10 ключови умения за успешни мениджъри (и други полезности)

Практически тренинг ефективна комуникация и мотивация за мениджъри

В последните няколко години ролята на мениджърите тотално се преобърна. От стожери на остарялата и ограничена работна йерархия, те се превърнаха в балансирани и насърчаващи ръководители, които успешно лавират между предизвикателствата на плоската екипна структура. Но неотдавна Google дръзва изцяло да постави под съмнение тяхната роля…

Project OXYGEN

Като технологичен лидер, Google винаги предизвиква конвенционалното мислене във всеки един аспект. През 2008 година, техният People Innovation Lab стартира Project Oxygen и се отправя на мисия да докаже, че мениджърските качества всъщност НЕ оказват никакво влияние върху представянето на екипите.

За да потвърдят тази теза, Google наема група статистици, чиято задача е да оценят разликите между мениджърите с най-висок и най-нисък рейтинг в компанията. Те събират необходимите данни с помощта на минали оценки на резултатите, анкети, интервюта и други източници на обратна връзка със служителите.

Всъщност, Project Oxygen постига точно обратното и не просто доказва, че уменията на един ръководител силно влияят върху постигането на удовлетвореност на служителите и добри финансови резултати, но и определя ключовите умения на успешния мениджър:

  1. Добрият ръководител е добър коуч, защото балансирано предизвиква с въпроси, подкрепя и стимулира поемането на лична отговорност от страна на всеки служител.
  2. Добрият мениджър овластява екипа си и избягва микромениджмънта.
  3. Добрият ръководител създава работна среда, в която всеки се чувства приет, и проявява искрен интерес към успеха и благоденствието на членовете от екипа.
  4. Добрият мениджър е продуктивен и ориентиран към резултатите.
  5. Добрият ръководител комуникира ефективно, слуша внимателно и споделя информация.
  6. Добрият мениджър подкрепя кариерното развитие и е винаги готов да даде обратна връзка върху представянето на всеки служител.
  7. Добрият ръководител има ясна визия и точна стратегия за екипа си.
  8. Добрият мениджър притежава ключови технически/експертни умения, които му помагат съветва екипа си.
  9. Добрият ръководител умее да работи в екип с всеки служител в организацията
  10. Добрият мениджър умее да взима добри и навременни решения.


За да открием още ключови качества, които притежават добрите и вдъхновяващия мениджъри, Гергана и Пламен от Equinox Partners ни съветват да си спомним за най-добрия и най-лошия ръководител, за когото сме работили и да си припомним по какъв начин този човек е добавил или отнел стойност от професионалното ни развитие.

Гергана и Пламен Петрови ръководят Equinox Partners – компания за обучение и развитие на хора и екипи, която е партньор на Google за България в реализирането на тяхната бизнес коучинг програма. Equinox Partners е сертифицирана по методологията Marshal Goldmisth Stakeholders Centered Coaching.

В тяхната практика и бизнес коучинг събитията, които водят, най-често се очертават две групи от характеристики.

Добрият ръководител е този, който: оказва подкрепа и съдействие; готов е да помогне; има ясна визия и е целенасочен; сплотява екипа, умее да мотивира както другите, така и самия себе си; той е спокоен, но упорит; жаден е за знания и мисли нестандартно; той е прецизен и дисциплиниран; е убедителен, принципен и професионалист в своята сфера на работа.

Лошият ръководител е този, който: бяга от отговорност; некомпетентен е или дезинформиран; унижава и не уважава останалите; показва незаинтересованост; безпринципен е; не притежава чувство за морал; робува на йерархията; горделив е и арогантен; не дава възможност за развитие.

4-те цвята, които всеки мениджър трябва да се научи да разпознава

Според Гери и Пламен всеки мениджър се сблъсква с четири цвята хора, които се базират на т.нар. DISC методология.

Студено сини служители са онези интроверти, силно ориентирани към резултатите. Те са предпазливи, прецизни, обмислящи, питащи и следващи правилата; Притежават студен и аналитичен ум, наблюдават и дават решения на проблемите.

