6 важни фактора за дигитализация на всеки бизнес процес

Статия - 6 важни фактора за дигитализация на всеки бизнес процес

Дигиталната част от нашето ежедневие вече е незаменима, а това категорично предначертава различните начини, по които общуваме и извършваме своите задължения. Дигиталните инструменти променят и походите, по които бизнесът се справя със заобикалящите го предизвикателства.

Дигиталната трансформация e стратегически процес, при който (отговаряйки на нарастващите бизнес предизвикателства) използваме дигитални инструменти и технологии, за да създадем изцяло нови процеси или за да надградим вече съществуващите. Тя ни помага да направим своите процеси (от най-ниското до най-високото ниво) прозрачни, като информацията от тях може да се използва за добиването на по-добър инсайт. Това оказва положително влияние и върху самото създаване на нашите продукти и услуги и подобрява потребителското преживяване с тях.

Сред допълнителните ползи от дигитализацията на процесите се нареждат:

  • Опростяване и оптимизация вече съществуващите дейности;
  • Повишаване ефективността на служителите;
  • По-добри условия за прозрачна комуникация и позитивна корпоративна култура;
  • Подобряване на условията за създаване на иновации в компанията, и др.

Но за да извършим своята дигитална трансформация, е необходимо да помислим как точно да дигитализираме своите процеси. Това беше и темата в първата част на нашия безплатен уебинар „Дигитализация и автоматизация на маркетинг и продажбени процеси“, в който с Георги Стоянов и Иван Бондоков подробно разгледахме Рамката за дигитална трансформация от McKinsey.

Лидерство на мениджмънта

Ролята на мениджмънта винаги е ключова при взимане на важни решения, от които зависи цялата организация. Като стратегически процес, дигитализацията трябва да бъде подкрепена от ръководителите в компанията. Необходимо е те да комуникират ясни цели и послания към своите екипи и да подпомагат бързото вземане на решение, когато същите тези екипи се изправят пред предизвикателства. А когато един мениджър е ангажиран лично и заема проактивна роля в изпълнението на стратегическа промяна, е много по-лесно да управлява очакванията от нея и резултатите, които тя ще донесе.

Поставяне на ясни цели

Лошата комуникация обикновено осуетява дори най-амбициозните и добре планирани стратегии. Когато извършваме дигитална трансформация в своята компания, е необходимо да определим както целите, така и ключовите моменти (milestones) за анализ и оценка на усилията ни до момента. Резултатите трябва постоянно да бъдат комуникирани с вътрешните екипи и да бъдат съпоставяни с предварително определените цели.

Всъщност, целите ни дават ясен хоризонт и добре дефинирана причина защо поемаме по пътя на дигиталната трансформация. Именно те ни насърчават да осъществим тази стратегическа промяна успешно, без да я отлагаме безкрайно във времето.

Осигуряване на средства и ресурси

Инвестицията в дигитализация е също толкова ключова, колкото и тази в чисто нова производствена машина и се осъществява по същите начини: чрез собствен ресурс или чрез външно финансиране. И в двата сценария измерването на резултатите е основен фокус за мениджмънта. За разлика от инвестицията в машините, която се определя много по-лесно, при измерването на ROI от дигитализацията на процеси, KPI метриките се крият малко по-надълбоко – например в качеството на сервизното обслужване, потребителската удовлетвореност, продуктивността и удовлетворението на служителите, релокирани човешки и финансови ресурси и др.

Колкото по-подробен анализ направим, толкова по-добра обосновка ще имаме, когато определяме източника на финансиране. Когато привличаме какъвто и да е финансов ресурс, е необходимо да сме наистина убедени, че дигитализацията е дългосрочна стратегическа посока за нашата компания.

 


Прочети още: Дигитализация на маркетинг и търговски процеси: как да я осъществим


 

Определяне на отговорен ръководител

При извършване на която и да е стратегическа промяна е трудно да намерим правилните хора – особено при дигитализацията на процеси. Не всеки служител има необходимите дигитални умения, за да намери и имплементира правилните дигитални решения за бизнеса ни.

В последните години сред големите световни компании наблюдаваме появата на Chief Digital Officer. Негова основна отговорност е да планира, стратегизира, имплементира, наблюдава и оптимизира всички дигитални процеси в компанията, като внимателно анализира и ефектите им върху вътрешните екипи.

Според експертите на McKinsey е много вероятно тази мениджърска роля да е временна или поне докато всяка една компания не дигитализира процеси те си. Но в ерата на дигитална трансформация човекът, който носи титлата Chief Digital Officer е безценен за успеха на бизнеса, защото е основен координатор на цялата дигитализация. Той разработва методологията за редизайн на потребителското преживяване, оказва силно влияние върху вътрешните организационни модели и най-вече – осигурява правилните дигитални инструменти, технологии и умения, които осигуряват успеха на дигиталната трансформация.

Откриване на двигателите на трансформацията

Главният дигитален мениджър е и човекът, който е отговорен за промотиране на дигиталната култура в организацията. Негова основна задача е да идентифицира т.нар. digital champions, които са прегърнали идеята за дигитално трансформиране на всеки един детайл в компанията. Най-често това са хората, които първи усвояват дигиталните работни модели и са здрави застъпници на cloud технологиите, работата от разстояние и воденето на предимно онлайн комуникация.

Но компаниите, които се оттеглят от аналоговата ера, често усещат липса на специалисти, които разполагат с дигиталните умения, необходими за изпълнение на процеса по дигитализация. Тук роля отново има Chief Digital мениджъра, който подпомага развитието и надграждането на целеви умения в настоящите служители и създава рамка от изисквания за меките и твърдите умения, които новите служители трябва да притежават.

Създаване на нови работни модели

Когато дигитализираме процесите си, ние усвояваме и изцяло нова философия за работа. Извършването на познати за нас дейности по нов начин отваря съзнанието ни и ни предразполага да усвояваме допълнителни умения и да предприемаме различни работни модели (напр.: lean или agile). Дигитализацията на бизнес процесите ни помага да извършваме своите задължения отвсякъде, стига да разполагаме с компютър, интернет и системен достъп до необходимите за нас инструменти. Несъмнено, всичко това прави работата от разстояние все по-лесна, а home офисът е една от многото реалности, които кризата на COVID-19 донесе и които няма да се превърне в отживелица още дълго.

За да продължим да се възползваме от ефектите на дигиталната трансформация, е необходимо да поддържаме новите начини, по които екипите в нашата компания извършват своите задължения и да насърчаваме обратната връзка от всички нива на организацията.Дигитализацията на процесите в една компания вече не е идея с футуристичен характер. Дори събитията от последните няколко месеца за пореден път ни напомниха, че вече е невъзможно да игнорираме и отлагаме дигиталната трансформация. Ако искаме нашият бизнес да продължава да добавя стойност на нашите клиенти, е крайно време да се адаптираме към дигиталната ера.

Limacon помага на български и международни компании да дигитализират своите бизнес процеси. През последните години развихме ценна експертиза, като създадохме над 30 маркетинги търговски стратегии за компании в България и Европа. Ние сме убедени, че ще направим бизнеса ти още по-успешен! Виж как, като разгледаш нашите sales услуги!

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.