HubSpot CRM – всичко, което трябва да знаем (пълно ръководство)

Бързи връзки: 


Създаването на добри отношения с настоящите и потенциалните клиентите е от ключово значение за един бизнес, особено в света на дигиталния маркетинг. Това е възможно само когато компанията ни събира, управлява и използва информацията за пазара и своите контакти, за да генерира повече запитвания и да сключва по-голям брой сделки. Инструментът, който прави всичко това възможно, се нарича CRM система.

1. Какво е CRM система

CRM системата представлява платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите, чрез която събираме и анализираме всички данни, свързани със самите тях. Тя ни помага да проследим броя на нови запитвания, проведените търговски разговори, броя на отправените оферти към нашите целеви потребители, най-ефективните ни маркетинг и продажбени канали, прогнозирания оборот за следващите месеци, постигнатите финансови резултати, брой поръчки за всеки наш клиент и много други. CRM системата е един от най-ценните ни активи, ако искаме да си осигурим по-бърз бизнес растеж и да направим своите маркетинг и търговски процеси ясни, прозрачни и възможно най-ефективни.

Чрез CRM системата можем да:

 • Управляваме своя бизнес и своите контакти;
 • Проследяваме и анализираме поведението на нашите потенциални и настоящи клиенти, което ни помага да им отправяме още по-добри предложения;
 • Обединяваме ефектите от всичките си маркетинг и търговски активности и да наблюдаваме техните резултати много по-бързо;
 • Менежираме всички кампании и промоции от едно място и да проследяваме техните ефекти;
 • Оптимизираме и автоматизираме комуникацията с клиенти и потребители чрез онлайн чатове и чат ботове;
 • Анализираме данните от всички активности, дейности и процеси;
 • Дефинираме най-добрите канали за продажби;
 • Управляваме задачите на своите служители и дори да съхраняваме важни бизнес документи, за да не ги губим никога.

На пазара съществуват различни CRM платформи като Salesforce, Zoho, Hatchback, InforCRM, Hatchback. Най-ярко от всички се отличава HubSpot CRM – едно от най-популярните решения, което се използва в над 100 000 компании и в повече от 120 държави; и вероятно единственото, предоставящо безплатен план с функционалности, които далеч надхвърлят обикновеното управление на контакти.

2. Какво е HubSpot CRM

HubSpot CRM е най-добрата и лесна за имплементация CRM платформа, подходящ както за малкия и среден бизнес, така и за големите компании, независимо дали се намират на B2B или B2C пазара. HubSpot CRM ни помага да увеличим потенциалните си клиенти, да генерираме трафик и да развием своя бизнес, като ни предоставя начин за стимулиране на разговори с клиентите, обработка и анализ на всички интеракции с клиенти, за създаване на търговски процеси и за реализиране на програми за лоялност.

За разлика от останалите решения на пазара, HubSpot CRM е лесен за имплементация, защото осигурява защита на информацията и бързодостъпни функционалности, които можем да използваме само с няколко клика. Опростената навигация прави решението изключително подходящо както за начинаещи специалисти, така и за екипи, които все още не са използвали подобен тип инструменти.

Основната цел на HubSpot CRM е да ни предостави ефективни инструмент и решения, които да персонализираме спрямо своите очаквания и които да използваме, за да подобрим своята маркетинг, търговска и бизнес ефективност. Ето защо тя може да се интегрира и с други инструменти като Hatchbuck, Zoho CRM, Salesforce, Infor CRM и др., които често използваме, за да бъдем още по-ангажирани с нашите целеви потребители и настоящи клиенти.

Това, което прави HubSpot CRM още по-невероятна платформа, е че с правилната конфигурация, тя може да автоматизира почти всичко в маркетинга, продажбите, обслужването и управлението на контактите.

Какви са предимствата на HubSpot за нашата компания?

 1. Помага ни да организираме, оптимизираме и автоматизираме своите търговски и маркетинг процеси;
 2. Помага ни да проследим на какъв етап се намира всеки от нашите потенциални клиенти и каква е готовността им да закупят нашите продукти и услуги;
 3. Интегрира се напълно с нашия уебсайт и профили в социалните мрежи, за да извлича информация за интеракциите на контактите ни със съдържанието, което публикуваме в своите маркетинг канали;
 4. Предоставя ни начин за провеждане на лесна и изцяло прозрачна комуникация с нашите контакти;
 5. Предоставя ни възможност да наблюдаваме своите резултати, под формата на измерими метрики, които ни помагат да анализираме ефективността на своите рекламни канали и да прогнозираме търговското развитие и резултати за бъдещи периоди.

