The Cteam Problem Solving Crafts® : Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми

THE CTEAM PROBLEM SOLVING CRAFTS® : Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми

С партньорите ни от CTeam продължаваме и този месец с интересните обучения, но този път обръщаме поглед към хората в производствените компании и техните предизвикателства!

Представяме ви: THE CTEAM PROBLEM SOLVING CRAFTS® : Модели за откриване, разрешаване и превенция на потенциални грешки, дефекти и проблеми

Еднодневно практическо обучение
Кога: 22.03. | 10:00 – 17:00
Цена: 159лв. без ДДС /за двама участника от една фирма – 15% отстъпка/

Когато се случи проблем по-лесно се втурваме да търсим виновник, отколкото да анализираме предпоставките и да изберем потенциални решения. Ако ви звучи познато значи е много вероятно да откриете практични похвати в този модул. Програмата е за хората които търсят начин да изградят в екипа си култура на поведение, която е насочена към търсене на решения и превенция на проблемите, а не към ежедневно гасене на пожари.

Инженери или друг тип специалисти във взаимозависими екипи от производствени компании успяват да си вземат най-много от тази програма.

В резултат от обучението участниците:

– Ще разполагат със структурирани методи за откриване, превенция и разрешаване на проблеми;
– Ще могат да анализират процесите и проектите, за да откриват предпоставките за възникване на проблем;
– Ще разполагат с техники за анализ на грешките;
– Ще могат да прилагат методи за анализ на потенциалните решения и оценка на ефекта.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Модул 1 – Модел за анализ на процесите и откриване на предпоставките за възникване на проблем

 • Работа по бизнес казус;
 • Дискусия върху модела;
 • Разглеждане на примери за прилагането на модела в практиката на компаниите;
 • Работа по практически проекти за прилагане на модела;

Модул 2 – Методи за анализ на грешките, Метод за анализ на потенциалните решения – FMEA, CATOWE, Fishikawa, The SIX VALUE MEDALS

 • Работа по бизнес казус;
 • Дискусия върху практически техники;
 • Какво представляват техниките и в какви ситуации може да се прилагат;
 • Примери от практиката на компаниите в прилагането на техниките;
 • Работа по практически задачи за прилагане на техниките;

Модул 3 – Техники за оценка на ефекта от приложените решения и планиране на следващи стъпки за подобрение – McKinsey’s 7 S model, 3W Questioning model, Traffic Light technique

 • Работа по бизнес казус;
 • Дискусия върху практически техники;
 • Какво представляват техниките и в какви ситуации може да се прилагат;
 • Примери от практиката на компаниите в прилагането на техниките;
 • Работа по практически задачи за прилагане на техниките;
Ивайло Иванов

Ивайло Иванов

CTeam

Ивайло Иванов има богат професионален опит като Мениджър Продажби и Мениджър Човешки ресурси. Преди да се присъедини към CTeam е работил за консултантска компания, регионален лидер в Централна и Източна Европа в областта на услугите свързани с управление на хора.
През последните 14 години той трупа опит в проекти за повече от 60 международни компании, представени в България (40 компании от “Капитал Топ 100”). Над 400 тренинг проекта, повече от 6 000 обучени мениджъри и служители.
• Ивайло Иванов е магистър по Трудова и организационна Психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Притежава професионална квалификация – “Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно поведение”.
• Сертифициран обучаващ в The Center for Leadership Studies Inc., North Carolina, USA
• Сертифициран експерт по системата за психометричен анализ Extended DISC.
• Лектор на икономически форум „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА – Успехът на фокус” по темата: “Employer branding – Приложна магия” .
• Награда Innovation in Talent Management с компаниите Имотека и Адрес , като Мениджър Човешки ресурси.

Mинало събитие

дата

Дата:

22 Mar 2019

дата

Начален час:

10:00

Времетраене

Времетраене:

7 часа

Лектор

Лектор:

Ивайло Иванов

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.