Закуси с мен: Веселина Балтова – HR експерт от КЦМ 2000 АД

Закуси с мен: Веселина Балтова

След прекрасната закуска с HR-екипа на ABB на 17.10., за следващ гост на формата поканихме отново HR-експерт, но този път от голяма българска, местна компания – КЦМ 2000 Груп.

В последните няколко издания на формата Закуси с мен си поставихме за цел да представяме добри практики за управление и мотивация на хора, създаване на добри работни условия и работещи КСО кампании.

Опитваме се да представим международния опит на интернационалните компании, но и да споделяме за положителни примери от българския бизнес.

Ето защо за нас е огромно удоволствие да ни гостува Веселина Балтова – експерт Човешки ресурси и вътрешни комуникации в КЦМ. Тя ще ни сподели за добрите практики на компанията в посока на благосъстоянието на служителите и работещите кампании в подкрепа на местната общност.

Какво казва Веселина за себе си:

Веселина Балтова - експерт Човешки ресурси и вътрешни комуникации в КЦМРаботя в КЦМ 2000 Груп повече от 12 години. Като експерт Човешки ресурси и вътрешни комуникации анализирам, разработвам и внедрявам системи и процедури за управление на човешките ресурси, като едновременно с това осигурявам ефективното движение на информацията в дружествата на Групата и довеждането ѝ по подходящ начин до работниците, служителите и техните ръководители. Участвам и в редакционната колегия на корпоративното ни издание. В работата си се стремя да бъда до работниците, тяхната мотивация е изключително важна за мениджърите на компанията. За изпълнение на ежедневните ми дейности ми помагат знанията, придобити по време на бакалавърските и магистърски степени по Аграрна икономика, Счетоводство и контрол, Журналистика и PR, Управление на човешките ресурси. Нямам намерение да спирам с ученето, защото живота не спира да преподава уроците си, а аз трябва да бъда подготвена.

Повече за КЦМ:

КЦМ 2000 Груп е един от най-големите индустриални холдинги в България, изграден изцяло с български частен капитал. Ние сме ключов участник в икономическия живот на страната. В основните сектори на групата – рудодобив и преработка на минерални суровини, производство на крайни метални продукти, комплексен индустриален сервиз, технологичен инженеринг и търговия, работят повече от 2 500 човека. Продуктите и услугите, които предлагаме, се ползват от фирми – лидери в индустриалният свят. Нашите компании оперират в условията на засилена репутация и висока социална отговорност. Бизнесът и приоритетните инвестиции на КЦМ 2000 Груп са синхронизирани с екологичното законодателство на ЕС по отношение опазването на околната среда, безопасност и здраве при работа.

Кога и къде?

Заповядайте на 15.11. от 08:30 ч. в Limacon Event Center

Вход:

5лв.
/парите отиват за вълшебната закуска на Венета/

Mинало събитие

дата

Дата:

15 Nov 2018

дата

Начален час:

08:30

Лектор

Лектор:

Веселина Балтова

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.