Цикълът на проблемите – единствената константа в бизнес ежедневието

Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми - Ивайло Иванов

В първия пролетен ден на 2019, точно месец след обучението си за ефективно водене на интервю, при нас се завърна Ивайло Иванов от CTeam. Този път с по-практично насочена тема, а именно „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“. Тук обърнахме поглед към хората в производствените компании и техните предизвикателства.

Ивайло Иванов има богат професионален опит като Мениджър Продажби и Мениджър Човешки ресурси. Преди да се присъедини към CTeam е работил за консултантска компания, регионален лидер в Централна и Източна Европа в областта на услугите, свързани с управление на хора.

Ивайло Иванов от CTeam, „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“Ивайло Иванов от CTeam. Този път с практично насочена тема, а именно „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“

Това обучение беше насочено към хората, които търсят начин да изградят в екипа си култура на поведение, която е насочена към търсене на решения и превенция на проблемите, а не към ежедневно гасене на пожари. Като такива се припознаха нашите участници, които лекторът групира в три отбора за целта на планираните от него задачи.

РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИ Е ДЕЙНОСТ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКИП.

Още в началото Ивайло започна с проблеми – хумористични задачи, които групата трябваше да реши, опознавайки се! След това отборите „Черешка“, „Каре“ и „Арсенал“ се впуснаха в практически казуси, подготвени тематично от лектора. Чрез решаването им с различни подходи се избистриха и формираха полезни практики за предотвратяване на критични ситуации.

Ивайло Иванов от CTeam, „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“Ивайло Иванов от CTeam. Този път с практично насочена тема, а именно „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“

Схемата на работа консистентно ги направи по-бързи в надпреварата им за точки – оценките отразяваха приложимостта на избрания от тях вариант за решение. За най-добрите имаше сладка награда. Те преминаха през няколко сценария, следвайки следната система:

  • Работа по бизнес казус
  • Дискусия върху модела
  • Дискусия върху практически техники
  • Какво представляват техниките и в какви ситуации може да се прилагат
  • Примери от практиката на компаниите в прилагането на техниките
  • Работа по практически проекти за прилагане на модела

Ивайло сериозно раздвижи умовете на посетителите на обучението с нелесни задачи от реални компании, в където в течение на времето са се появявали трудности. Заедно обсъждахме видовете решения и анализирахме пътищата, по които се е стигало до резултати.

Ивайло Иванов от CTeam, „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“Ивайло Иванов от CTeam. Този път с практично насочена тема, а именно „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“

ПРАВИЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРОБЛЕМНА СИТУАЦИЯ.

Изкоментирахме, че не трябва да „преливаме“ емоциите си, които възникват по време на проблеми, към други колеги, които също може да си имат проблеми. Това е лоша практика, която затруднява целият процес по подобряване на ситуацията – по-ефективни са спокойните служители.

И ако по-време на обучението за водене на интервю записахме, че „Защо?“ не е подходящ въпрос, то в процеса на правилното дефиниране на проблеми „Защо?“ е ключов въпрос. Задавайки го 5 пъти е минимума за правилно комуникиране относно проблем, с цел най-голяма яснота за случващото се.

Ивайло Иванов от CTeam, „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“Ивайло Иванов от CTeam. Този път с практично насочена тема, а именно „Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми“

НА ФИНАЛА ОПРЕДЕЛИХМЕ 3-ТЕ МОДУЛА НА PROBLEM SOLVING CRAFTS®:

  1. Модел за анализ на процесите и откриване на предпоставките за възникване на проблем
  2. Методи за анализ на грешките, Метод за анализ на потенциалните решения – FMEA, CATOWE, Fishikawa, The SIX VALUE MEDALS
  3. Техники за оценка на ефекта от приложените решения и планиране на следващи стъпки за подобрение – McKinsey’s 7 S model, 3W Questioning model, Traffic Light technique

Ако Вашият проблем е, че сте изпуснали това полезно обучение, имаме решение: За да не пропуснете информация за някое от предстоящите ни събития, препоръчваме Ви да се абонирате за нашия бюлетин и да следите новостите в социалните ни мрежи FacebookLinkedIn и Instagram.

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.