Когато работим със студено сини хора, е добре да бъдем спокойни и конкретни в комуникацията си с тях. За сините служители правилата и рамките са важни, а ние трябва да ги уважаваме и да се съобразим с тях. Тъй като често може да се изгубят в детайли, сините много лесно отклоняват своя фокус. Ние можем да им помогнем, като проявяваме по-честа инициатива по съвместните ни проекти и ги насърчаваме да предприемат навремени действия в изпълнението им.

Огнено червените хора са екстроверти, ориентирани към резултатите. Те са конкуриращи се, изискващи, решителни, волеви и целенасочени. Умеят (а често и обичат) да работят под напрежение, с крайни срокове. Не обичат детайлите и са склонни да ги пренебрегнат.

Когато работим с червени хора, винаги най-добрата идея е да им говорим ясно, точно и с факти. Те често са темпераментни, нетърпеливи и не обичат оплакванията. В тази ситуация е необходимо да им дадем готови решения и да говорим за предприети действия, които вече се случват. Червените са изключително подредени и за да работим с тях успешно, ние също трябва да се придържаме към ефективни процеси и перфектен фокус в преследването на общите ни цели.

Земно зелените служители са интроверти, силно ориентирани към взаимоотношенията с хората. Те са грижовни, окуражаващи, споделящи, търпеливи и спокойни. Внасят баланса между хората, постигането на целите и свършената работа.

Те не обичат да бъдат притискани и се нуждаят от време и пространство да мислят, творят и действат. Когато работим с тях, в никакъв случай не трябва да сме агресивни, негативни или напрегнати, тъй като тези емоции пречат на техния фокус. Когато им даваме обратна връзка, винаги е необходимо да сме справедливи, балансирани и перфектно обосновани, защото чувствителната им природа може разклати тяхното представяне. Най-добри резултати постигат, когато знаят смисъла на всяка своя задача, стоят зад кауза и виждат, че техният ръководител е отговорни за общия успех и своите лични действия.

Слънчево жълтите са екстроверти, отново силно ориентирани към хората. Те динамични, експресивни, ентусиазирани, убедителни, лъчезарни, усмихнати и обожават да общуват винаги и по всяко време от деня.

За да ги грабнем, е необходимо да вибрираме на една и съща честота с тях, а това невинаги е лесна задача. Когато сме енергични, усмихнати, лъчезарни и подплатяваме своето доверие с реални действия, слънчево жълтите хора веднага стават наши съюзници и доверени приятели. Само не трябва да им мрънкаме, че са разпилени, нито да им даваме прекалено много зор, защото лесно ще ги отблъснем. Ключовете към постигането на високи резултати при тях са правилната комуникация и нестихващата креативност.

„За да може да общуваме ефективно, трябва да осъзнаем, че сме различни по начина, по който всеки от нас възприема света, и да използваме това знание като наръчник в комуникацията ни с другите.“

Тони Робинс

Добрият мениджър не се ражда, а се развива целенасочено

Мениджърите са едни от най-важните хора във всяка компания. Те са отговорни за развитието на всички останали и проправят път в изпълнението на всеобщата мисия на организацията. В съвременната конкурентна среда, където е трудно да се привлекат таланти, културата на компанията е от ключово значение и мениджърите играят голяма роля в нейното формиране.

Преди десет години Project Oxygen разкри колко важни са меките умения на мениджърите, но днес към тях прибавяме все по-високи очаквания. Служителите искат техните ръководители да ги овластяват, да показват подкрепа, но не и да ги държат за ръце.

Да бъдеш добър мениджър вече е много повече от това умело да делегираш задачи и да управляваш времето на своя екип.

Да бъдеш добър мениджър означава да си лидер, който проправя път за всички останали, които нямат уменията да го направят.

Ако инвестираме в развитите на своите мениджъри, ефектите за нашия бизнес ще са просто поразителни. Тези, които знаят как да обучават и развиват други, ще подкрепят създаването на среда и култура, в която служителите ще се чувстват овластени и водещи в своето кариерно развитие.

Limacon организира фирмени обучения, в чиято основа поставяме нуждите на вашия екип. Ние ви помагаме в определянето на целите, програмата и съдържанието за вашето обучение, след което откриваме точните обучители и лектори. По време на обучението ви предоставяме всички инструменти, с които вашите служители да прилагат усвоените знания и умения в своя работен процес.


Разгледайте: Организация на обучения за мениджъри и лидери


 

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.