Блог

7 тактики за по-успешно общуване, които да приложим през 2019-та

Знаете ли, че…?

…едва 7% е вербалната информация, която предаваме и получаваме, докато невербалната е 93%. Ако думите ни не са в унисон с нашите мимики, жестове, поза и интонация, информацията, която искаме да предадем, изглежда недостоверна.

Общуването не е просто обмен на информация. Не е обикновен процес, по време на който един говори, а друг го слуша. Комуникацията е многопластова и често предизвикателна. А според  Джеймс Хюм, шотландски философ от XVIII век: Изкуството на комуникацията е езикът на лидерството.

Ето защо успешната комуникацията беше основна тема по време на еднодневното Практическо обучение: Бизнес комуникация и управление на взаимоотношенията, което проведохме в Limacon Event Center на 11 декември.

КАКВО ВКЛЮЧВАШЕ ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ?

Всички места на уъркшопа бяха пълни, а участниците през целия ден левитираха между теоретичната и практическа част на темата. Разработиха общо 8 практически задачи, 5 от които самостоятелни, а 3 – в групи.

Засегнаха следните основните теми:

 • Различни аспекти на бизнес комуникацията
 • Видове комуникационни стилове
 • Умения за убеждаване
 • Елементи на ефективната комуникация
 • Ролята на социалните мрежи в бизнес ежедневието

КОЙ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ?

Специален гост-лектор беше Нора Стефанова, Мениджър Български пазар в Teamtime International. Тя отговаря за бизнес развитието в компанията, разработването на нови региони и клиенти. Има успешен опит в голямо разнообразие от проекти в сферата на човешките ресурси. Повече за Нора може да научите в страницата на обучението по бизнес комуникация.

Нора сподели редица интересни и полезни неща, но избрахме да ви споделим тези 7 съвета за по-успешна комуникация, които да приложите още днес!

СЪВЕТ №1: КОДИРАЙТЕ ТОЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Да кодираме информация означава да я предадем по начин, който е разбираем за отсрещната страна. Ако, например, боравим с професионален жаргон, човекът срещу нас също трябва да го владее. В противен случай рискуваме да останем неразбрани или съобщението ни да се възприеме с различен смисъл.

Винаги взимаме под внимание не само какво, но как и на кого казваме.

СЪВЕТ №2: ИЗГРАДЕТЕ РАПОРТ

Какво означава това?

Да открием нещо, което обединява нас и събеседника ни. Хващаме тази тема за ушите и от нея завързваме разговор, който да е интересен и за двете страни. Рапорт може да изградим на 3 различни нива на база нещата, които ни обединяват със събеседника:

 • Поведение: прилики във външния вид
 • Съдържание: прилики в навици и хобита
 • Култура: прилики на дълбоко личностно ниво т.е. вярвания, ценности и др.
  В зависимост от връзката ни с човека и това, което целим от комуникацията с него, се стремим да изградим рапорт на подходящото ниво. Това създава чувство на доверие у отсрещната страна, а доверието е основополагащо за успешната комуникация.

СЪВЕТ №3: „ГОВОРЕТЕ“ НЕВЕРБАЛНО

Езикът на тялото често казва повече от думите. Затова е важно да обръщаме внимание на позицията на тялото си и на жестовете си. Например, ако искаме да покажем ентусиазъм, стоим изправени, с отворени ръце и изправени рамене, с лека усмивка.

Ако често примигваме, избягваме контакт с очите, играем си с молив и т.н., изглеждаме раздразнени и потайни.

Невербалната комуникация е истинско изкуство, за което са писани книги и провеждани изследвания. Усвоите ли тънкостите ú, придобивате ценно умение, което да използвате до края на живота си.

СЪВЕТ №4: СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ

Съществуват 4 четири зони в пространството, които играят важна роля в общуването:

 • Интимно пространство: в него допускаме само най-близките си
 • Лично пространство: отредено е за приятели или членове на семейството ни
 • Социално пространство: за взаимодействие между колеги и познати
 • Обществено пространство: най-обширното, където попадат всички останали хора
  Преминаването от една зона в друга може да има голямо влияние върху събеседника ни. Ако искаме да сме по-настойчиви, когато преговаряме, навлизаме в личното пространство на отсрещната страна. Това е знак за доминантност и заплаха. Позиционираме се, така че събеседникът ни да ни е отдясно, нашата бизнес страна. Ако търсим по-емоционален ефект, стоим вляво.

