Event Center

Семинар: Управленски умения за лидери на IT екипи

learn-code-e1455713167295

Интензивна двудневна програма за развитие на управленски умения!
Изискуемо ниво Позиция: Team leader
Курсът цели да подпомогне тийм лидери на DevOps и QA екипи в техните ежедневни и стратегически задачи, свързани с управлението на хората.
Програмата е разработена от HUMAN MATRIX I People in industry, за да отговори на най-често срещаните предизвикателства в привличането, управлението и задържането на хората в ИТ бизнеса в България, изведени в проучване на компанията.

Кои са те, според участниците в проучването: 5 CEO, 12 HR, 16 TLs, 25 Devops and QA engineers:

Топ 5 проблема, които най-често среща лидерът на екипа в БГ (по данни от изследването:

 • Екипите не са проактивни;
 • Членовете на екипите в организацията не си сътрудничат, случва се често и в рамките на един екип;
 • Конфликтите бързо ескалират и има високо ниво на стрес;
 • Тийм лидерите на успяват в достатъчна степен да влияят върху задържането и мотивацията на хората;
 • Има усещане за хаос от постоянно сменящите се приоритети;

Топ 5 характеристики на мечтания тийм лидер:

 • Постига резултати чрез хората;
 • Взима адекватни решения в различни ситуации;
 • Умее да делегира;
 • Отлично комуникира с екипа, с вътрешни и с външни клиенти;
 • Наясно е със себе си, владее емоциите си и разпознава емоциите на другите.

Формат на курса:
Курсът е двудневен, изцяло практически насочен. Работи се с реални международни и български казуси. Групата е във формат, който позволява всеки участник да се включва активно в серия от симулации, ролеви игри и решаване на казуси.

Теми на курса:

 • Привличане и задържане на най-добрите
 • Висока мотивация
 • Лоялност
 • Развитие
 • Контрол на стреса
 • Комуникация
 • Признание

МЯСТО:
Limacon Event Center
ПЛОВДИВ
25.04. – 26.-04.
Начало: 10.00 Край: 17.00
Такса за участие:  150€.
*Допълнителни отстъпки за повече участници от един екип!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Моля изпратете e-mail до office@human-matrix.com
Посочете името на курса и Ваша контактна информация. Ще се свържем с Вас.
Регистрацията за събитието приключва на 19 април.