Event Center

УЪРКШОП: Решаващо конкурентно предимство за ефективни производствени компании

ЕДНОДНЕВЕН ПРАКТИЧЕСКИ УЪРКШОП  ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ КОМПАНИИ

ЦЕНА: 149ЛВ /ВКЛЮЧВА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕТО И ДВЕ КАФЕ-ПАУЗИ/
ДАТА: 30.01.2018
ЗА ЗАПИСВАНЕ: https://goo.gl/v3tTa5

Разберете:

  • КАК ДА УВЕЛИЧИМ ЗНАЧИТЕЛНО ПРОДАЖБИТЕ И КАК ДА НАПРАВИМ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ УСТОЙЧИВИ ВЪВ ВРЕМЕТО?
  • КАК ДА НАПРАВИМ КОМПАНИЯТА СИ НЕПРЕКЪСНАТО УСПЯВАЩА?
  • КАК ДА УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И НАВРЕМЕННТА ДОСТАВКА?
  • КАК ДА ПРОДАВАМЕ ПО-ДОБРЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ?

Недостигът на работна ръка се превръща във все по-осезаем проблем за голяма част от бизнеса. Нивото на безработица в България сега е най-ниско от последните 10 години.
Икономическият растеж последните години и липсата на хора(раждаемостта в периода 1994-2004 е намалена), води до ръст на заплатите. В същото време и много чуждестранни компании откриват или разширяват производството си в България. Конкуренцията между компаниите води до растеж на заплатите. Средната работна заплата в България е увеличена с повече от 10% за последните 12 месеца.
В следващите години, все повече компании ще изпитват сериозни затруднения с намирането и задържането на хора, вероятно някои ще фалират поради липса на хора. Причината е че много български компании не могат да си позволят да увеличат заплатите, защото не работят достатъчно ефективно. За голяма част от компаниите, които изнасят на европейския пазар конкурентното предимство е основано на цената.
За да се осигури растеж и стабилност е необходимо компаниите да изградят Решаващо конкурентно предимство с което да осигурят по-добри продажби, необходимо е да въведат процес на непрекъснато подобрение за да бъдат по-ефективни и ефикасни, необходимо е да се разработят и приложат по-добри системи за удовлетвореност и мотивация на персонала.

РЕШАВАЩО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО
Повечето компании определят силните си страни (разработка, дизайн, качество, цена, обслужване и т.н.) използват текущата си силна страна, изграждат история около това и се опитват да убедят клиенте си, че това е най-важният параметър за тях. След това се надяват на най-доброто докато в същото време всички останали правят същото.
Повечето компании нямат решаващо конкурентно предимство.
Решаващо конкурентно предимство се изгражда, когато компанията реши основен проблем на клиентите си по начин и до степен, която никой съществен конкурент не може. Освен че трябва да се изгради, решаващото конкурентно предимство трябва да се капитализира и трябва да се поддържа във времето.

ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА – ТОС
През миналият век Хенри Форд и Таичи Оно разработиха специфични решения за производствени компании (поточната линия и Производствената система на Тойота – позната на запад, като Lean методи). Следващата голяма стъпка в посока непрекъснато подобрение е Теория на ограниченията – ТОС.
Според ТОС, всяка система, без значение колко сложна изглежда се управлява само от няколко елемента. Намирането и подходящото управление на системните ограничение води до бързи резултати, стабилност и хармония в системата.
Решенията на ТОС се прилагат повече от 30 години в различни компании в целия свят. Boeing, Mazda, Toshiba, Intel, Microsoft, Delta Airlines, P&G, ABB, Bosch, Omron, Hitachi и много други постигат отлични резултати с методите на ТОС за подобрение на производство, продажби, верига от доставки и за управление на проекти. ТОС решенията осигуряват едновременно растеж и стабилност, като намаляват конфликтите и стреса в организациите.
През последните две години ТОС решенията са приложени и от няколко български фирми също с много добри резултати.

НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ КОМПАНИИ
Някои от проблемите в производствените компании са: непредвидимост на поръчките, закъснения от доставчиците, увеличен производствен цикъл, намален производствен капацитет, проблеми с качеството, непостоянство, не налични материали или ресурси, недостатъчни хора, дълго време за пренастройка на машините, честа смяна на приоритетите, неточни прогнози, прекъсвания, поради липса на хора или повреди в оборудването …
Отвъд тези симптоми, основният конфликт, който е общ за повечето компании е резултат от общоприетото схващане, че най-добрият начин да получим максимална производителност на компанията е да максимизираме производителността на всички нейни звена и отдели.
Въз основа на идеята „ресурс който не работи е голяма загуба“ ние планираме и внедряваме производствени програми, който имат за цел да осигурят възможно най-голяма ефикасност на всички ресурси.
Производителността на всяка система е ограничена във всеки един момент само от един ресурс – тясното място. Когато всички останали ресурси работят с техния максимален капацитет, това не само, че не подобрява производителността на компанията като цяло, а всъщност значително я намалява и в добавка генерира голяма част от описаните по-горе негативни ефекти.
По време на семинара ще бъде представена цялостно решение, която се фокусира върху системните ограничения и тяхното управление и води до значително увеличаване на производствения капацитет (20-100%), намаляване на времето за производство(30-50%), намаляване на запасите от суровини и недовършеното производство (20-50%) и значително подобряване на навременната доставка (достигане над 98%).
Ще бъдат представени практически примери от прилагане на тези методи в различни компании по света и в България.
Семинарът е практически ориентиран, някои от елементите, участниците в семинара ще могат да започнат да прилагат в реалната си работа буквално от следващият ден.

Прочетете историята на българска компания, прилагаща метода на ТОС тук!

ПРОГРАМА
9-10 часа – Управление на системи. Тесни и широки места. Основни проблеми в производствените компании. Какво е Теория на ограниченията?
10-12.30 часа – Подход на ТОС за управление на потока на стоки и услуги. Хармония и холистичен подход – ТОС в производствени компании – МТА, МТО
13.30-15 часа – ТОС в производствени компании – МТА, МТО
15 – 17 часа – „Син океан“ и подход на ТОС за създаване на Решаващо конкурентно предимство. ТОС Маркетинг и продажби Как да направим промяната реалност? Управление на съпротивата срещу промените.

ЗА ОБУЧИТЕЛЯ
Валентин Борисов е управляващ партньор на Прогресив Флоу България ООД. Част от групата Прогресив Флоу – над 60 бизнес експерти основно от Израел, САЩ, Япония, Европа. Прогресив Флоу е глобална консултантска компания, работеща с водещи организации от частния и обществения сектор.

Цена: 149лв /включва такса за обучението и две кафе-паузи/
Дата: 30.01.2018
За записване: https://goo.gl/v3tTa5
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
По банка
Лимакон ООД
SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK
IBAN: BG92TTBB94001527592366
BIC: TTBBBG22
Основание: Уъркшоп ТОС (Име на участник)

Телефон за връзка:  0889989703
Мейл: welcome@limacon.bg