3. Как се използва HubSpot CRM

Едно от най-големите предимства на HubSpot CRM е, че можем много лесно да се ориентираме в интуитивния интерфейс и навигацията, които инструментът ни предоставя. Нещо повече, HubSpot разполага с Knowledge база от ресурси, които описват стъпка по стъпка всички функционалности и начините, по които можем да ги използваме. Въпреки това ще отговорим на някои често задавани въпроси относно употребата на това решение.

Как да създадем и настроим своя HubSpot акаунт за пръв път?

 1. Отиваме на HubSpot.com и избираме „Get HubSpot CRM“, който се намира в горния десен ъгъл на страницата.
 2. След това на страницата за „Вход“ въвеждаме имейл, имена и парола и избираме бутона „Get HubSpot CRM“.
 3. След като получим до таблото за управление на HubSpot CRM, можем да създадем нов контакт, да импортираме съществуващи контакти и да създаваме филтри, както ние желаем.

Как да създадем контакт в HubSpot?

 1. Кликаме върху бутона ”Create Contact“ и въвеждаме данните за контакта като имейл, име, тип на контакта, lifecycle статус и др.
 2. След като сме добавили цялата информация, натискаме върху бутона ”Create Contact”.
 3. Ако искаме да въведем друг контакт, избереме бутона ”Create and add another“. След това трябва да следваме стъпки 1 и 2.
 4. Информацията, която сме създали, ще бъде добавена в нашата CRM система.

Как да редактираме информацията за контакт в HubSpot?

 1. Изберем контакта, който искате да редактираме и натискаме върху иконката ”Edit”.
 2. Коригираме желаната от нас информация и натискаме върху бутона “Update“, за да запазим промените.

Как да изтрием контакт в HubSpot?

Избираме контакта, който искаме да изтрием и щракаме върху “Permanently delete“.

Как да импортираме множество контакти в HubSpot?

Щракаме върху бутона “Import“, след което избираме бутона “Start an import“.

Маркираме файловете, които искаме да качим. Това могат да бъдат файловете от компютъра, Opt-Out списък или контакти, които се съхраняват във вашия Gmail.

Ако искаме да импортираме един или повече файлове от компютъра, избираме опцията “File from computer“ или “Multiple files from computer”, като селектираме желаните от нас файлове и кликваме върху Next.

Ще видим екран с няколко възможни опции - contacts, companies, deals, tickets, от които трябва да изберем една категория.

 • Избираме “Contacts”, ако искаме да добавим информация за хора, с които работим. В повечето случай това са потенциални или настоящи клиенти.  
 • Избираме “Company”, в случай че искате да добавите информация за фирми, с които работите.
 • Избираме “Deals” само ако искаме да обвържем качвана информация с приходите на фирмата.
 • Избираме “Tickets”, за да добавим информация за проблеми, които са свързани с вашите клиенти. 

След като вече сме избрали конкретна опция, селектираме файловете, които искаме да качите. Можем да се качваме само файлове с разширения .CVS, .XLSX и .XLS 

След като файла е качен, кликаме върху “Next”. HubSpot автоматично ще проследи колоните запазени в посочения файл. Файловете, които не са били проследени могат да се засекат ръчно чрез падащото меню. Също така, имаме опцията да добавим ново свойство или да изберете “Don’t import column“.

Как да добавим филтри в HubSpot?

За да опрости процеса на търсене, HubSpot предоставя и опцията “Add filter”. Тук можем да избираме различни опции за филтриране според вашите нужди. Платформата дава възможности като филтриране спрямо агенция, спрямо сделки на съдружници, сделки на компанията и др.

След като сме избрали една опция, кликаме “Apply filter” и запазваме филтрирането. Ако искаме да прегледаме всички приложени филтри, изберете опцията “All saved filters”.

В случай, че желаем да направим някои актуализации в колоните с филтри, кликаме върху бутона “Actions“, след което нанасяме желаните от нас редакции.

Как да добавим компании в HubSpot?

Ако искаме да добавим данни на фирма, следваме същите стъпки, които са описани при добавяне на данни за контакт.

Как да създадем сделка в HubSpot и да зададем нейния етап?

