Дигитална трансформация на бизнес моделите

Дигиталната трансформация е неизбежна и поставя нови изисквания към фирмите

От една страна се появяват нови технологични тенденции като интернет на нещата (IoT), блокови вериги (Blockchain), изкуствен интелект (AI), изчисления в големи масиви от данни (Big Data), а, от друга страна, потребителите очакват все по-интелигентни услуги и продукти, по-бързо и по-качествено обслужване, по-добро клиентско преживяване и индивидуален подход.

Дигитална трансформация на бизнес моделите

Новите технологии позволяват да се преосмислят моделите за добавяне на стойност. Експертите са категорични, че настоящата дигитална революция ще промени основните бизнес модели и процеси на организация на бизнеса. Как компаниите могат да променят и да създадат нов дигитален бизнес модел, коя технологична тенденция следва да изберат, как да подобрят взаимоотношенията с клиентите си?

Limacon Event Center е щастлив домакин на това обучение, което ще бъде проведено от ЦТИО към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация “Институт за технологично развитие” и е по проекта DIGITRANS.

Проектът DIGITRANS има за цел да подпомогне компании и предприемачи, които искат да трансформират бизнес модела си с оглед на новите дигитални тенденции. За тази цел е разработена иновативна методология за обучение и индивидуални консултации, която включва:

 • Обучения и консултации чрез интерактивни инструменти: май 2018- април 2019
 • Достъп до регионален DIGITRANS инкубатор
 • Платформа за електронно обучение: www.digitrans.me

Обща информация за проекта:
Партньори: 15 организации от 7 държави, вкл. университети и инкубатори
Продължителност на проекта: януари 2017-юни 2019.
Проектът е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ с фондове на ЕС ( ЕRDF, IPA, ENI)

За повече информация: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/digitrans

КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО В МОДЕЛА НА DIGITRANS ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КОМПАНИИТЕ В ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ?

Моделът на DIGITRANS покрива 2-те основни фази на процеса по дигитална трансформация на бизнес моделите: Иновационна фаза и Трансформационна фаза. По-конкретно, цялостният процес на DIGITRANS обхваща следните стъпки:

 • Еднодневно обучение с цел участниците да се запознаят с методът на DIGITRANS, инструментите и подходите, приложени върху примерна компания
 • Онлайн консултация: разработване и описание по шаблон на настоящия бизнес модел на организацията
 • Обучение за конкретна компания: прилагане на метода на DIGITRANS върху конкретна компания. Създаване на пътна карта и планиране на следващите стъпки за трансформиране на бизнес модела
 • Индивидуални консултации и подкрепа при фазите на внедряване и оценка на резултатите. Разпространяване на добри практики.

Дигитална трансформация на бизнес моделите 2

 

Обученията по проекта DIGITRANS са ориентирани към: предприемачи, управители и служители на малки и средни компании, основатели на стартиращи и технологични компании, стажанти, студенти, преподаватели, консултанти, бизнес и експерти в ИКТ от ключови области – здравеопазване, технологично производство и креативни индустрии. Обученията са безплатни за всички участници!

Всеки участник в обучението ще получи:

 • Сертификат за участие
 • Материали и шаблони
 • Висококвалифицирани преподаватели от бизнеса и академичната общност
 • Работа в малки групи

За повече информация относно съдържанието: Албена Антонова: тел. 0878 346 113a_antonova@fmi.uni-sofia.bg

10.00-10.15

Увод, представяне на лекторите и участниците. Цели на обучението и метода ДИГИТРАНС

10.15-10.45

Запознаване с бизнес казуса, подходи за анализ на изходната ситуация на компанията

10.45-11.15

Методи и инструменти за определяне на нуждите на потребителите

11.15-11.30

Кафе пауза

11.30-12.30

Генериране на иновативни идеи за дигитални решения спрямо нуждите на потребителите

12.30-13.15

Обяд

13.15-14.30

Разработване на концептуален бизнес модел чрез Канава на Бизнес Моделите

14.30-15.30

Създаване на прототип на дигитално решение и модели за тестване, използване на метода разказване на истории (story-telling)

15.30-15.45

Кафе пауза

15.45-17.00

Представяне и анализ на предложените решения. Пътна карта за дигитална трансформация в компанията. Анализ и следващи стъпки.

Mинало събитие

дата

Дата:

03 Feb 2019

дата

Начален час:

11:00

Времетраене

Времетраене:

7 часа

Сертификат

Сертификат:

Сертификат - инфо

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.