Практическо обучение: Critical Chain Project Management (CCPM)

Практическо обучение: Critical Chain Project Management (CCPM)

След изключително успешното обучение “Решаващо конкурентно предимство за ефективни производствени компании” на Валентин Борисов, базирано на ТОС – теория на ограниченията, получихме много запитвания за последващо обучение по темата и сме щастливи да Ви поканим на 03.04. на Практическо обучение: Critical Chain Project Management (CCPM), отново съвместно с Progessive Flow Bulgaria.

Ще говорим за ефективно управление на време и проекти!

Над 90% от проектите в световен мащаб:

 • Не приключват навреме
 • Или надхвърлят бюджета
 • Или не са изпълнени всички спецификации

Причините са много и са свързани с високата степен на несигурност в проектната среда:

 • Технически проблеми: повредена машина, липса на оборудване в точното време …
 • Лоша синхронизация между различните етапи и задачи
 • Забавено разрешение, одобрение или други документни причини
 • Недостатъчно ресурси,
 • Работа по много проекти и задачи едновременно,
 • Промяна на спецификациите и заданието
 • Конфликт на приоритети
 • Недостатъчна подготовка за изпълнение на задачите
 • Стартиране на изпълнението, преди подготовката да е завършила
 • Грешки, преработка
 • Високо ниво на стрес

Critical Chain Project Management (CCPM) е приложение на Теория на ограниченията (ТОС) в проектни среди като: инженеринг, създаване на софтуер, разработка на нови продукти, вътрешно-фирмени проекти, строителство, поддръжка (MRO) и други. Това е метод на планиране и управление, който е фокусиран върху цялостното изпълнение на проекта. Включва решение на основните причини за забавяне и управление на подходящи буфери (за системно управление на несигурността). Това е в контраст с по-традиционните методи (на Критичният път и PERT), които слагат ударение върху изпълнението на отделните задачи (локална ефикасност) и твърд график.  Също така CCPM признава важността на човешкото поведение в проектната среда и създава практически подход за хармонична работна култура (Win/Win) в различните екипи на проектите и компаниите. CCPM въвежда практически механизъм за управление на буферите за сигурност.

Хилядите компании, които са внедрили глобално CCPM подобряват значително времето за излизане на пазара за нови продукти (намаляване на цикъла на разработка) драматично подобряват навременното изпълнение (съкращаване на сроковете) и съществено подобряват производителността и броя на изпълнените проекти в определен времеви интервал, като в същото време намаляват конфликтите и увеличават мотивацията на хората и екипите.

CCPM се прилага за разработка на продукти и управление на проекти, от компании като P&G, Mazda, Daiwa House, Boeing, Bosch packaging systems, Epson, Amdocs, Omron и много, много други.

Прилагането на CCPM води до значително намаляване на срока за изпълнение на проектите в рамките на бюджета и осигурява изпълнение на всички параметри. Намалява се многозадачността, конфликтите, стреса и грешките. Подобрява се мотивацията, лоялността и екипната работа.

CCPM дава визуална представа както за напредъка на отделен проект, така и за всички проекти като цяло:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статуса на всички проекти може да бъде видян с един поглед:

2

 

 

 

 

 

 

 

Основни ползи от внедряване на пълните възможности на Критичната Верига – CCPM при управление на проекти:

 • Време за изпълнение: с 20 до 50% по-бързо
 • Навременно изпълнение: Над 98% изпълнение навреме
 • Намаление на разходи: с 10 до 30% намаление на разходите
 • Повишаване значително на качеството
 • Подобрен работен кморал и екипна култураЗА ОБУЧИТЕЛЯ

Валентин Борисов е управляващ партньор на Прогресив Флоу България ООД. Част от групата Прогресив Флоу – над 60 бизнес експерти основно от Израел, САЩ, Япония, Европа. Прогресив Флоу е глобална консултантска компания, работеща с водещи организации от частния и обществения сектор.

Цена: 149лв /включва такса за обучението, сертификат и две кафе-паузи/

Дата: 03.04.2018

Mинало събитие

дата

Дата:

03 Apr 2018

дата

Начален час:

09:00

Лектор

Лектор:

Валентин Борисов

Сертификат

Сертификат:

Сертификат - инфо

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.