Event Center

HR за НЕ HR-и: Умения за подбор за мениджъри и тийм лидери

КОГА: 27.02.2018 | 10:00 – 17:00ч.
КЪДЕ: Limacon Event Center, Пловдив, бул Марица 154, секция А1
ЦЕНА: 168лв. /В цената са включени учебни материали, кафе-паузи, Сертификат/
ЗА ЗАПИСВАНЕ: https://goo.gl/Y5hsMF

От Limacon Event Center имам удоволствието да ви представим това изключително обучение,  съвместно с партньорите ни от CTEAM.

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. Съвременни тенденции в подбора и селекцията на кандидати
  2. Елементи на процеса по подбор – цели, стратегия, формат, продължителност, други звена и лица, въвлечени в процеса
  3. Дефиниране на изискванията и изготвяне компетентностни профили на свободните длъжности
  4. Начини за набиране на кандидати
  5. Преглед и селекция по CV
  6. Интервюто за подбор – телефонен профил/интервю
  7. Интервю на живо
  8. Оценка на кандидатите
  9. Най-честите грешки при избиране на кандидати

ЗА ОБУЧИТЕЛЯ:
Дичо Узунов е HR професионалист с над 20 години широкоспектърен бизнес опит.
Неговата експертиза, включва  дългогодишна практика на ръководни позиции в компании като: DHL, Глобул, Практикер, Метро Кеш & Кери, Девин, Импириъл Табако и др.
Разработвал е и е реализирал дългосрочни проекти по преструктуриране и трансформация, подбор, структури за възнаграждения, стратегии за развитие и обучение, оценка на персонал и др. Опитът му в български и международни компании го правят изключително ценен консултант, с познания и практика в различни по мащаб и дейност организации.
Дичо Узунов е магистър по Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Притежава редица професионални квалификации в областта на управлението, човешките ресурси, управление на проекти в България и чужбина.
Води проекти, свързани с обучение и развитие в посока: Управленски умения, Умения за подбор и интервюиране, Съвременни тенденции за възнаграждение и стимулиране, Оценка и др.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!