Event Center

От CSR към Създаване на споделена стойност: Как да планираме и управляваме работеща корпоративна социална отговорност

Тримодулно обучение за HR и маркетинг специалисти

 

Limacon Event Center и denkstatt България имат удоволствието да Ви поканят на тримодулно обучение, което ще се проведе през месеците септември, октомври и ноември.
Тъй като темата е изключително богата на съдържание и практическа информация, избрахме да я разделим на три модула. Те представят различни аспекти от процесите на разработване и прилагане на стратегията за корпоративна социална отговорност. Според личната си експертиза и познания може да се запишете на всички три или да изберете да се включите само в модул/и, които представляват интерес за професионалното Ви развитие.
Това обучение ще Ви подкрепи в планирането и успешното управление на корпоративната социална отговорност. Ще знаете как да определяте инициативите си така, че те да са свързани не просто с някаква мода, а да са резултат от осъзната нужда и действия в интегритет с ценностите на компанията. Но не само – ще се справите с колебанията кои дейности носят ясна полза за репутацията на компанията и реални резултати.

Тема 1:
Как да определяте кои КСО инициативи да подкрепяте и развивате?
В съвременната бизнес среда почти няма компания, която да не говори за социална отговорност и да не отделя средства за реализираните на различни КСО инициативи. Темата не е нова и е позната на компаниите. Но сигурни ли сте дали инвестираните време, пари и материални ресурси са наистина ефективни и постигат ли целта си да повлияят положително на репутацията на компанията?
С какво това събитие е по-различно и защо има смисъл да присъствате?
• Ще научите как да определяте важните теми за Вашата бизнес среда, кои са значимите въздействия от дейността и как да ги управлявате в полза на развитието на компанията;
• Ще получите практическа информация как да съпоставяте различните възможности и дейности, които да включите в КСО стратегията, така че да са наистина ефективни за Вашата компания.
• Ще разберете как да отсеете смислените инициативи, които си струва да развивате и подкрепяте.
• Ще получите инструмент, който ще Ви даде възможност да взимате решения с увереност, че инвестицията си заслужава.

Кога: 28 септември, от 10 до 15 ч.

Тема 2:
Защо е важно да управляваме отношенията си със заинтересованите страни?
Взаимодействието със заинтересованите страни е ключова тема за успеха в бързопроменящия се свят, в който силата на влиянието на страните и техните очаквания нарастват. По време на събитието ще споделим знания и практики как да ангажирате вътрешните и външните заинтересовани страни в активен диалог и как да ги приобщите за постигането бизнес целите.
Защо да присъствате?
• Ще разберете как да идентифицирате заинтересованите страни и как може да оценявате значението им за успеха на компанията;
• Ще знаете кога и как се включват, по какви теми и до какво ниво;
• Ще научите как да управлявате техните очаквания;
• Ще покажем как влияят на репутацията;
• Ще уточним каква е разликата между заинтересованите страни и публиките.

Кога: 23 октомври, от 10 до 15 ч.

Тема 3:
Модел от бъдещето: не просто CSR, a shared value creation
Корпоративната отговорност осезаемо се променя. Отдавна боядисването на пейки и засаждането на дръвчета не е достатъчно за изграждането на позитивен корпоративен имидж. Компаниите се нуждаят от начин на свързване на CSR каузите си с естеството на бизнеса си, за да постигнат максимални ползи както за бизнеса, така и за бенефициентите на CSR проектите. Решението идва с концепцията за “shared value creation” или “създаване на споделена стойност”.

Кога: 7 ноември, от 10 до 15 ч.

Защо да присъствате?
• Ще разберете какво означава „създаване на споделена стойност“ и как се реализира на практика.
• Ще можете да преценявате с кого да създавате споделена стойност и как да определяте посоката на работа.
• Ще представим основни правила при планирането и реализирането на инициативи за създаване на споделена стойност.
• Ще се научите как може да измервате успеха на инициативата и кои индикатори отразяват по подходящ начин „споделеността“ и „стойността“ ѝ.

За обучителите:
denkstatt (Денкщат) България е консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал. Част от denkstatt Group – водещ консултант по устойчиво развитие в Централна и Източна Европа, с централа във Виена, Австрия. Компанията е с 25-годишен опит на европейския пазар и повече от 10 години активно участие в бизнес процесите в България. От 2010 г. denkstatt е член на INOGEN Environmental Alliance.
denkstatt работи активно по CSR проекти и изготвяне на доклади за устойчиво развитие на големи международни и български компании от хранителната индустрия, търговски вериги, телекоми и компании от минната индустрия. Участва в разработването на докладите за устойчиво развитие на Кока-Кола ХБК, Telenor, VIVACOM, БИЛЛА, според международния стандарт и насоки за докладване на нефинансова информация на Global Reporting Initiative. Активен участник в изграждането на процеси за взаимоотношения със заинтересовани страни в редица компании в България, според стандарта в сферата AA1000SES.

ЦЕНА:  Заплащане за всичките 3 модула: 390лв. /без ДДС/
Отделно на модул: 150лв. /без ДДС/
Цената включва по 2 кафе-паузи за всеки модул и сертификат за участие при посещение и на 3-те модула.

ЗА ЗАПИСВАНЕ: