Event Center

Как да разпознаваме „гнилите ябълки“ във фирмата ни? – 27.01.

rotten-apple-1725x810_12112-1200x800

ЗАПИШИ СЕ ДО 23.01. И ВЗЕМИ СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА: ДВАМА УЧАСТНИКА НА ЦЕНАТА НА ЕДИН!!!

Limacon – център за развитие на социален капитал има удоволствието да ви покани на един по-различен семинар, насочен предимно към служителите на отдели „Човешки ресурси“:

„Психологично оценяване на интегритета и контрапродуктивното поведение в организацията“

Участниците в обучението ще получат познания върху факторите, които детерминират контрапродуктивни форми на делово поведение (включително и корупционни действия) в организациите от бизнеса и държавната администрация. Ще се запознаят с тестовете за оценка на личностния интегритет, с тяхното приложение за целите на подбора, за превенцията на контрапродуктивното поведение и промотирането на кадрите. Ще бъде представен модифициран вариант на интервю, представляващо качествен метод за психологическо оценяване на личностния интегритет.

ЛЕКТОР : Доц. д-р Михаил Проданов – преподавател в ПУ „П. Хилендарски“ с профил по Социална психология, фокусирайки професионалните си интереси и в научни области като психологията на личността, лидерството, групите и груповата динамика. Михаил е преподавал в НБУ-София и БСУ-Бургас и има 12-годишен опит като главен експерт в Института по психология на МВР, където основните му дейности са били в сферата на криминалната психология, съдебно-психологичните експертизи, психологичния подбор на кадри, психологичното консултиране и обучението на кадри. Предишният му професионален опит е в сферата на пенитенциарната психология, както и в областта на училищната психология и образователния мениджмънт. С над 45 научни публикации – учебници, научни статии и доклади и монография на тема „Морал и корупция – социално-психологически анализ”(2008). Активно участие в реализацията на международни, национални и университетски проекти в сферата на психологията, както и трейнър в множество психологически обучения.

ПРОГРАМА, Петък 27.01.:

09.00 – 10.30 ч.
Дефиниране на понятията „интегритет” и „контрапродуктивно поведение” – теоретична  част

10.30 – 10.45 ч.
Кафе-пуза

10.45 – 12.00 ч.
Основни подходи за психологично оценяване на интегритета в деловата среда – личностен, конструктен, психофизиологичен, невропсихологичен и системен – теоретична част

12.00 – 13.00 ч.
Обедна почивка

13.00 – 14.30 ч.
Операционализиране на конструктния подход – примерен самоотчетен въпросник за оценяване на личностния интегритет – практическо занятие

14.30 – 14.45ч.
Кафе-пауза

14.45 – 17.00 ч.
Полуструктурирано интервю за оценка на риска от контрапродуктивно поведение  – лекция и практическо занятие

17.00 – 17.30 ч
Обсъждане на практически казуси, представени от участниците, време за въпроси и обратна връзка от обучението

КРАЙНА ЦЕНА: 149лв. /включва две кафе паузи/

За записване: https://goo.gl/febD8f 

Начин на плащане: по банков път
Лимакон ООД
SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK
IBAN: BG92TTBB94001527592366
BIC: TTBBBG22
Основание: Семинар Януари (Име на участник)