Практическо обучение: Енергийна ефективност – мисията възможна!

Практическо обучение: Енергийна ефективност – мисията възможна

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОЛЗИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ISO 50001: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

 

Какво е основното предизвикателство, пред което се изправят българските компании?

Да имат чисто и ефективно производство, като същевремнно предоставят стоки и услуги в условия на динамично развиващ се пазар на енергия и нарастващи нормативни изисквания. Това е свързано с редица рискове, но и с реални възможности. Ако обаче те се планират добре, могат да се превърнат в предимство за компаниите, което да ги постави в по-добра пазарна и конкурентна позиция на национално и международно ниво.

Как да превърнем енергийната ефективност в реално работещ инструмент и потенциална възможност?

На този въпрос ще дадем отговор по време обучението Енергийна ефективност – мисията възможна!

Ще споделим знания и практики от сферата на:

 • Планиране, Управление, Оптимизиране и/или намаляване консумацията на енергия и енергийни ресурси с цел повишаване на конкурентоспособността
 • Стъпки, необходими действия и процеси по въвеждане на стандарт ISO 50001

Каква е целта на обучението?

Целта на обучението е да представи конкретни дейности и мерки, които да доведат до:

 • Съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност
 • Подобряване, оптимизация и поставяне в конкурентна позиция на произвежданите продукти и предоставяни услуги

Темите и използваният обучителен подход са структурирани по начин, който позволява информацията да се използва и прилага както от техническия екип на една компания, така и от хората, които отговарят за финансите.

За кои организации е важно това обучение?

 • Компании, които провеждат политика по непрекъснато повишаване на енергийната си ефективност
 • Компании и представители на административната и местна власт, които са обвързани с нормативни задължения за повишаване на енергийната си ефективност
 • Компании, които намират бизнес перспективи за развитие в сферата на енергийната ефективност и предоставянето на енергийни услуги
 • Сертификационни органи

За кого е предназначено обучението?

 • Енергетици
 • Ръководители и експерти в звена Енергийна ефективност и Опазване на околната среда
 • Технически мениджъри
 • Фасилити мениджъри
 • Средно управленско ниво персонал, отговорен за експлоатация и поддръжка на съоръжения и сгради

Какво ще научите?

 • Ще разберете какви са изискванията и постановките на ISO 50001 Системи за управление на енергията, Изисквания с указания за прилагане
 • Ще сте наясно каква е връзката на стандарта с действащите разпоредби на Закона за енергийна ефективност и подзаконовите нормативни актове
 • Ще придобиете ключови знания, необходими за качествена и ефективна подготовка и/или въвеждане изискванията на стандарта, включително и чрез надграждане на съществуващи интегрирани системи по управление, като например ISO 9001 и ISO 14001
 • Ще получите информация как да поддържате съответствие с изискванията за енергийна ефективност и да оптимизирате себестойността на произведените стоки и услуги

Кога се провежда обучението?

Дата: 28 ноември 2018 г.
Продължителност: 9.30 – 16.00 ч.

Къде?

Пловдив, Limacon Event Center

Цена:

199лв. без ДДС
/за повече от един участник ни пишете, за да ви предложим отстъпка/

Кои са лекторите?

Инж. Владислава Георгиева – има повече от 15 години опит в реализирането на проекти, свързани с енергийна ефективност и внедряване на нови технологии за оползотворяване на ВЕИ в промишлени предприятия и сгради. Основен организатор и лектор на редица курсове и обучения, свързани с енергийна ефективност, изменение на климата и използване на ВЕИ, както и преподавател в УАСГ  в магистърската програма Енергийна ефективност в строителството.

Петър Сеизов – от 2008 г работи като консултант по устойчиво развитие в екипа на denkstatt България. Занимава се с въвеждане на системи за управление на качество, околна среда и енергия, изготвяне на национални и корпоративни инвентаризации на емисиите на парникови газове, анализи на жизнения цикъл на продукти и въглеродни отпечатъци, провеждане на обучения на тема Опазване на околната среда и др.

Mинало събитие

дата

Дата:

28 Nov 2018

дата

Начален час:

09:30

Времетраене

Времетраене:

6 часа и 30 минути

Лектор

Лектори:

Инж. Владислава Георгиева и Петър Сеизов

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.