Организация на тиймбилдинг в Пловдив

Cover Page_Тиймбилдинг

В Limacon вярваме, че добрите отношения и взаимното уважение в един екип са най-важните елементи, от които зависи успеха на всяко бизнес начинание.
Ето защо Ви предлагаме да съдействаме в развитието и разкриването на пълния потенциал на Вашите служители в екипната им работа.

В една динамична и бързо развиваща се предприемаческа среда е изключително важно да се синхронизират вижданията за фирменото развитие и да се постига разбирателство между служителите.
Ние разполагаме с богато разнообразие от програми и формати, които развиват креативността, насочват вниманието на служителите към целите на компанията и създават сплотен екип.

A oсвен всички познати тиймбилдинг формати, в Limacon искаме да Ви предложим нещо много различно – нашата услуга „Изнесен офис“.

Вярваме, че се случва да усетите как екипът Ви се чувства демотивиран от ежедневната и до болка позната атмосфера в офиса. Ние ви предлагаме интересна алтернатива на тиймбилдингите извън града, които често могат да се окажат недостатъчни или прекалено скъпи – заповядайте с екипа си и работете от нашия център за седмица! Освен новото място и различната атмосфера, ние ще Ви осигурим и полезни за екипа и работата Ви занимания и обучения. Ще помислим заедно с вас над конкретни фирмени предизвикателства и възможни техни решения. Екипът Ви ще се зареди и вдъхнови!

Свържете се с нас, за да обсъдим в детайли от какво най-много има нужда вашият екип.