 1. Кликнете върху бутона “Create Deal” и преминете към следващия етап.
 2. Докато създавате сделката, трябва да ѝ дадете име и процентна вероятност за затваряне. Също така трябва да въведете етапа (stage), в който се намира сделката, сума, дата на приключване, собственик на сделката, фирма, контакт и продукти.
 3. След въвеждането на цялата информация изберете “Create“.
 4. Създадената информация ще се появи на таблото за управление. Така ще можете бързо да преглеждате състоянието на вашата сделка.
 5. Ако искате да редактирате  създадена сделка, кликнете върху иконката за редактиране, която се намира в лявата част на таблото за управление.
 6. Можете също така да изтриете сделки, да преглеждате всички настройки и тяхната история , като от падащото меню изберете бутона “Action”.
 7. Ако искате да създадете имейл, проведете обаждане или насрочите среща, просто кликнете върху съответните икони , изобразяващи  имейл, среща и обаждане.
 8. Можете също да добавяте бележки, като изберете Notes> Create Notes. След това просто добавете информацията, която искате да включите.
 9. Можете директно да създадете сделките и като кликнете върху бутона “Import from contacts”

Като следвате горепосочените стъпки, можете лесно да изчислите статуса на сделките и прогнозата за тяхното завършване, след преоценка на работното табло.

Кои са най-използваните функции на HubSpot CRM за оптимизация на продажбите?

Pipeline and Opportunity management. С помощта на тази функция на HubSpot CRM можем лесно да управляваме продажбите си, да проследяваме сделките и етапа от тяхното развитие, за да прогнозираме своите продажби и да помагаме на търговските представители да финализират повече от тях.

Десктоп интеграция. Тази функция на HubSpot CRM ни позволява да интегрираме всичките си имейли, контакти от Gmail и Outlook със CRM системата.

Управление на задачи/дейности, с която бързо, лесно и точно следим ежедневните си дейности и комуникация с клиентите.

Управление на контакти и акаунти. Тази функция помага да се съхранява и извлича информация, свързана с клиентски акаунти и контакти.

Управление на територии и квоти. С помощта на тази функция можете да управлявате, проследявате, променяте и задавате територия и квоти за продажби според вашите нужди и изисквания.

Управление на контактите с клиенти. Докато предоставят маркетингови услуги, повечето организации се сблъскват с трудности при управлението на контактите с клиенти. Тази функция на HubSpot CRM ще ни помогне да поддържаме контакти и да правим изменения според нашите нужди.

Управление на оферти и сделки. Тази функция ще ви помогне при създаването на оферти за клиентите, които включват продукти, отстъпки и цени. 

Управление на продукти и ценоразписи. Тази функция на HubSpot CRM ви позволява да добавяте продуктите и цените в подходящи модули, които впоследствие могат лесно да бъдат достъпни.

Кои са най-използваните функции на HubSpot CRM за автоматизация на маркетинг активностите?

Управление на кампании. Ако искате да оптимизирате всички организационни процеси и да внедрите различни видове маркетингови кампании, можете да използвате тази функция на HubSpot CRM, за да постигнете тези цели и да проследите ефективността на кампаниите си.

Имейл маркетинг. С предоставената функция за имейл маркетинг можете лесно да управлявате списъци с абонати, интеграция на социални медии, създаване на шаблони за имейли, отчети за успеваемост, формуляри за автоматичен отговор и AB тестване.

Анализ на резултатите и възвращаемостта. Използвайки тази функция, може да анализирате ефективността на различни маркетингови дейности.

Управление на потенциални клиенти. Функцията за управление на потенциални клиенти на HubSpot CRM ще ви помогне да ги проследите в няколко стъпки: 

 1. Генериране на потенциални клиенти 
 2. Запитвания на клиенти
 3. Запис на запитвания
 4. Филтриране на потенциални клиенти
 5. Разпределение на потенциални клиенти
 6. Квалификация на потенциални клиенти

Кои са най-използваните функции на HubSpot CRM за оптимизация на обслужването на клиенти?

Case Management. Тази функция ни помага да проследяваме проблеми, за които клиентите са ни уведомили, и постигнатите резултати в разрешаването им-

Call Center. Използвайки тази функция, служителите ни могат лесно да получат достъп до информация за клиента, докато отговарят на въпроси по телефона или в онлайн чат. HubSpot CRM предлага и функции, свързани с мениджмънт на служителите, записване на разговори, обслужване на оплаквания и управление на скриптове.

Анализ и поддръжка. Функцията анализ и поддръжка на HubSpot CRM ще ви помогне да анализирате дейностите в областта на customer съпорта, като това допълнително ще ви помогне да оптимизирате на инструментите, процесите и професионалното обслужване на потребители.

Можем ли да използваме HubSpot CRM за автоматично генериране на отчети и анализи?

Да, можем да създаваме ad-hoc и стандартни отчети за много по-кратко време и с цялата информация, съхранена в HubSpot CRM. Също така можем да предвидим бъдещите приходи от продажби, като HubSpot CRM използва наличните данни, за да генерира автоматично предполагаемия оборот в следващите месеци.

Можем ли да използваме HubSpot CRM за да автоматизираме част от своите процеси?

