модулно КСО обучение в Пловдив.

корпоративна социална отговорност обучение

Каква теза застъпихме?

…че КСО не е само боядисване на пейки и садене на дръвчета, а трябва да е в подкрепа на цялостната бизнес стратегия и ценности.

Какви са ползите от съвместната работа с КСО специалисти?

…знаят как да определят дейностите с най-добър резултат за репутацията на конкретната компания и с реални ползи за нея.

Защо да ангажирате служителите?

…защото създаването на организационен капацитет вътре в компанията е предпоставка за доброто управление и създаване на смислени политики.

Защо да изберете партньорство с denkstatt България?

…защото е първата фирма в България, която помага за постигане на устойчиво развитие на една организация, консултантите ú притежават практически опит и знания за доброто корпоративно управление и има какво да споделят ????

корпоративнасоциална отговорност обучение

По време на CSR обучението Пенка Коркова представи конкретен подход, от който може да започне планирането на КСО стратегията на всяка фирма. Той включва следните стъпки:

Да се очертаят въздействията на всяка компания – вътрешни и външни. Да се дефинират важните теми – онези, които влияят позитивно или негативно на успеха на компанията, свързани са с големи вътрешни или външни въздействия върху социалния и природния капитал.

Да се идентифицират заинтересовани страни и важните за тях теми – организации/компании, свързани с някоя от дейностите или засегнати положително или отрицателно от компанията. За да разберем какво ги вълнува, много важно е да ги попитаме и да вземем под внимание тяхното мнение!

Да се намери пресечната точка между двете страни и според важността им да се идентифицират ключовите теми за управление на компанията. Това става най-лесно като се построи т.нар. МАТРИЦА НА ЗНАЧИМИТЕ ТЕМИ. Именно по изготвянето на такава работеха участниците в CSR обучението, като се разделиха на отбори и дискутираха по реални казуси. След като представиха проектите си, колегите от denkstatt България го анализираха и даваха своите препоръки.

Като резултат стана ясно колко е различна ситуацията при различните фирми и как се променят приоритетите им в зависимост от разнородни фактори. Дори при равни други условия, ако променим локацията на съответната компания, се променя цялата Матрица на значимите теми, а оттам и цялата КСО стратегия.

корпоративна социална отговорност обучение

Освен всичко казано дотук Пенка Коркова обясни също какво представлява Верига на създаване на стойност на компанията с нагледни примери, като уточни колко по-различна е тя в сравнение със структурата на отделите вътре в компанията. Подробно беше разяснено:

– Как се попълва матрицата на значимите теми
– Как се определят значимите въздействия при всяка от дейностите на кампанията
– Как се прави оценка на темите според значимостта им на въздействие
– Какви са подходите за ангажиране на заинтересованите страни
– Как се прави оценка на темите според тяхната значимост за заинтересованите страни

Защо разделихме CSR обучението на 3 модула?

Направихме го, защото темата за корпоративната социална отговорност е изключително богата на съдържание и практическа информация. В трите модула се представят различни аспекти от процесите на разработване и прилагане на стратегията за корпоративна социална отговорност. Обучението е подходящо както за пионери в КСО тематиката, така и за специалисти с опит.

Какви хора посрещнахме на първия модул?

На 28.09. в Limacon Event Center събрахме на едно място специалисти от сферата на корпоративната социална отговорност, връзките с обществеността, човешките ресурси, външните и вътрешни комуникации. Всички те дискутираха, споделяха своите КСО практики, обсъдиха предизвикателствата, пред които са изправени, и търсеха заедно решения. Тръгнаха си, обогатени с нови знания, намерили съмишленици в своето професионално поприще и готови да се срещнат отново за следващите два модула.

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.