5 добри примера за КСО кампании от Пловдив и региона (и как научихме за тях)

форум Бизнесът, сила за добро на тема корпоративна социална сигурност

Корпоративната социална отговорност (КСО) е тема, която обедини всички гости на Limacon Event Center на 5 юли 2018 г. На този ден Limacon беше домакин на регионалния форум в Пловдив „Бизнесът – сила за добро“. Той се организира от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и представлява доброволна инициатива на обединените нации. Целта му е да работи за насърчаване на бизнеса в световен мащаб да възприема устойчиви и социално отговорни политики, както и да докладва за тяхното изпълнение.

Основните теми, които засегнахме по време на форума, са:

 • Какво е да си корпоративно социално отговорна компания?
 • Защо и как корпоративната социална отговорност е важна за всеки бизнес?
 • Как поемането на лидерство и подемането на лична инициатива води до положителни промени?
 • Колко по-голяма е силата на колективните проекти?
 • Как да си партнираме успешно, за да създадем положителна промяна в обществото?
 • Защо е важно всеки от нас да поема отговорност за своите действия, било то като производител или потребител?
 • Кои добри примери видяхме от компании в Пловдив и региона?

Форумът откри Емил Янков, мениджър „Бизнес развитие“ на Тракия икономическа зона. Той акцентира върху важността от провеждане на подобни инициативи и значението им за развитието както на бизнеса, така и на обществото.

Събитие с хора и лектор

След него думата взе Огнян Траянов, председател на Мрежата на Глобалния договор на ООН. Това е най-голямата инициатива на Организацията на обединените нации за връзка и партньорство с отговорния бизнес в сферата на корпоративната устойчивост. Създадена е през 1999 г. от бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан. Световната инициатива призовава компаниите да приведат своите стратегии и операции в синхрон с универсалните принципи за човешки права, труд, околна среда и антикорупция, и да предприемат действия в полза на обществото.

След като г-н Траянов представи организацията и нейната дейност, той подчерта, че корпоративната социална отговорност става все по-значима. В световен мащаб доверието на хората в държавните институции отслабва за сметка на доверието в частния сектор.

„Бизнесът разполага с ресурси и капацитет, които липсват в други системи на обществото. Ето защо задача пред всеки бизнес като лидер в обществото е да създава един по-добър свят, към който и другите да искат да принадлежат.“ – коментира г-н Янков по време на своята презентация.

Събитие с хора и лектор в Limacon

Какво означава една компания да бъде корпоративно социално отговорна?

Това е процес, по който се работи постоянно и целенасочено. За да може да кажеш, че един  бизнес е корпоративно социално отговорен, не е достатъчно той просто да спазва законите, да щади природата, да уважава хората и да предоставя справедливи условия на труд.

Бизнесът има проактивна и креативна роля. Той трябва да се вглежда и да разпознава предизвикателствата и възможностите в обществото, да предлага нови и иновативни подходи за справяне с тях. Бизнесът трябва да има ангажимента да инвестира на свой риск и да се грижи за ефективната и ефикасна употреба на средствата за реализация на новите подходи. Трябва да се грижи за устойчивото развитие на общността, реализирането и поддържането на добрите практики.

Успешно начало в тази посока на развитие за всеки бизнес е той да се запознае и да започне да прилага в практиката си 10-те основополагащи Принципа на Глобалния договор на ООН. А именно:

Права на човека – 1) Зачитане и подкрепа за опазване правата на човека; 2) Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека

Трудови норми – 3) Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне; 4) Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд; 5) Ефективно премахване на детския труд; 6) Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия

Околна среда – 7) Подкрепа за превантивните подходи в опазване на околната среда; 8) Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда; 9) Насърчаване на развитието и разпространяването на технологии, щадящи околната среда

Антикорупция – 10) Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност

Брошура

Дарина Георгиева, Изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, също изнесе презентация. Тя посочи кои са онези 5 неща, които устойчивите компании правят, а именно:

 • Бизнес, основан на принципи (и най-вече на 10-те Принципа, за които споменахме)
 • Ангажираност към обществото
 • Поемане лидерство
 • Отчитане на прогрес
 • Действия на местно ниво

Дарина представи също някои от проектите, които Българската мрежа на глобалния договор е реализирала до момента. Най-успешните и получили по-широка популярност сред тях са:

 • „Гордея се с труда на моите родители“ и „Детски базар на професиите“, които имат за цел да представят пред децата различни професии по интригуващ за тях начин
 • „Игри за добрини“ – цели да покаже, че отговорният бизнес, доброто здраве на служителите, спортът и подпомагането на социални каузите могат да вървят ръка за ръка
 • „Отговорният избор“ – показва на потребителите тяхната изключителна сила, че те определят пазара и могат да влияят на производството, като отговорно избират какво и от кого да купуват
 • Зелени инициативи, свързани със Световния ден на околната среда като например кампанията „Скъсай с пластмасата“

Когато една компания се присъедини към подобна инициатива и се включи към колективен проект, вече говорим не просто за корпоративна социална отговорност, а за колективна социална отговорност – КСО 2.0. Характерното тук е, че се обединяват капацитет и ресурси от различни източници, които водят до ново ниво на ефективност и ефикасност. Постигат се по-значими резултати и по-високо качество, по-добре се усвояват вложените ресурси.

