Обучение: Верига от доставки. Търговия. Дистрибуция. Управление на стокови нива

Еднодневно обучение на Валентин Борисов от Progressive Flow

Поредното изключително интересно еднодневно обучение на Валентин Борисов от Progressive Flow в Limacon!

Обучението е подходящо за търговски (на едро и дребно, вериги магазини) / дистрибуторски компании, както и за търговската част на производствени компании, които поддържат наличност от готова продукция.

Два проблема намаляват в най-голяма степен резултатите на всяка компания, която поддържа наличност от стоки:

 • Липса на наличност за някои артикули
 • Твърде голяма наличност за други артикули.

Нулевите наличности са  пропуснати продажби или неизпълнени поръчки, намалена печалба и разочаровани клиенти. Големите наличности са по-големи разходи, замразени средства, необходимост от отстъпки и разпродажби, намален марж и влошен имидж.

Този основен конфликт е резултат от системата с която много компании управляват стоковите наличности, система която зависи от прогнозите за потреблението и „избутване“ на повече стока по цялата верига от доставки.

limacon, лимакон, наличност на стоки, supply chain, валентин борисов

 

Проучване направено през 2015 година показва, че търговските компании в световен мащаб имат потенциал да увеличат оборота си със 7,5 % без да отварят нови обекти.

limacon, overstock, out of stock

Трилиона долара е сумата, която търговците в световен мащаб губят от оборота си поради нулеви наличности (Out-of-stock) и поради отстъпки заради прекалени наличности (Overstock).

57 % от пропуснатите продажби са поради out-of-stock

43 % са поради разпродажби, промоции и брак на артикули с твърде високи стокови нива

7,5 % повече оборот означава потенциал за значително(често над 100%) увеличаване на нетната печалба.

Голяма част от компаниите, за определяне на стоковите нива ползват следните принципи:

 • прогноза за продажбите – много компании използват сложни алгоритми за анализ на големи количества данни, понякога включващи прогноза за времето в опит да намалят несигурността
 • някаква форма на мин/макс система – стоковото ниво на всеки артикул има минимална и максимална стойност. Когато се приближим до минимума правим следваща поръчка, за да попълним наличността си.

Простата истина за прогнозите е, че ВСЯКА прогноза е ВИНАГИ погрешна.

В ТОС решението за веригата от доставки стоковите нива зависят от това, какво е консумирано днес, а не какво предполагаме, че ще е потреблението утре. ТОС решението е основано на „издърпване“ на стоките според реалното потребление. Основните елементи на решението са:

 • честа доставка
 • динамична промяна на целевите стокови нива – когато потреблението расте се увеличава стоковото ниво на съответния артикул, когато потреблението намалява се намалява нивото на съответния артикул.

Освен динамично управление на буферите (DBM) и бърза доставка основана на реалното потребление с механизми като агрегация на материалните запаси, управление на различните категории стоки (Head, Body, Tail), синхронизация на процесите, Край на жизнения цикъл (EOL) и Въвеждане на нови продукти (NPI) и други, ТОС решението води до:

 • много добра наличност на стоките, значително се намаляват случаите на нулеви наличности и пропуснати продажби
 • значително по-ниско общо стоково ниво
 • значително увеличаване на оборота на стоките(50-100%)
 • освобождават се средства
 • възможност за по-голям асортимент без допълнителна инвестиция
 • значително подобрени марж и ROI
 • устойчивост в дългосрочен план

Теория на ограниченията (TOC)

Теория на ограниченията се основава на допускането, че всяка система, без значение колко сложна изглежда се управлява само от няколко елемента. Намирането и подходящото управление на системните ограничения води до бързи резултати и хармония в цялата система.

КОГА: 23.05.2018

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 10 – 17ч.

ЦЕНА: 149лв. /включва и две кафе-паузи/

Mинало събитие

дата

Дата:

23 May 2018

дата

Начален час:

10:00

Лектор

Лектор:

Валентин Борисов

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.