Да. Чрез функцията Workflows, ние можем да създаваме автоматизирани работни потоци, които заменят ръчното извършване на желани от нас дейности. Те могат да се прилагат както за да облекчат административната работа на нашите екипи, така и да оптимизират и автоматизират редица сложни и взаимосвързани процеси, обхващащи маркетинга и продажбите наведнъж.

4. Работни потоци (workflows) в HubSpot CRM

Работните потоци в HubSpot CRM ни помагат да автоматизираме част от своите дейности, като по този начин увеличаваме наличните ресурси на своите маркетинг и търговски специалисти и им помагаме да се фокусират по-добре в генерирането на нови запитвания и превръщането на лийдове в реални клиенти.

Работните потоци ни позволяват да:

 • Автоматизираме – частично или напълно – своите маркетинг и търговски процеси
 • Спестим време и да насочим своите ресурси в други аспекти на своя бизнес
 • Да персонализираме своите маркетинг и търговски съобщения
 • Да намалим броя грешки в комуникацията между нас и клиентите ни

Най-често използвани са следните пет типа работни потоци:

 • Contact-based Workflows (Работни потоци, базирани на контакти)
 • Company based Workflows (Работни потоци, базирани на компании)
 • Deal based Workflows (Работни потоци, базирани на сделки)
 • Ticket based Workflows (Работни потоци, базирани на билети)
 • Quote based Workflows (Работни потоци, базирани на квоти)

Как да създадем workflow в HubSpot?

Стъпка 1: Първо създайте акаунт в HubSpot и потърсете функцията “Automation”. След това кликнете върху бутона “Create Workflow”, който се намира в горния десен ъгъл на уебсайта.
Стъпка 2: Сега трябва да изберете тип работен поток от тези базирани на контакти, фирми, тикети, сделки или оферти, които се намират в левия панел.
Стъпка 3: След като изберете тип работен поток, кликнете върху бутона “Create Workflow”, който се намира в горния десен ъгъл на уебсайта.
Стъпка 4: Кликнете върху иконката с химикалка в горната част на десктопа, за да зададете име. 
Стъпка 5: След добавяне на името трябва да кликнете върху бутона “Set enrollment triggers”, намиращ се в редактора на работния поток.
Стъпка 7: След като изберете критериите за задействане, изберете “property” и кликнете върху ”Done”.
Стъпка 8: Ако искате да редактирате, щракнете върху иконата  молив, която се намира в дясната страна на страницата.
Стъпка 9: За да започнете с повторно записване, трябва да кликнете върху раздела Повторно записване и след това да изберете бутона Повторно записване.
Стъпка 10: Щракнете върху бутона “Save”, за да продължите по-нататък.
Стъпка 11: Можете да кликнете върху иконката плюс + за добавяне на още enrollment triggers.
Стъпка 12: Като превключите повторното записване, избирате действията според вашите нужди, като добавяне на забавяне, добавяне, if/then branch, записване в друг работен поток, trigger a webhook, изпращане на вътрешен имейл, премахване от статичен списък, и т.н.
Стъпка 13: След приключване на всички стъпки, трябва да изберете бутона Save.
Стъпка 14: За да стартирате workflow, щракнете върху бутона “Review”, който се намира в горния десен ъгъл на работния плот.
Стъпка 15: Сега кликнете върху бутона “Turn on” и вашият работен процес ще започне. На екрана ще видите диалогов прозорец.
Стъпка 16: Кликнете върху бутона OK, за да стартирате автоматизацията на работния процес.

5. Каква е цената на HubSpot CRM?

Всички искаме да се възползваме от повече услуги и същевременно да харчим, колкото се може по-малко пари. HubSpot CRM е най-добрият възможен начин за увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите и ефективността с по-малко вложение.

Наистина ли е безплатен HubSpot CRM?

Естественото потребителско поведение винаги е насочено към съотношението между цена-количество, като едни от най-примамливите предложения си остават тези, които включват повече услуги на по-ниска цена. 
Ако това е основен приоритет и за вас, то HubSpot CRM е решението, защото той е напълно безплатен. Той е особено подходящ когато стартираме нашия бизнес, тъй като HubSpot CRM е най-добрият и лесен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите и подобряване на ефикасността на продажбите, като в същото време безплатната версия е напълно достатъчна за нашите първоначални нужди.
Думата „безплатно“ в този случай се отнася до съкратената версия на HubSpot.
Това означава, че ако искаме да добавяме и управляваме ограничен брой контакти (до 100) можем да се възползваме от безплатната версия. След като развием бизнеса и контактната си мрежа, можем да добавим още 1000 контакта на цена от $100 на месец.  
Възползвайки се от безплатните функции на HubSpot CRM, можем бързо да увеличим клиентите, производителността и ефективността на бизнеса си. 
Има много начини, по които HubSpot CRM ще ни помогне, като например:

 • Управление на контактите;
 • Проследяване на сделки и задачи;
 • Захранване на потенциалните клиенти чрез ангажиране на повече потребители с нашето съдържание.

