Практическо обучение: Модел от бъдещето: не просто CSR, а създаване на споделена стойност

Практическо обучение: Модел от бъдещето: не просто CSR, а създаване на споделена стойност

Модел от бъдещето: не просто CSR, a shared value creation

В съвременната бизнес среда почти няма компания, която да не говори за социална отговорност и да не отделя средства за реализираните на различни КСО инициативи. Факт е обаче, че корпоративната отговорност осезаемо се променя. Отдавна боядисването на пейки и засаждането на дръвчета не е достатъчно за изграждането на позитивен корпоративен имидж. Компаниите се нуждаят от начин на свързване на CSR каузите си с естеството на бизнеса си, за да постигнат максимални ползи както за бизнеса, така и за бенефициентите на CSR проектите. Решението идва с концепцията за “shared value creation” или “създаване на споделена стойност”. Тази концепция „стъпва“ върху изцяло ново бизнес поведение, което носи дългосрочни социални ползи за обществото. В основата е възможността компаниите да се развиват дългосрочно, следвайки своите бизнес интереси и стратегия като в същото време работят за подкрепа и решаване на социални проблеми на обществото.

Концепцията “shared value creation“ предлага подход за ангажиране на заинтересованите страни като компаниите едновременно създават партньорства с тях, имат общи проекти, с които създават стойност както за бизнеса си, така и за съответната заинтересована страна и обществото като цяло.

Защо да присъствате?

  • Ще разберете какво означава „създаване на споделена стойност“ и как се реализира на практика.
  • Ще можете да преценявате с кого да създавате споделена стойност и как да определяте посоката на работа.
  • Ще представим основни правила при планирането и реализирането на инициативи за създаване на споделена стойност.
  • Ще се научите как може да измервате успеха на инициативата и кои индикатори отразяват по подходящ начин „споделеността“ и „стойността“ и.

Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България

Обучител:

цитат  Досега корпоративната социална отговорност функционира предимно като разпределяне на ползи към обществото, едва след преминаване през етапа на реализиране на печалби и последващо разпределение на капитали. Бъдещето обаче е на компаниите, които не търсят краткосрочно натрупване на капитали и евентуално последващо разпределяне, а създават стойност съвместно с общностите и свързват успеха на компанията с прогреса на обществото. 

Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България

Кога и къде?

7 ноември, от 10 до 15 ч. в Limacon Event Center

Цена:

150лв. без ДДС

Mинало събитие

дата

Дата:

07 Nov 2018

дата

Начален час:

10:00

Времетраене

Времетраене:

5 часа

Лектор

Лектор:

Пенка Коркова

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.