Практически тренинг: Мениджърски умения I

Практически тренинг: Мениджърски умения I

Курсът на обучение „Мениджърски умения” е съвместен проект на между Limacon и консултантска фирма Вижън Т ЕООД , която е специализирана в обучението на мениджъри.
Курсът ще включва поредица от еднодневни практически тренинги, които ще обхванат пълният набор от мениджърски компетенции в съвременния бизнес.
Първият тренинг „Мениджърски умения I” ще бъде фокусиран върху развитието на високоефективни комуникативни способности за хора на ръководни позиции. Тренингът е подходящ за мениджъри от всички нива в йерархията във фирми от малкия, средния и едрия бизнес.
Комуникацията е кръвоносната система на бизнеса. Тя има за цел да осигурява своевременно достигане на необходимата информация до екипите и отделните хора в тях.
Практиката показва, че голяма част от проблемите и грешките на работното място се дължат на неефективна, забавена или липсваща комуникация. Качеството на комуникацията в екипите зависи на първо място от техните мениджъри. Затова е изключително важно всеки мениджър да притежава високо ниво на комуникационни умения.
Тренингът „Мениджърски умения I” има 50% дял на практическата част и разглежда две ключови мениджърски компетенции в областта на комуникацията:
➢ Комуникация „лице в лице“.
➢ Поддържане на обратна връзка с хората от екипа.

Обучението включва различни практически упражнения, с които се отработват подходите и техниките за ефективна комуникация. Важна част от практическите задачи са ролевите игри, чрез които се отработват различни комуникационни ситуации и даване на обратна връзка към служители.
Участниците в тренинга ще развият и надградят своите умения за:
➢ Високоефективна комуникация „лице в лице“, осигуряваща безпроблемно протичане на работните процеси и изпълнение на задачите.
➢ Избягване на недоразумения и неразбирателства в комуникацията.
➢ Активно слушане, спомагащо за правилно възприемане посланията на другите.
➢ Поддържане на ефективна обратна връзка със служителите, осигуряваща своевременно справяне със слабостите в работата и повишаване на бизнес резултатите.
➢ Избягване на често срещаните грешки при даване на обратна връзка.

Г-н Виктор Врански е управител на консултантска фирма Вижън Т ЕООД. Той един от водещите специалисти на българския пазар в обученията за мениджъри. В продължение на 17 години е заемал ръководни позиции във водещи международни и български компании.
Притежава 22 годишен стаж, като бизнес треньор. Обучил е над 5700 мениджъри и служители на фирми, работещи в секторите производство, транспорт и спедиция, финанси, информационни технологии, услуги, фармацевтика, мебели, медицинска апаратура, застраховане, строителство, земеделие, търговия, реклама, печатни и електронни медии и други.
Виктор Врански е сертифициран коуч, специализиран в коучинг за мениджъри.
Завършил е две висши образования:
➢ Висше Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров” със специалност „Навигация за търговски флот”.
➢ Френския институт МАРКОМ със специалност „Маркетинг и мениджмънт”.
Притежава множество професионални квалификации, сред които:
➢ Специализиран курс за бизнес-тренери при един от най-изтъкнантите обучители в Италия – г-н Паоло Коняско.
➢ Сертифициран Коуч ACC (Associate Certified Coach) към International Coach Federation (ICF).
➢ Сертифициран Коуч (Certified Coach) – ERICKSON College International, Canada.
➢ Сергифициран Екипен Коуч (Certified Team Coach) – ERICKSON College International, Canada.
Виктор Врански е член на:
➢ Международната коуч федерация ICF (International Coach Federation www.coachfederation.org).
➢ Коуч федерацията в България – ICF Bulgaria.

Mинало събитие

дата

Дата:

07 Mar 2018

дата

Начален час:

09:00

Лектор

Лектор:

Виктор Врански

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.