Безплатните услуги за HubSpot CRM са достатъчни, за да подобрим бизнесизрастването си, да увеличим коефициента на преобразуване на сделки, възвръщаемостта на инвестициите и да бъдем на върха в света на конкуренцията.

Какво е HubSpot Sales Hub?

За да отговорим на този въпрос, първо трябва да се запознаем с HubSpot Sales. Това е инструмент, който ни предоставя много възможности и функции, които можем да използваме, за да подобрим процеса на продажбите си. С помощта на HubSpot Sales можем бързо да открием повече потенциални клиенти за по-кратко време. Можем да установим добра връзка с потребителите и да управляваме ефективно централната база данни.

HubSpot Sales ще ни помогне да постигнем бизнес целите си под мотото „Продавайте повече и работи по-малко“.

HubSpot Sales е разделен на три различни нива или пакети услуги, според типа бизнес:

 • HubSpot Sales Starter;
 • HubSpot Sales Рrofessional;
 • HubSpot Sales Enterprise;

HubSpot Sales Starter

Този план е предназначен за бизнеси, които тепърва навлизат на пазара и искат да увеличат ефективността на продажбите си да подобрят коефициента на сключени сделки.

Функциите, които се предоставят в този пакет, са:

 • Управление на контактите;
 • Интеграция на Gmail и Outlook;
 • База данни на компанията; 
 • Управление на задачи;
 • Имейл шаблони;
 • Проследяване на обаждания;
 • Планиране на имейли;
 • Съхранение на документи;
 • Информация за контакти и фирми;
 • Текущи и затворени сделки;
 • Проследяване и уведомления по имейл;
 • Чат на живо;
 • Canned snippets 
 • График на срещи;
 • Възможни перспективи;
 • Комуникационни сценарии;
 • Имейл последователности;
 • Чат ботове;
 • Анализи на работното табло;
 • Премахване на брандиране/воден знак на HubSpot

Sales Hub Professional

Това е пълният набор от инструменти за продажба, който включва усъвършенствана автоматизация, изкуствен интелект и персонализирано отчитане.

Заедно с всички функции, предоставени в стартер пакета, ще получите още някои като:

 • Обслужване на клиенти по телефона;
 • Множество подхода за завършване на сделка;
 • Автоматизация на продажбите;
 • Оферти;
 • Продукти;
 • Интелигентно изпращане на нотификации;
 • Персонализирано отчитане;
 • Интеграция на Salesforce;
 • Създаване на видео в съотношение 1:1

Sales Hub Enterprise

Ако компанията има по-сложни търговски екипи и искате ли да им предоставите ефективен набор от функции за подпомагане на тяхната дейност, Sales Hub Enterprise ще ви помогне да го постигнете без никаква трудност.

Ето някои функции, които ще получите в HubSpot Sales Enterprise:

Колекция то възможни стратегии за действие (Playbook)

 • Цели
 • Прогнозно оценяване на потенциалните клиенти 
 • Одобряване на оферти
 • Подписване на документи онлайн 
 • Транскрипция на разговори и отчитане
 • Изчисляване на състоянието  
 • Проследяване на периодични приходи

Разликите между HubSpot CRM и Sales Hub

Основните въпроси, които възникват, когато пред нас стои избора дали да надградим HubSpot CRM са - Колко ще ни бъде полезен? Какви функции ще получим? Това е от съществено значение за подобряване на ефективността на бизнеса, производителността и приходите. 

Фактори HubSpot CRM Sales Hub

1

Определения HubSpot CRM е онлайн платформа, която помага да се съхранява информация за контакти и компании. Можете и да проследите въздействията от промоциите си. Sales Hub е онлайн инструмент, който спестява време. Увеличава трафика на уебсайта и посетителите му. Помага, за да достигнете до повече потенциални клиенти. 
2 Разходи HubSpot CRM е безплатен инструмент за продажби, който ще подобри вашето бизнес развитие. Трябва да платите допълнителна сума, за да се възползвате от услугите, предоставени в Sales Hub.
Може да изберете между HubSpot Starter, HubSpot Professional, HubSpot Enterprise и да заплатите съответният абонамент.
3 Функции HubSpot CRM предоставя ограничени безплатни функции. Можете да се възползвате от многобройните  функции за определен период от време.
4 Анализ и отчитане HubSpot CRM ви помага да получите достъп до потенциалните клиенти на фирмата ви и ви дава анализ на задачите в работното табло. Sales Hub осигурява възможност за изготвяне на отчети на професионално ниво. С помощта на тази платформа, можете лесно и точно да заявите направата на доклад и да го анализирате.
5 Съхранение/Памет Предоставя ограничено място за съхранение. Предоставя голямо пространство за съхранение.
6 Маркетинг Hubspot CRM помага за набиране на формуляри, анализ на потенциални клиенти и подобряване на lead flows. Този инструмент ви помага да проследявате активността на уебсайта си в продължение на 7 дни. Sales Hub предоставя многофункционален и сигурен  облак, който включва различни функции в заявените от вас ценови пакети.

