Блог

Хляб за социална промяна

baking

Кое е това, пред което всички сме равни?

Правенето на хляб е една от най-старите цивилизационни форми на творчесто. Почитта към хляба е силно изразена във всяка една култура, а множеството български поговорки, свързани с одухотворяването и забраните по отношение на хляба разкриват значимата му роля в нашия живот. За специално отношение към хляба като свещена храна говорят и открити от археолозите миниатюрни питки от зърно и глина, вкопани до хромелите на къщите, както и множество други свещенодействия, свързани с житото. Хлябът присъства във всички празници на българина, той съпътства човека от неговото раждане до неговата смърт.

От белег за културна принадлежност, свързан с определена група индивиди, хлябът се превръща в обединяващ фактор — отвъд националност, религия и социален статус.

Когато говорим за традиционен хляб или традиционното месене на хляб, в съзнанието ни се оформят мисловни нагласи, свързани с идентичност, оформена от популярни исторически събития, както и аспекти на фолклорната ни традиция. Но ето, че днес можем да погледнем по друг начин на месенето на хляб, а именно като средство за изграждане на общност, за създаване на връзки с хора извън нашия кръг, за изграждане на обвързващ (bonding), преодоляващ (bridging) и свързващ (linking) социален капитал.

Хляб за социална промяна

Така се нарича един от проектите на Мрежа „Хлебни къщи“, който чудесно съчетава общностните, социални и образователни програми на организацията, а също така изразява мисията на Мрежата за изграждане на нови общности и укрепване на вече съществуващи такива. Месенето на хляб помага на хората да се сближат и да повярват в споделянето и добротата. Правенето на хляб е най-обикновена дейност, но важното е, че тази обикновена дейност често води до необикновени резултати – поне за кратко, различни и непознати хора да излязат от забързаното ежедневие и да се събират заедно. Не се изискват специални предварителни умения – месенето е достъпно за всеки, а преградите пред хората постепенно се стопяват в процеса – млади и стари, бедни и богати, непознати и приятели се обединяват около хляба. Основната дейност на Мрежа „Хлебни къщи“ е насочена към постигане на общностна промяна и преодоляване на предразсъдъци и негативни нагласи на една група от обществото към друга чрез т. нар. Общностни месения на хляб, които имат социален, терапевтичен и културно-образователен аспект.

„Научили сме се да виждаме в хляба начин за създаване на общност между хората – ароматът на споделения хляб няма равен на себе си.”  – Екзюпери

Месенето на хляб заедно с други хора е универсална методика за сплотяване, която може да се прилага във всяка една обществена сфера. Този отворен процес може да се прояви не само в творчески работилници, но и в развитието на социална отговорност, както и в сплотяването на работни колективи или конфликтни групи. Методите на Мрежа „Хлебни къщи“ са интердисциплинарни и включват различни видове изкуства – театър, музика, поезия, занаяти със социално, културно, творческо и арт измерение. Въздействието върху участниците е на емоционално, духовно, личностно и междуличностно ниво, а това води до значителен социален ефект. Месенето увлича ръцете в определен ритъм, очите ни се радват на произведеното от нас, ароматът ни въздейства успокояващо и ни връща назад към щастливи детски спомени. Всички тези фактори определят терапевтичния характер на месенето и обуславят появата на хлебната терапия като специфичен вид трудова терапия, успешно прилагана у нас и по света.

Да се насладим на бавния начин на живот

Концепцията за месене на хляб в общност е призната от водещи световни организации като: National Geographic, Slow Food International, TED Talks. Основният принцип при бавния начин на живот е да получаваш удоволствие от това, което правиш, без значение дали става въпрос за работата ти, разходката, храненето или взаимоотношенията с любимия. Така бихме могли да се вслушаме в чувствата си и да почувстваме сетивата си. Да оставим настрана високотехнологичния и забързан свят наоколо и да почувстваме допира на мекото тесто, да си припомним допира до естествените материали. Да оставим за малко настрана машината за хляб – нека бъдем творци, а не консуматори.

Как се подобрява екипното взаимодействие чрез приготвяне на хляб

Бредбилдинг е услуга в сферата на корпоративните обучения по меки умения, коучинг, лидерство, екипност и делегиране чрез преминаване през фазите на хлебопроизводството: проучване и оценка на нуждите, подбор на цели (подбор на брашна), иницииране на действия (добавяне на сол и захар), смесване с другите в екипа (замесване на тесто), взаимно насърчаване (квас, мая) и обмен на опит (активно месене), постигане на единство (втасване). Оценка на резултатите (готов хляб) и празнуване на успехите (консумация на хляб, приготвен заедно). Цели на обучението са: сензитивиране на екипа чрез приготвяне на хляб, засилване на доверието вътре в екипа, подобряване на комуникацията между служителите, превенция на стреса, развиване на ресурсите на екипа.

В Limacon вярваме, че заедно трябва да решаваме проблемите си, вярваме в потенциала на здравите връзки в колектива, знаем, че така лесно ще достигнем до общите крайни цели. Затова Limacon и Мрежа „Хлебни къщи“ си подават ръка, за да ви предоставим възможност за едно ново преживяване – уютна и творческа среда за социални контакти и общностно обединение.

Нека превърнем хляба освен в храна за всички сетива и в храна за душата!