Месец: август 2016

baking
08

Хляб за социална промяна

Кое е това, пред което всички сме равни? Правенето на хляб е една от най-старите цивилизационни форми на творчесто. Почитта към хляба е силно изразена във всяка една култура, а множеството български поговорки, свързани с одухотворяването и забраните по отношение на хляба разкриват значимата му роля в нашия живот. За специално отношение към хляба като…

Прочети повече