 

Ценообразуване на HubSpot Sales Hub

Както вече споменахме, HubSpot Sales Hub има 4 вида лицензи, от които можем да изберем най-подходящия за нашите нужди:

Вид Цена
1 Sales Free $0 на месец*
2 Sales Hub Starter $50 на месец за 1 потребител*
3 Sales Hub Professional $400 на месец на 5 потребители*
4 Sales Hub Enterprise $1200 на месец за 10 потребители*

 

* За точна информация относно актуалните цени, моля, посетете уебсайта на HubSpot.

6. Защо да интегрираме HubSpot CRM в своя бизнес

Ето и някои от предимствата:

 1. Персонализиране. Искаме да развием бизнеса си, като предоставяме отлични услуги на хората. Интегрирайки нашия CRM в HubSpot, той ще ни позволи персонализиране и конфигуриране на данните. Тези опции ще ни помогнат да постигнем бизнес целите си.
 2. Автоматизация. Автоматизацията е основната полза от интегрирането на CRM с HubSpot. Така ще  спестим ценно време. След като успешно имплементираме системата, не е необходимо да въвеждаме данни ръчно. Освен това ще можем да генерираме повече потенциални клиенти и производителност.
 3. Сегментиране на списъци. След като се интегрира HubSpot, екипът по продажби може бързо да разпознае подходящите потенциални клиенти, които се интересуват от услугите ни. Това ще помогне да филтрираме възможните клиенти, без да отделяме значително време за този процес.
 4. Record Owner. Синхронизирането на имейл адрес и име ще помогне да персонализираме бюлетините, които се изпращат до потенциалните клиенти. Можем лесно и бързо да запишем информацията, която ще бъде достъпна в оригинален вариант.
 5. Идентифицираме ROI. Интеграцията на HubSpot и CRM ще ни помогне лесно да идентифицираме входящата маркетингова възвръщаемост на инвестициите. Това също ще ни помогне да създадем добри взаимоотношения с клиентите, което ще подобри маркетинговата стратегия.
 6. Интуитивно генериране на потенциални клиенти. След като успешно интегрираме своя CRM с HubSpot, можем да я синхронизирате с контактите от нашия профил. Това ще помогне на търговските представители да преглеждат активността на им, без да влизат в профила си.
 7. Повишава ефективността на екипа. Определено трябва да интегрираме CRM HubSpot, ако маркетинг екипът не е в състояние да изпрати подходящи клиенти до екипа по продажбите. След интегриране на системата този проблем ще бъде решен. Търговските представители ще отделят повече време за продажба и предоставяне на услугите, вместо във въвеждане на данни.
 8. Актуализации в реално време. Интегрирането на Hubspot CRM ще помогне на вашия екип по продажби да получава актуализации на всеки 10 минути. Така ще можем да следим поведението на потенциалните си клиенти в реално време.
 9. Конвертиране на CRM потенциални клиенти до изгубени/спечелени възможности. След като интегрираме CRM HubSpot, можем лесно да проследяваме конверсиите и да анализираме затворения цикъл в HubSpot. Също и ще създадем повече възможности за по-малко време.

7. Отчети в HubSpot CRM

Тази глава ще разгледаме отблизо функцията за отчети в HubSpot CRM както и инструментите за боравене с тази система, детайли за видовете отчети и тяхната важност.
Отчетността е една от най-използваните функции на HubSpot CRM. Отчетите ни помогнат да преглеждаме и анализираме различни страници с информация, за да стигнем до заключение по-бързо. HubSpot CRM отчетът предоставя аналитични инструменти, с които можем да анализираме трафика на нашия уебсайт, контактите, кампаниите, маркетинга, услугите и ефективността на екипа по продажби. 

Защо отчетите са важни

Помагат да визуализираме клиентски демографски данни

За да имаме възможността да разглеждаме процеса на продажби на 360 градуса е добре да използваме инструмента за отчет на CRM HubSpot. Този инструмент ни позволява бързо да събираме перфектни потенциални клиенти, да анализираме дейностите на потребителите, да идентифицираме последните действия при завършването на покупка на един клиент, да изграждаме целеви групи и много други.  „Въображаемото представителство (Fictional representation)“ е най-добрият начин за анализ на записи и архиви. HubSpot CRM  Reporting  предоставя графична информация. Това ще помогне на екипа за дигитален маркетинг да анализира ефективно онлайн поведението на клиентите, техните интереси и нужди.

