Семинар: Решаващо конкурентно предимство за ефективни производствени компании

Семинар: Решаващо конкурентно предимство за ефективни производствени компании

КАК ДА УВЕЛИЧИМ ЗНАЧИТЕЛНО ПРОДАЖБИТЕ И КАК ДА НАПРАВИМ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ УСТОЙЧИВИ ВЪВ ВРЕМЕТО?

КАК ДА НАПРАВИМ КОМПАНИЯТА СИ НЕПРЕКЪСНАТО УСПЯВАЩА?

КАК ДА УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И НАВРЕМЕННAТА ДОСТАВКА?

КАК ДА ПРОДАВАМЕ ПОВЕЧЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ?

Недостигът на работна ръка се превръща във все по-осезаем проблем за голяма част от бизнеса. Нивото на безработица в България сега е най-ниско от последните 10 години.

Икономическият растеж последните години и липсата на хора (раждаемостта в периода 1994-2004 е по-ниска), води до значителен ръст на заплатите. Конкуренцията между компаниите и липсата на хора води до растеж на заплатите. Средната работна заплата в България расте с повече от 10% за последните 12 месеца.

В следващите години, все повече компании ще изпитват сериозни затруднения с намирането и задържането на хора, някои ще фалират.

За да се осигури растеж и стабилност е необходимо компаниите да изградят, капитализират и поддържат Решаващо конкурентно предимство с което да по-добри продажбите, необходимо е да въведат процес на непрекъснато подобрение за да бъдат по-ефективни и ефикасни, необходимо е да разработят и приложат по-добри системи за удовлетвореност и мотивация на персонала.

РЕШАВАЩО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО

Повечето компании определят силните си страни (разработка, дизайн, качество, цена, обслужване и т.н.) използват текущата си силна страна, изграждат история около това и се опитват да убедят клиенте си, че това е най-важният параметър за тях. След това се надяват на най-доброто докато в същото време всички останали правят същото.

Повечето компании нямат решаващо конкурентно предимство.

Решаващо конкурентно предимство се изгражда, когато компанията реши основен проблем на клиентите си по начин и до степен, която никой съществен конкурент не може. Освен че трябва да се изгради, решаващото конкурентно предимство трябва да се капитализира и трябва да се поддържа във времето.

ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА – ТОС

През миналият век Хенри Форд и Таичи Оно разработиха специфични решения за производствени компании (поточната линия и Производствената система на Тойота – позната на запад, като Lean методи). Следващата голяма стъпка в посока непрекъснато подобрение е Теория на ограниченията – ТОС.

Според ТОС, всяка система, без значение колко сложна изглежда се управлява само от няколко елемента. Намирането и подходящото управление на системните ограничение води до бързи резултати, стабилност и хармония в системата.

Решенията на ТОС се прилагат повече от 30 години в различни компании в целия свят. Boeing, Mazda, Toshiba, Microsoft, Delta Airlines, P&G, ABB, Bosch, Omron, Hitachi и много други постигат отлични резултати с методите на ТОС за подобрение на производство, продажби, верига от доставки и за управление на проекти. ТОС решенията осигуряват едновременно растеж и стабилност, като намаляват конфликтите и стреса в организациите.

НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ КОМПАНИИ

Някои от проблемите в производствените компании са: непредвидимост на поръчките, закъснения от доставчиците, увеличен производствен цикъл, намален производствен капацитет, проблеми с качеството, непостоянство, не налични материали или ресурси, недостатъчни хора, дълго време за пренастройка на машините, честа смяна на приоритетите, неточни прогнози, прекъсвания, поради липса на хора или повреди в оборудването …

Отвъд тези симптоми, основният конфликт, който е общ за повечето компании е резултат от общоприетото схващане, че най-добрият начин да получим максимална производителност на компанията е да максимизираме производителността на всички нейни звена и отдели.

Въз основа на идеята „ресурс който не работи е голяма загуба“ ние планираме и внедряваме производствени програми, който имат за цел да осигурят възможно най-голяма ефикасност на всички ресурси.

Производителността на всяка система е ограничена във всеки един момент само от един ресурс – тясното място. Когато всички останали ресурси работят с техния максимален капацитет, това не само, че не подобрява производителността на компанията като цяло, а всъщност значително я намалява и в добавка генерира голяма част от описаните по-горе негативни ефекти.

На семинара ще бъдат представени ТОС решения (МТА/МТО), които се фокусират върху управлението на системните ограничения и водят до:

• значително увеличаване на производствения капацитет (30-50%)
• намаляване на времето за производство (30-50%)
• намаляване на запасите от суровини и недовършеното производство (20-50%) и
• значително подобряване на навременната доставка (достигане над 98%).

Ще бъдат представени практически примери от прилагане на тези методи в различни компании по света и в България.
Семинарът е практически ориентиран, много от елементите, участниците в семинара ще могат да започнат да прилагат в реалната си работа от следващият ден.

Прогресив Флоу България

Прогресив Флоу България е част от Прогресив Флоу – международна група от повече от 50 бизнес експерти от Израел, САЩ, Европа и Япония.

КОГА: 18.10.2018
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 09:00 – 17:00ч.
ЦЕНА: 199лв. /без ДДС/. Цената включва две кафе-паузи, материали и сертификат

09:00 -10:00 часа

Управление на системи. Тесни и широки места. Основни проблеми в производствените компании. Какво е Теория на ограниченията?

10:00 -12:30 часа

„Син океан“ и подход на ТОС за създаване на Решаващо конкурентно предимство. ТОС за Маркетинг и продажби

13:30 -15:00 часа

ТОС в производствени компании – МТА, МТО Хармония и холистичен подход

15:15 – 17:00 часа

Подход на ТОС за управление на потока на стоки и услуги. Управление на съпротивата срещу промените.

Mинало събитие

дата

Дата:

18 Oct 2018

дата

Начален час:

09:00

Времетраене

Времетраене:

8 часа

Лектор

Лектор:

Валентин Борисов

Сертификат

Сертификат:

Сертификат - инфо

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.