Блог

Нова линия обучения “Учене чрез игра” в партньорство с The Business Institute

Нова линия обучения “Учене чрез игра” открива Limacon, в партньорство с The Business Institute

Игровизацията в процеса на учене вече не е просто мода, а “must”. Затова Limacon започва нова линия от обучения чрез игра, в партньорство с The Business Institute. В следващите месеци в Пловдив ще бъдат проведени серия от работилници, използващи различни видове сериозни игри – от LEGO® Workshop до бизнес симулации от Harvard Business Publishing.

В първите планирани заглавия темите на фокус са:

  • Ефективна комуникация и продуктивна работа в екип
  • Умения за гъвкавост
  • Бизнес иновации
  • Вътрешно-корпоративно предприемачество

Различните сериозни игри имат своите специфики. Част от тях добавят стойност, без значение на професионалния опит. Други са удачни за професионалисти и мениджъри с  определено ниво на експертиза.

Едно е сигурно, забавлението ще е неизменна част от процеса

Какво предстои?

  • LEGO® Workshop “Eфективна комуникация и адаптивност”, 15 декември 2017 г. Повече инфо и записване тук.
  • “Еверест” – бизнес симулация за екипност и лидерство, Harvard Business Publishing, февруари 2018 г.
  • “Breaking News” – бизнес симулация за иновации и вътрешно предприемачество, Harvard Business Publishing, март 2018 г.

 

The Business Institute катализира и развива мениджмънт умения чрез преживяване и учене чрез реалната практика, като предоставя богато портфолио от бизнес симулации и работилници. Онлайн бизнес симулациите пресъздават конкурентната бизнес реалност в безопасна, безрискова и „лабораторна“ среда, в която участниците са стимулирани да вземат решения. Работилниците се отличават със силна практична приложимост – споделяне на опит и дискусии с предприемачи, мениджъри, практици от бизнеса в България; търсене на връзка с реалната практика; предоставяне на непосредствено приложими решения.

Екипът от фасилитатори на The Business Institute е изграден от практици – мениджъри, предприемачи и експерти.