Събираме ясни и точни резултати

Използвайки инструмента за отчитане, ще съберем точна информация и  резултати за по-малко време. В същото време ще получаваме достоверна статистическа информация, която да използваме за последващи стратегии. 

Съкращава продажбения цикъл

Ако имаме актуализирана информация за своите потенциални и нови клиенти, можем лесно да превърнем хипотетичните клиенти в сигурни за по-кратко време. Това е възможно само чрез анализ на отчетите.
Следвайки определена траектория на действия, можем бързо да анализираме демографския профил на потребителите. Освен това, като анализираме действителните и най-новите отчети чрез инструмента за отчитане на CRM HubSpot, можем да ускорим процеса си на продажби и да затворим повече потенциални клиенти, за постигане на бизнес целите си.

Помага да постигнем очакванията и целите си

Използвайки инструмента за отчитане, можем да анализираме развитието на нашия бизнес, като се фокусираме върху правилните канали. Като анализираме увеличения и спадове по графиките, можем лесно да сравним данни и да получим основна информация. В допълнение, системата подпомага социалните ни медии, като анализира информацията и се фокусира върху определена област, която трябва да бъде подобрена.

Създаване на проследимо събитие на вашия уебсайт

Всички дейности, които се извършват на нашия сайт, могат лесно да бъдат проследени. В същото време ще се дефинират най-харесваните и най-малко посещаваните събития. Впоследствие, се анализира интереса на клиентите и спрямо него, им предлагаме съответните услуги.

Видове отчети

 1. Отчет на контактите. Отчетът на контактите показва разбивка на цялата информация за контакти на клиента. Включва името на клиента, държавата и друга свързана информация. Включените таблици помагат при оценката на интереса на клиентите.
 2. Отчет за фирмите. Едно от основните решения, които организациите е необходимо да вземат, е колко ресурси  трябва да се отделят за популяризиране на различни канали. С помощта на отчетите, можем лесно да изчислим приходите за конкретна маркетингова дейност. 
 3. Отчет на етапите от продажбата. Този отчет ще ви помогне да визуализирате качеството и стойността на сделките на различните етапи. По този начин ще можем да дефинираме най-правилния бюджет за нашите кампании.
 4. Персонализирани отчети или Cross-Object отчети. Персонализираните отчети показват различни елементи като сделка, компания или контакт.  С помощта на Cross-Object и персонализираните отчети, осъществяваме анализ на ефективността на нашия бизнес. В секцията “evaluate the dashboard” се намира персонализиран формуляр с цялата добавена информация.

8. Мигриране към HubSpot CRM

За да бъдем на върха на изключително конкурентния бизнес свят, всяка организация има нужда от непрестанни подобрения. Единствения начин да предоставим по-добри услуги е като мигрираме от една платформа на друга – по-модерна, даваща повече възможности.

Преминавайки към HubSpot CRM ще подобрим дейностите си в областта на маркетинга, продажбите и услугите, защото можем да намерим всичко в една платформа. 

Защо да мигрирате към HubSpot CRM

 1. Подобрява маркетинговата ефективност. След като мигрираме към HubSpot CRM, можем да използвате повторно всички файлове, които се съхраняват на нашите лендинг страници. Можем също да добавим файлове навсякъде на уебсайта. Ако искаме да добавим съдържанието на началната страница, са достатъчни само няколко щраквания и не се изисква въвеждането на допълнителен код. Създаването на нови страници става по-бързо и лесно. 

 2. Персонализиране. Всеки, който поддържа профили за дигитален маркетинг е наясно със значението на имейлите, блоговете, целевите страници, базата данни с контакти и др. След мигриране към HubSpot CRM можем да разширим уебсайта си. Системата помага за персонализирането на всяко взаимодействие. Добавянето на интелигентно съдържание ще ни помогне да постигнем целите си, като създадем подходящо потребителско преживяване.

 3. Предоставяне на бързи, актуализирани и защитени услуги. HubSpot CRM е корпоративна мрежа за доставка на съдържание, която гарантира, че цялата добавена информация е сигурна, бърза и се актуализира редовно. Когато мигрираме към HubSpot CRM, цялото съдържание на уебсайта ще бъде добавено автоматично в HubSpot. Той ще поддържа последователността на уебсайта, тъй като архивира сигурността, скоростта и времето за работа.

