Комуникационни практики за ефективно лидерство

Еднодневно обучение: Комуникационни практики за ефективно лидерство

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ: КОМУНИКАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО

с лектор Михаил Стефанов, Експерт Комуникации

 

Дата: 14.03.
Начален час: 10:00
Цена: 180лв. с ДДС
Двоен билет: 312лв. с ДДС

Една от най-популярните дефиниции за лидерство гласи:

Лидерството е способността да обединяваш хората около съвместна работа за постигане на обща цел.

И в този смисъл има само едно мерило за успешно лидерство – умението за формиране на работещи екипи, които постигат целите си.

Това, обаче, ни изправя пред глобално предизвикателство – едва 15% от служителите в световен мащаб са истински ангажирани с работата си и постигат пълноценни резултати (State of the Global Workplace Report, Gallup, 2017).

Което значи, че сме изправени пред световна криза в лидерството. Свидетели сме на епидемия от слаби лидери, които не успяват да ангажират, увлекат, мотивират и вдъхновят хората около себе си – т.е. системно се провалят да комуникират ефективно.

Има ли начин да се промени това? И каква е ролята на стратегическите комуникации в доброто лидерство? Кои са комуникационните подходи и инструменти с висока ефективност при мотивацията на хора; и кои умения са критични за ефективното водене на група хора към обща цел?

Отговорите на тези въпроси ще търсим заедно с Михаил Стефанов в рамките на нашето ново практическо обучение „Комуникационни практики за ефективно лидерство“.

Обучението е основно практично, с много бизнес казуси и ситуационни задачи за решаване, и ще е най-полезно за хора с някаква ръководна функция, водещи малки екипи (дори и от един човек).

Михаил Стефанов

Михаил Стефанов

Експерт Комуникации

Михаил Стефанов е съветник по комуникации с над 13-годишен опит както в света на бизнеса, така и в този на добрите каузи. След години в корпоративните комуникации напуска последната си позицията си на акаунт директор в българския офис на Ogilvy Public Relations и се насочва към неправителствения сектор. След още 6 години като директор комуникации на Национална мрежа за децата и международната неправителствена организация А21, решава да се посвети на консултирането и обученията по стратегически комуникации.

В последните 3 години обучава на стратегически комуникационни умения висши мениджъри от най-големите компании и организации в страната, между които Coca-Cola Hellenic, VMWare, Telus, Heineken-Zagorka, Kamenitza, Postbank, Фондация „Америка за България“, Български дарителски форум, и много други.

Измежду най-силните интереси на Михаил е търсенето на комуникационни подходи, които задвижват и мотивират хората да се обединяват около общи цели и да работят заедно по тяхното постигане, или с други думи – пресечната точка между лидерството и комуникациите. От години изпробва идеите си както с бизнес клиентите си, така и с големите екипи доброволци на образователните инициативи The Bridge и Мини Машини, на които е създател и основен двигате

Mинало събитие

дата

Дата:

14 Mar 2019

дата

Начален час:

10:00

Лектор

Лектор:

Михаил Стефанов

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.