Event Center

Обучение: EU 2020 – Грантове за конкурентоспособност и човешки ресурси. Зад кулисите на одобрения проект: какво да правим и какво – не!

 

Limacon – building your social capital Ви представя най-динамичния и интерактивен двудневен семинар за кандидатстване по европейски програми! Всичко, което имате нужда да знаете за успешното подготвяне на документи за кандидатстване по европроекти, е тук!

ЗА КОГО Е ОБУЧЕНИЕТО:

Практическият семинар и техническа помощ (ТП) са насочени към всеки, който има желание да разбере как на практика се подготовя успешно проектно предложение за получаване на безвъзмездно финансиране по програми на ЕС. Поради същността на избраните теми – конкурентноспособност и човешки ресурси, семинарът ще е най-полезен за представители на юридически лица – без ограничение в тяхната сфера на дейност. Също и за консултанти по европейски проекти, които са в начален етап на практиката си, както и студенти в тази област.

Нов елемент-сесия по техническа помощ!

Донесете вашите проектни идеи, въпроси и/или проектни предложения (ако подготвяте такива в момента) в сферата на конкурентоспособността или човешките ресурси и ще получите индивидуална консултация на място, както и една безплатна индивидуална консултация, в удобно за вас време и място, отделно от настоящото обучение. В случай, че желаете да се възползвате от елемент „техническа помощ“, е необходимо да попълните и изпратите приложената анкета до 21 април 2017. /ще Ви бъде изпратена на e-mail при записване за семинара и заявка/.

ПРОГРАМА

Четвъртък, 27 април

09.00  Регистрация на участниците
09.15   Представяне на лекторите и избраната програма:     въведение в темата, методиката и целите на обучението
09.30 Кръгла маса: представяне на участниците за поощряване на нетуъркинга
Вдигане на завесите: финансови инструменти за конкурентоспособност и човешки ресурси: програмен период 2014-2020:
09.45 Какво е проект? Как всъщност се получават безвъзмездни средства и има ли „парички в чувалче“? Бърз преглед на основните финансови инструменти до 2020г.: характеристики и приоритети с акцент върху структурните фондове на ЕС, програмите на ЕК и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Примери за добри практики и успешни проекти.
11.00   Кафе пауза

Поставяне на рамките на проект: правила, инструменти и бюджетни аспекти за успешно проектно предложение:
11.30  От идеята до успешното проектно предложение или откъде да го подхванем
От формиране на идеята до попълване на апликационната форма, правни и финансови рамки. Методика за оценка, бюджет и избор на изпълнител/и.
13.00   Почивка
14.00  Тръжна процедура за избор на изпълнител  и/или граново финансиране – как да не изпускаме възможности
15.00   Практически уъркшоп – от теория към практика: да намерим и напишем проект сами или как да контролираме консултанта. Начало на уъркшопа – разделение на участниците на групи, обща дискусия и започване на работа по предварително зададени условия за кандидатстване по няколко различни програми по ОП “Конкурентноспособност и иновации” и ОП “Развитие на човешки ресурси” (с приложени указания и помощни документи). Целта на задачата е подготовката на цялостно проектно предложение, като основната тема е по избор на всяка група.
18.00   Край на първи ден

 

Петък, 28 април

09.00   Практически уъркшоп – от теория към практика: да намерим и напишем проект сами или как даконтролираме консултанта-продължение на задачата.
11.00   Кафе пауза
11.30   Практически уъркшоп – от теория към практика: да намерим и напишем проект сами или как да контролираме консултанта-продължение на задачата.
13.30   Почивка
15.00   Последен панел на семинара – представяне и оценяване на проекните предложения (по групи, от избран от всяка група презентатор).
16.00   Техническа помощ (по желание)
16.45-17.00  Край на семинара и раздаване на сертификати

ОБУЧИТЕЛИ:

Александър Сотиров

Александър е заместник-управител на „Евроалтернатива“ ООД Пловдив, с над 10 годишен стаж като бизнес консултант. Завършва Търговска гимназия Пловдив, след което придобива бакалавърска степен в „City of London College“ – London и магистърска /Международен Маркетинг/ от „University of Bern“ – Швейцария. По време на своята работа написва и управлява успешно стотици проекти, финансирани от ЕС и Българското правителство. В момента специализира във финансираната от ЕК рамкова програма „Хоризонт 2020“ за иновативни малки и средни предприятия, държавни и общински организации. Участник е в множество обучения и кампании, свързани с усвояване на безвъзмездни средства, насочени към бизнеса и подпомагащите го държавни структури.
Телефон за контакт: 0896 610 287
Email: asotirov@yahoo.com

Росица Конарева

Росица има над 7-годишен опит като консултант/проектен мениджър в сферата на европейските фондове. Специализира в сферата на конкурентоспособността, човешките ресурси и културата. Бакалавър и Магистър е по финанси от университета в Салфорд, Англия, а в сферата на грантовото финансиране участва в програми за обучение на EIPA, ЕК и други. Има подготвени и изпълнени множество проекти по структурните фондове на ЕС, както и директните програми към ЕК. Консултира както едни от най-големите предприятия в България, така и множество МСП и НПО.
Телефон за контакт: 0877 900 975
Email: rkonareva@gmail.com

ЗА ЗАПИСВАНЕ: https://goo.gl/VLiSg6

ЦЕНА: 149лв. ЗА ЕДИН УЧАСТНИК /ВКЛЮЧВА И ДВЕ КАФЕПАУЗИ/

Начин на плащане: по банков път

Лимакон ООД
SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK
IBAN: BG92TTBB94001527592366
BIC: TTBBBG22
Основание: Семинар EU2020 (Име на участник)

За допълнителна информация и групови отстъпки: 0889 989703, Иван Бондоков