Event Center

Практическо обучение: Модел от бъдещето: Не просто CSR, а създаване на споделена стойност

Модел от бъдещето: не просто CSR, a shared value creation

Модел от бъдещето: не просто CSR, a shared value creation

В съвременната бизнес среда почти няма компания, която да не говори за социална отговорност и да не отделя средства за реализираните на различни КСО инициативи. Факт е обаче, че корпоративната отговорност осезаемо се променя. Отдавна боядисването на пейки и засаждането на дръвчета не е достатъчно за изграждането на позитивен корпоративен имидж. Компаниите се нуждаят от начин на свързване на CSR каузите си с естеството на бизнеса си, за да постигнат максимални ползи както за бизнеса, така и за бенефициентите на CSR проектите. Решението идва с концепцията за “shared value creation” или “създаване на споделена стойност”. Тази концепция „стъпва“ върху изцяло ново бизнес поведение, което носи дългосрочни социални ползи за обществото. В основата е възможността компаниите да се развиват дългосрочно, следвайки своите бизнес интереси и стратегия като в същото време работят за подкрепа и решаване на социални проблеми на обществото.

Концепцията “shared value creation“ предлага подход за ангажиране на заинтересованите страни като компаниите едновременно създават партньорства с тях, имат общи проекти, с които създават стойност както за бизнеса си, така и за съответната заинтересована страна и обществото като цяло.

Защо да присъствате?

  • Ще разберете какво означава „създаване на споделена стойност“ и как се реализира на практика.
  • Ще можете да преценявате с кого да създавате споделена стойност и как да определяте посоката на работа.
  • Ще представим основни правила при планирането и реализирането на инициативи за създаване на споделена стойност.
  • Ще се научите как може да измервате успеха на инициативата и кои индикатори отразяват по подходящ начин „споделеността“ и „стойността“ и.
Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България
Пенка Коркова, старши консултант в denkstatt България

Обучител:

цитатДосега корпоративната социална отговорност функционира предимно като разпределяне на ползи към обществото, едва след преминаване през етапа на реализиране на печалби и последващо разпределение на капитали. Бъдещето обаче е на компаниите, които не търсят краткосрочно натрупване на капитали и евентуално последващо разпределяне, а създават стойност съвместно с общностите и свързват успеха на компанията с прогреса на обществото.

Кога и къде?

7 ноември, от 10 до 15 ч. в Limacon Event Center

Цена:

150лв. без ДДС

За записване:


За обучителите:

denkstatt (Денкщат) България е консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал. Част от denkstatt Group – водещ консултант по устойчиво развитие в Централна и Източна Европа, с централа във Виена, Австрия. Компанията е с 25-годишен опит на европейския пазар и повече от 10 години активно участие в бизнес процесите в България. От 2010 г. denkstatt е член на INOGEN Environmental Alliance.
denkstatt работи активно по CSR проекти и изготвяне на доклади за устойчиво развитие на големи международни и български компании от хранителната индустрия, търговски вериги, телекоми и компании от минната индустрия. Участва в разработването на докладите за устойчиво развитие на Кока-Кола ХБК, Telenor, VIVACOM, БИЛЛА, според международния стандарт и насоки за докладване на нефинансова информация на Global Reporting Initiative. Активен участник в изграждането на процеси за взаимоотношения със заинтересовани страни в редица компании в България, според стандарта в сферата AA1000SES.


Обучението е част от тримодулната сесия, която провеждаме съвместно с denkstatt Bulgaria от септември месец. Модулите са смислено свързани, но може да се участва и отделно, тъй като нивото на знания по темата „КСО“ е различно.

Ето какво бе съдържанието на другите два модула:

Тема 1:
Как да определяте кои КСО инициативи да подкрепяте и развивате?

В съвременната бизнес среда почти няма компания, която да не говори за социална отговорност и да не отделя средства за реализираните на различни КСО инициативи. Темата не е нова и е позната на компаниите. Но сигурни ли сте дали инвестираните време, пари и материални ресурси са наистина ефективни и постигат ли целта си да повлияят положително на репутацията на компанията?

Тема 2:
Защо е важно да управляваме отношенията си със заинтересованите страни?

Взаимодействието със заинтересованите страни е ключова тема за успеха в бързопроменящия се свят, в който силата на влиянието на страните и техните очаквания нарастват. По време на събитието ще споделим знания и практики как да ангажирате вътрешните и външните заинтересовани страни в активен диалог и как да ги приобщите за постигането бизнес целите.


Прочетете какво се случи по време на първия модул – Корпоративна социална отговорност. Как да планираме следващата си кампания?

Очакваме ви!