Промяна към прогрес: Мисловни процеси от теория на ограниченията за стабилност и растеж

Двудневен семинар: Промяна към прогрес: Мисловни процеси от теория на ограниченията за стабилност и растеж

ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР В ПЛОВДИВ 31.01./01.02.

Теория на ограниченията (ТОС) е управленска философия и практически методи за непрекъснато подобрение.  ТОС осигурява постигане на стабилност и растеж в най-кратък срок.

ТОС се прилага с голям успех в образователната, здравната и съдебна системи, местната и държавна администрация на много държави.

В бизнеса големи компании като Toshiba, Boeing, Mazda, ABB, както и хиляди по-малки постигат значително подобрение на резултатите, като в същото време подобряват екипната работа, комуникацията и мотивацията.

3 ФУНДАМЕНТАЛНИ ВЪПРОСА, НА КОИТО ТОС ДАВА ОТГОВОР :

 1. Какво да променим?
  • Във всяка ситуация съществуват много пречки за постигане на целите.
  • Всички тези пречки са взаимосвързани и взаимозависими. В основата винаги е един проблем – главното ОГРАНИЧЕНИЕ. Всички останали са следствие от това ограничение.
  • Фокусираме се върху основния проблем, вместо да разпиляваме време и ресурси. Решаването на основния проблем води до отпадане на всички други, които зависят от него.
 2. Каква да бъде промяната?
  • Намираме решение, което премахва основния проблем (не е компромис или маскиране на проблема) и осигуряваме да няма негативните ефекти в резултат на намереното решение.
 3. Как да направим промяната реалност?
  • Съществува съпротива срещу промените. Причините са различни: прекалено голямо натоварване, страх от загуба на работата, страх да не бъдеш обвинен в некомпетентност, зона на комфорт …
  • Ключовите хора трябва да осъзнаят ползите от промяната за организацията и за тях, трябва да разберат, че минусите на промяната са под контрол, няма да загубят нищо ценно, както и че има голям минус от непромяната. Така осигуряваме активно участие в процеса на промяна.
  • Необходимо е да премахнем вътрешните спирачки – „Двигатели на дисхармония“

МИСЛОВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:

 • бърза ориентация и анализ на големи количества информация,
 • намиране на нови и нестандартни решения,
 • съставяне и изпълнение на планове за постигане на амбициозни цели,
 • наблюдение, оценка и подобрение на постиженията.
 1. Мисловен инструмент „Логически клон“. Инструмент за намиране на логическите връзки между основните факти. По този начин се задълбочава и разширява мисленето, осигурява се много по-добро разбиране. Логическият клон ни учи да не приемаме реалността за сложна, а да намираме връзки и простота.

Приложения на логическият клон:

 • Тестване на нови идеи
 • Разкриване на потенциални разрушителни ефекти. Разкрива негативни клони, които влошават проблемите.
 • Разработване на позитивни подсилващи цикли
 • Инструмент за убеждаване на вземащите решения
 • Инструмент за първоначално планиране
 1. Мисловен инструмент „Облак за изпаряване на конфликти“ – Основно научно убеждение е че в природата не съществуват конфликти. В човешката реалност съществуват конфликти, защото има нещо непълно в нашето разбиране, поне една от страните има допускане, което приема за факт. „Облакът“ е логически инструмент, който насърчава яснота и фокус, позволява да разберем конфликта, да проверим допусканията и да намерим решение, което е печелившо и за двете страни.

Промяна към прогрес: Мисловни процеси от теория на ограниченията за стабилност и растеж

 1. „Дърво на Амбициозната цел“ е мисловен инструмент, който дава възможност да:
  • Формулираме целта си
  • разпознаем и да се справим с пречки които предотвратяват постигане на целта
  • изградим план на стратегията и тактиката „стъпка по стъпка“ за постигане на целта.
  • повишим и поддържаме мотивацията си
  • Видим очакваните резултати: положителните следствия.

ПРОГРАМА

Ден 1

 1. Увод в Теория на ограниченията. Система за непрекъснато подобрение и успех.
 2. Защо да правим промяна? Каква е целта?
 3. Какво да променим? Нежелани ефекти – Какво пречи за постигането на целта ни?

Логически клон – инструмент за причинно-следствен анализ дава възможност за намиране на причината на различни ефекти – коренният проблем. С логическият клон правим първоначално планиране, разкриваме потенциални негативни ефекти, тестваме нови идеи.

Ден 2

 1. Каква да бъде промяната? Как да решим коренния проблем?

Облак за изпаряване на конфликти – логически инструмент, който позволява да разберем конфликта, да намерим скритите допускания, да намерим решение, което е печелившо за двете страни.

 1. Как да направим промяната реалност?

Дърво на амбициозната цел – логически инструмент за постигане на цели смятани за невъзможни. Дава възможност за ясно формулиране план „стъпка по стъпка“ за постигане на целта. Инструмент за анализ, дава възможност да разпознаем и да се справим с пречки които не позволяват постигане на целта. С този инструмент можем да „видим“ очакваните резултати, да поддържаме и повишаваме мотивацията си.

Mинало събитие

дата

Дата:

31 Jan 2019

дата

Начален час:

10:00

Лектор

Лектор:

Валентин Борисов

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.