Събитие с хора и лектор в Лимакон

Какви са ползите за бизнеса от Колективната Социална Отговорност?

 1. По-добра разпознаваемост от страна на клиенти, партньори, възложители и др.
 2. Подобряване на емплоъер брандинга, което, от своя страна, повишава лоялността и мотивацията у служителите; създава чувство за значимост, съпричастност и принадлежност
 3. Компанията и нейните служители стават част от едно движение, което върши добро и прави света по-добър
 4. Фирмите бързо и лесно могат да се присъединят към проекти, които вече са с доказан успех, а това спестява усилия и ресурси
 5. Бизнесът изгражда нови партньорства
 6. Осъществява се синергия, която дава по-значими резултати, удовлетворение и мотивация.

Всичко това е и ще бъде все по-ценно за компаниите, защото последните изследвания сочат, че поколението на милениалите е 5 пъти по-склонно да работи във фирми, които подкрепят добри каузи за сметка на такива, които не са социално ангажирани.

Бизнес форумът завърши, като представители от 5 компании от Пловдив и региона представиха своите социални кампании и активности.

„Общуваме заедно“ е Социалната кампанията на „Стабил Груп“ – холдинг от пет български компании, които са позиционирани в Пловдив, и една македонска. Тяхната социална кампания представиха Валентина Куцева и Иван Бондоков от Limacon Marketing, външния маркетинг отдел на Стабил Груп. „Общуваме заедно“ е в начален стадии на своето осъществяване, като проектът ще продължи няколко месеца в сътрудничество с Фондация „Елия“. Крайната цел на кампанията е да се изработят и подарят над 100 комуникационни папки на семейства, които отглеждат деца-аутисти, както и да се снабдят колкото се може повече центрове, които се занимават с деца със специални потребности. Кампанията ще приключи на 2 април, Световния ден на аутизма, когато ще се проведе и практически семинар, на който семействата ще бъдат обучени как да използват онлайн и офлайн материалите в своето ежедневие.

Интересното е, че като част от реализацията на тази кампанията, се работи по друга по-малка кампания – отпечатване на карта за рисуване със забележителностите на гр. Пловдив съвместно със Сдружение „Български История“. Повече за цялостната Социална кампания на Стабил Груп може да прочетете в следното интервю: Стабил Груп ще снабди 100 български семейства на деца – аутисти с комуникационни папки и материали за по-лесно общуване.

Иван и Валя представят КСО на Стабил

Нели Поптолева ръководител Отдел „Персонал“ представи социалните активности на „Асарел Медет“ АД, една от най-големите минни компании и намираща се в гр. Панагюрище. Усилията на фирмата са насочени най-вече в насърчаване на дуалното обучение, като до момента 91 ученици са обучени в Професионалната гимназия в Панагюрище по този начин. Най-младите членове на екипа са 28 ученици от 11 клас, които се обучават в реална работна среда и на трудов договор. Компанията организира различни обучения и предварително обучава наставниците на учениците.

социалните активности на „Асарел Медет“ АД

Петър Костадинов, ръководител отдел „Комуникации“ в „EVN България” представи програмата „EVN за България“. В нея могат да участват всички служители на компанията и доброволно да подкрепят местна кауза от района, в който работят. Те кандидатстват пред комитет и ако идеята им бъде одобрена, получават бюджет, нужната техника и работно време, за да я реализират. Към момента в кампанията са се включили над 750 служители, или както ги наричат – над 750 Добряци. Само за 2017 г. са реализирани 44 доброволчески акции.

„EVN България” представи програмата „EVN за България"

Симеон Гавраилов, един от създателите на Cupffee, представи вкусната чашка за кафе. Тя е създадена изцяло от натурални и предимно зърнени суровини. Cupffee е нестандартна, но много по-природосъобразна алтернатива на традиционните пластмасови чашки. Тя не променя вкусовите качества на напитката в нея, а кафето може безпроблемно да престои поне 40 мин. Чашката е вкусна и хрупкава, но дори да попадне в боклука, е биоразградима и щадяща към околната среда.

Симеон Гавраилов, един от създателите на Cupffee, представи вкусната чашка за кафе.

Венсан Гайо, основател и управител на шоколади Гайо, разказа за техния начин на работа и принципите, към които се придържат. Освен че държат изключително много на качеството на крайния продукт, зареждат суровини и най-вече какао от старателно подбрани производители. Наемат и обучават хора, които са без опит в хранително-вкусовата промишленост. Наемат на работа млади майки, които искат да се реализират. Още през първата си година правят коледен шоколад, в който са вложени рисунки, направени от деца от дом в Пловдив. В работилницата на шоколади “Гайо” използват дори чувалите, в които получават доставките с какаови зърна. Преправят ги и с елементи от тях създават чанти и раници.

Венсан Гайо, основател и управител на шоколади Гайо

Радваме се, че Limacon Event Center беше домакин на толкова интересно и полезно събитие. Благодарим на всички гости за интереса, както и на презентаторите за информацията, която споделиха.

Очаквайте още много обучения и семинари в Пловдив. Активният ни сезон стартира отново през септември, но за да не пропуснете нито една новина, посещавайте редовно сайта на Limacon Event Center, абонирайте се за нашия имейл бюлетин на welcome@limacon.bg и следете редовно новостите, които публикуваме в социалните мрежи: FacebookInstagramLinkedIn.

Предишна новина Следваща новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.