Nota bene! Различните култури имат различни дефиниции за всяко от пространствата и трябва да се съобразяваме с тях!

СЪВЕТ №5: РАЗКРИЙТЕ DISC ТАЙНАТА

В DISC профилирането е заложена концепцията: Дръж се с другите така, както те искат да се държиш с тях.

Това е инструмент за личностно оценяване, който ежегодно се използва от над 1 млн. души в целия свят. Вникването в неговата същина помага да повишим производителността си, да подобрим работата си в екип и да направим комуникацията си по-ефективна.

Този поведенчески модел разделя хората на 4 основни типа. Какви са те, може да прочетете в статията ни Какво е DISC профилиране и как ти помага да (пре)откриеш себе си, когато в Limacon Event Center ни гостува Маргарита Колчева, първият сертифициран за България корпоративен коуч по канадската Power Coaching with Mind-Kinetics (PCMK) методология.

СЪВЕТ №6: ПРЕСКОЧЕТЕ КОМУНИКАЦИОННИТЕ БАРИЕРИ

Както отбелязахме, комуникацията има много аспекти. Тя е сложен процес. Влияе се от вътрешното състояние на участниците, техните емоции, преживявания, ценности и опит. Неминуемо всичко това се пренася и във формалната бизнес среда, когато се договаряме с клиенти, представяме проекти или общуваме с колегите си.

Ако не обръщаме внимание на това как взаимодействаме с останалите, ние създаваме предпоставки за появата на комуникационни бариери, като:

 • Липса на обратна връзка
 • Негативни емоции
 • Неразбирателство
 • Дезинформация
 • Чувство на изолация
 • Липса на визия
 • Търсене на вина в себе си и другите
  Тези бариери водят до конфликтни ситуации. Създават неблагоприятна атмосфера и пречат на развитието на бизнеса.

СЪВЕТ №7: ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИЯ КАНАЛ

Каналът, чрез който предаваме информация, е изключително важен. Една и съща информация може да се възприеме по различен начина в зависимост от това дали я казваме лично или по имейл.

Когато пишем, ние не предаваме онези 93% от информацията, които споделяме с нашите жестове, мимики и интонация. За да ограничим грешното тълкуване на съобщението ни, е важно да се съобразяваме с особеностите на всеки комуникационен канал. Като тези 3 основни разлики между устната и писмена комуникация:

 1. Устната комуникация е по-малко прецизна, писмената е детайлна и усложнена
 2. Устната комуникация не задържа вниманието толкова ефективно, колкото писмената
 3. Устната комуникация в много случаи е по-непосредствена от писмената и е силно повлияна от невербалния аспект на общуването

Участниците в обучението по бизнес комуникация приложиха тези и други съвети за по-успешно общуване. Определиха своя DISC профил. Изградиха рапорт с останалите. Направиха и симулация на комуникация при наличие на много комуникационни бариери.

На обучението присъстваха мениджъри от 8 пловдивски фирми, както и 4 души от екипа на Limacon Event Center и Limacon Marketing.

Уъркшопът беше не само полезен, но и много интересен! Всички участници споделиха като обратна връзка, че си тръгват с нови цели и техники за подобряване на своята лична и бизнес комуникация.

Благодарим и на Нора Стефанова, че проведе обучението си при нас.

През 2019-а подготвяме много интересни обучения в Пловдив! Тепърва ще ви споделяме за  всички събития, на които Limacon Event Center ще е домакин. Едно от тях е От промяна към прогрес: двудневен семинар за личностно развитие.

За да не пропуснете нищо от нас, следете новостите, които публикуваме в социалните мрежи Facebook, LinkedIn и Instagram или се абонирайте за нашия бюлетин на welcome@limacon.bg