 4. Позволява достъп до базата данни на HubSpot. След като напълно мигрираме към HubSpot CRM, можем да видим информация за контакти, които се съхраняват в базата данни на HubSpot. Това дава възможност лесно да поддържаме и осъществяваме достъп до информацията, като отделяме по-малко време за това, тъй като всеки може да получи достъп до данните, като използва акаунта си в платформата.

 5. Това е безплатна платформа, която организира данните ви. HubSpot CRM е икономично и ефективно решения, което позволява да се възползваме от добри маркетингови услуги. Имплементацията на платформата дава възможност по-лесно да възвърнем инвестицията си и да увеличим ефективността на бизнеса си.

 6. Синхронизация на вече съществуващи контакти. Миграцията към HubSpot CRM ни дава възможност да добавим информацията си за по-малко време. Платформата автоматично качва данните от всичките ни контакти. Като я използваме, можем лесно да съхраняваме и управляваме неограничен брой файлове на едно място. 

 7. С фокус към общуването. HubSpot CRM помага да намалим времето за отговор на клиентите. Системата дава възможност да осъществяваме текущи разговори, което допълнително ни помага да добавим стойност към нашия бизнес. 

 8. След мигрирането към HubSpot CRM получаваме незабавни известия и опции за контакт в реално време, които ни помогнат да бъдем по-интерактивни.

Как да мигрираме към HubSpot CRM?

Стъпка 1: Първа среща и плануване

Първата стъпка е да се свържем с партньор на Hubspot като Limacon, за да обсъдим всички детайли и приоритети.

Стъпка 2: Създаване на шаблони, избор на стилове и цялостно оформление

Важно е ясно да дефинираме нашите приоритети и детайли. След като го направим, екип от технически консултанти ще настрои профила и ще създаде шаблоните и оформлението. След като процесът е приключен, възстановяването на всички страници ще се извършва на HubSpot CRM.

Стъпка 3: Извършване проверка на качеството и конфигуриране

Когато всички лендинг страници и други шаблони са готови, уеб консултантът ще получи известие за проверка и преглед на качеството. Той трябва да провери дали всички лендинг страници са прехвърлени правилно. След като съдържанието е надеждно проверено, техническият екип ще конфигурира цялата информация, за да я качи и направи видима. 

Стъпка 4: Проверка и финализиране

В тази стъпка HubSpot ще получи имейл известие в точното време на приключване на миграцията. Средното време за завършването ѝ отнема 2-3 седмици. Ако процесът отнеме повече от 3 седмици, трябва да се изпрати запитване за състоянието на действието към уеб  консултанта.

Стъпка 5: Преглед на мигрираното съдържание и оптимизация

Преди съдържанието да стане видимо, екипът по миграция на HubSpot ще тества и прегледа цялата настройка. Това е и последната стъпка от прехвърлянето.

9. Какво казват клиентите за HubSpot CRM

Limacon ни подкрепи в структурирането и фокусирането на нашите търговски процеси, като ни даде съветите, знанията и уменията да използваме всички предимства на HubSpot като sales & marketing платформа за нашия растящ бизнес.

KissTheFrogNOW.com

Огромно удоволствие е да работим с отдадени професионалисти като Limacon. Те винаги подхождат с разбиране, усърдие и неподправеност към специфичните предизвикателства на компанията ни, за да ни помогнат в постигането на максимални резултати.

Smart Organic

Използвахме HubSpot повече от година преди да започнем съвместната си работа. Но Limacon ни помогна да опознаем пълния потенциал на платформата и веднага видяхме резултатите от това. Техните безценни съвети и смели, иновативни идеи, свързани с автоматизацията, генерирането на нови запитвания и насърчаването им до сделка, бяха ключови в постигането на нашите успехи.

LogSentinel

 

HubSpot CRM е най-добрият избор за B2B и B2C компании

В обобщение, основните точки на ръководството за HubSpot CRM, което ще ни помогне да ръководим компанията на висота. Основната задача на HubSpot CRM е да ангажира повече клиенти и да увеличи бизнес ефикасността. Несъмнено, използвайки тези функции, ще създадем по-добри отношения с потребителите, ще увеличим потенциалните клиенти и ще генерираме повече трафик към уебсайта си.

Безплатните услуги на HubSpot CRM помагат да подредим своите бизнес дейности като добавяне на данни, SEO, оценка на бизнес представянето и т.н. Главният фокус на това ръководство е в запознаването с основната информация, която трябва да знаем, за да постигнем целите си с HubSpot CRM. Колкото по-рано започнем с HubSpot CRM, толкова по-бързо ще получим резултати, които ще бъдат от полза за нашата компания.


Запазете своето демо за HubSpot CRM


 

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.