Event Center

Съвременни методи за търсене на ключови кадри

new-trends-in-search-fb-event-cover

Докато много хора по инерция още спрягат като актуален проблем темата „Няма работа“, съвременните професионалисти по подбор на персонал в България все повече се борят с предизвикателството как и къде да намерят всички онези специалисти и експерти, които са им необходими, за да покрият нуждите на компаниите, за които работят.

Няма работа или няма хора – кое всъщност е предизвикателството на съвременния пазар на труда? Или може би просто са се променили подходите и каналите, по които може да се стигне да правилните професионалисти.

Спокойствието на HR специалистите от преди 5-10 год., че публикуването на една обява в Jobs.bg ще доведе много кандидатури и голям избор от подходящи кандидати, вече е утопия. В същото време изглеждащите до преди време като „несериозни“ и „непрофесионални“ социални мрежи се оказват не само ключов канал, но и изключително голям източник на информация, тенденции и възможности по отношение на достъп до пасивни кандидати, изграждане на позитивен имидж на компаниите като работодател и промотирането на ключови работни места като атрактивни и развиващи.

Как се променя съвременната динамика на българския пазар на таланти и какво е движението на хора между различните градове? Какви са успешните стратегии, за да достигаме до хората, които ни трябват? Дали headhunting подходът е все още лукс само за големите международни компании или методология, която започват да прилагат все повече организации на различно ниво? Как можем да ползваме максимално ефективно LinkedIn и други социални мрежи?

Всичко това ще бъдат водещи теми в обучението на Тиймтайм Интернешънъл в Пловдив, което ще се проведе на 29 ноември в Limacon Event Center.

Повече информация за записване: https://www.facebook.com/events/320413271673591/

Очакваме ви!